XY DỰNG Magazine

TRANG CHNH LIN LẠC EMAIL

 

 

Chủ Nhiệm &

Chủ Bt

Hải Lăng

 

Tổng Thư K

Hong Minh Thy

 

ịa Chỉ Lin Lạc

P.O. Box 1585

Houston, TX 77251-1585

iện Thoại: 713-995-8296

 

Email

 xaydungtexas@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

      CHN DUNG NGƯỜI LNH VIỆT NAM CỘNG HA

         Do Hong Minh Thy v Hải Lăng điều hợp được trnh chiếu

trn đi SGN băng tầng 51.3 - Houston, Texas.

         Xin qi vị hy vo trang nh ở địa chỉ sau đy để xem tất cả cc show

 Chn Dung Người Lnh

                                                 saigonnetwork.tv 51.3

 

* Nhẩy D - Bc Sĩ Trần Văn Tnh Y Sĩ Trưởng Lữ on 1 Nhẩy D (show 1)

                                          http://www.youtube.com/watch?v=cilp-k9_INQ&feature=plcp (P.1)

                                          http://www.youtube.com/watch?v=X3iLj8IWAH0&feature=plcp (P.2)

                                          http://www.youtube.com/watch?v=siE_lXhh03M&feature=plcp (P.3)

                                          http://www.youtube.com/watch?v=LPPSzrVmOZc&feature=plcp (P.4)

 *Trại Gia Binh Hội Thoại - Knh mời đọc giả vo xem:

                                         http://www.youtube.com/watch?v=GEoJJpALBxQ&feature=related (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=nFKDDINIpQY&feature=plcp (P.2)

* Biệt ộng Qun: - L Vin v L Tắc Nồng

                                         http://www.youtube.com/watch?v=1167nkgWYM8&feature=youtu.be (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=S-lUS7z2MUA&feature=youtu.be (P.2) 

                                         http://www.youtube.com/watch?v=mhADvB85bMs&feature=youtu.be (P.3)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=PIUE8SWFnFA&feature=youtu.be (P.4)

* Pho Binh: - Trần Văn Bường

                                         http://www.youtube.com/watch?v=gLvgoJR-h0Q&feature=youtu.be (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=LEkGbplbUEs&feature=youtu.be (P.2)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=Q7Y_fNSooas&feature=youtu.be (P.3)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=dztNYSas2Jk&feature=plcp (P.4)

* Thủy Qun Lục Chiến: - Giang Văn Nhn (Show 1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=UhtWHPd-FgE&feature=youtu.be (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=MMYHqP5vt1Y&feature=youtu.be (P.2)

* Thủy Qun Lục Chiến: - Giang Văn Nhn (Show 2)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=jDCZtOHWcaA&feature=youtu.be (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=U0Rdzy7Vi-g&feature=youtu.be (P.2)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=Xn5WhKLpaV4&feature=youtu.be (P.3)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=gtC9Kt0862s&feature=youtu.be P.4)

 * SVSQ Phạm văn Ha: K.18 Trường VB Quốc Gia Việt Nam

                                         http://www.youtube.com/watch?v=2HLaCrFYrto&feature=plcp (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=KLkMvIPp850&feature=plcp (P.2)

* Lực Lượng ặc Biệt: Bi Ngọc Tuyền

                                         http://www.youtube.com/watch?v=pgIcxsy2R90&feature=plcp (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=IdT4JrLWxXQ&feature=plcp (P.2)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=4mZJS6eljuc&feature=plcp (P.3)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=MO3sxDnztWI&feature=plcp (P.4)

* Hải Qun: Hồ Quang Minh

                                         http://www.youtube.com/watch?v=tS8elT-gfxc&feature=plcp (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=fGXDuxwtp1o&feature=plcp (P.2)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=p3wq76XhqDM&feature=plcp (P.3)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=jqO1x5s8w4U&feature=plcp (P.4)

* BQ: Trần Quốc Văn

                                         http://www.youtube.com/watch?v=w3oWJGjBfgc&feature=plcp (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=p-KQSGtGhoU&feature=plcp (P.2)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=eAED6XsDrBo&feature=plcp (P.3)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=b-fr08dR-pA&feature=plcp (P.4)

* Biệt Cch D: Nguyễn Sơn

                                         http://www.youtube.com/watch?v=AIr-5be_T90&feature=plcp (P.1)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=tFdyrpV8JZw&feature=plcp (P.2)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=ULRTO2VolGU&feature=plcp (P.3)

                                         http://www.youtube.com/watch?v=vyBwpR1wkAs&feature=plcp (P.4)

* Trinh St 2 Sư on Nhẩy D - Trương văn t

                                        - Trương văn t - Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=Ozsk3tjqTmQ&feature=youtu.be 

                                        - Trương văn t - Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=VUzVffQUa6g&feature=youtu.be

                                        - Trương văn t - Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=SXFGjUIjbm8&feature=youtu.be 

                                        - Trương văn t - Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=THogf65nryA&feature=youtu.be

* Gio Sư Nguyễn Phước Ưng Hiến - Văn Ha Vụ Trưởng Trường V Bị Quốc Gia VN

             - GS Nguyen Phuoc Ung Hien - P1: http://www.youtube.com/watch?v=rcaKqS_Ssk8
             - GS Nguyen Phuoc Ung Hien - P2: http://www.youtube.com/watch?v=fhamKzjtBjg
             - GS Nguyen Phuoc Ung Hien - P3:
http://www.youtube.com/watch?v=CsDvdmIAMZ0&feature=channel&list=UL 

* Gio Sư Nguyễn Phước Ưng Hiến - Văn Ha Vụ Trưởng Trường V Bị Quốc Gia VN

- GS Nguyen Phuoc Ung Hien - P1: http://www.youtube.com/watch?v=rcaKqS_Ssk8
              - GS Nguyen Phuoc Ung Hien - P2: http://www.youtube.com/watch?v=fhamKzjtBjg
              - GS Nguyen Phuoc Ung Hien - P3:
http://www.youtube.com/watch?v=CsDvdmIAMZ0&feature=channel&list=UL

              - GS Nguyen Phuoc Ung Hien - P4: http://www.youtube.com/watch?v=LxmLmU7Wb78

* Sư on 22 Bộ Binh - Nguyễn Thế Gic

                                         - Nguyen The Giac - P1: http://www.youtube.com/watch?v=yDJep0NZNjU
                                         - Nguyen The Giac - P2: http://www.youtube.com/watch?v=8jOiPXjlG7w
                                         - Nguyen The Giac - P3: http://www.youtube.com/watch?v=a3qLEQyU_fE
                                         - Nguyen The Giac - P4:
http://www.youtube.com/watch?v=1jhuzUFBn4c

 

I. Hộp Thư Thương Phế Binh

807 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh   NEW

806 Tin Vui Cho Cc Anh Em Thương Phế Binh QLVNCH   NEW

805 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh    

804 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

803 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

802 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Vế Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

799-800-801 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

794-795-796 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

790-791-792-793 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

787-788-789 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

786 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

785 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

784 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

782 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

780+781 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

778+779 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

777 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

775+776  Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

774 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

768+769+770+771+772+773 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                               764 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                               763 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                               762 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                               761 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                               760 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                               759 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                               Danh Sch Mạnh Thường Qun Yểm Trợ Chương Trnh "Tưởng Niệm Quốc Hận - Nhớ Người Thương Binh VNCH"

                               758 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                               Thư Cảm Tạ Của Hội Trại Gia Binh Houston  

                               Danh Sch Cc Mạnh Thường Qun Yểm Trợ Chương Trnh  "Tưởng Niệm Quốc Hận - Nhớ Người Thương Binh VNCH"

                                757 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                756 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                755 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                754 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                 Thng Bo Của Hội Trại Gia Binh Về Chương Trnh Gy Qũy Cứu Trợ TPB-QLVNCH Nơi Qu Nh  

                                753 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                        752 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                 Mừng Xun Con Rắn - Tinh Vui Cho Nhm Yểm Trợ Thương Phế Binh  

                                 751 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh

                                 750 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                  749 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                  747 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                 746 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                 744 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                 743 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

                                  742 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

740 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

738 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

737 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh    

733 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

732 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

730 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

729 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

726 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh  

725 Tin Vui Của Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH Tết Nhm Thn  

724 Tin Vui Của Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH  

723 Tin Vui Của Qũy Cứu Trợ TPB-QLVNCH Ma Xun Con Rồng  

722 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh    

721 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh     

720 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh     

718 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh  

711 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh  

710 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh  

707 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh  

703 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh  

701 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh  

700 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh  

699 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng Về Chương Trnh Thương Phế Binh  

697 Hộp Thơ Thương Phế Binh Của Tạp Ch Xy Dựng   

695 Bo Co Danh Sch 12 TPB - QLVNCH Nhận ược Tiền  

695 Hộp Thư Thương Phế Binh Của Tạp Ch Xy Dựng  

692 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng  

691 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng  

Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng  

687 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng  

684 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng  

683 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng  

676 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng

675 Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng

669 - Danh Sch TPB Nhận ược Tiền Cứu Trợ

665 - Danh Sch TPB Nhận ược Tiền Cứu Trợ

663 - Danh Sch TPB Nhận ược Tiền Cứu Trợ

661 - Bo Co Ti Chnh

661 - Danh Sch TPB Nhận ược Tiền Cứu Trợ

660 - Bo Co Ti Chnh

660 - Danh Sch TPB Nhận ược Tiền Cứu Trợ

658 - Thư Cảm Tạ Của BTC Chương Trnh Ht Cho Người TPB

 

II. Tạp Ghi

805 Tạp Ghi: Đn Xun Ất Mi - Nhớ Lại Xun Xưa - Hang Minh Thy   NEW

802 Tạp Ghi   -  Hong Minh Thy   NEW

784 Nỗi Buồn Thng Tư - Hong Minh Thy  NEW

777 Xun Con Ngựa - Hong Minh Thy  

761 Một Vng San Jos   Hong Minh Thy  

752 Tạp Ghi   -  Hong Minh Thy  

729 "Ta Chỉ Ring Mnh Một Thng Tư" (Thơ Thanh Nam) - Hong Minh Thy  

705 Vui Buồn Thng 4 Năm 2011 - Hong Minh Thy  

699 Mừng Xun Tn Mo - Hong Minh Thy  

696 Buồn Vui Ngy Cuối Năm 2010  - Hong Minh Thy  

 659 Vui Buồn - Hong Minh Thy

 656 Huynh ệ Chi Binh - Hong Minh Thy

 655 Nhớ Về Cam Ho - Hong Minh Thy

 654 Ai Nỡ Lng Qun. . . . - Hong Minh Thy

652 Một Năm Người C 12 Thng. . . - Hong Minh Thy

651 Gip Nhau m Bọc Cht Tnh - Hong Minh Thy

648 Nhớ Người Thương Binh - Hong Minh Thy

647 Chuyện Houston - Hong Minh Thy

 644 Ngy Xưa Hong Thị - Hong Minh Thy

 

III. Houston C G Lạ?

Cảm Nghĩ Khi Tham Dự Đm Nhạc Thnh Phng Tại Baby's Club   - Phạm Văn Ha   NEW

Văn Nghệ - Dạ Tiệc - Dạ Vũ Cho Mừng New Year 2015 Tại Nh Hng Kim Sơn  - Phng Vin Xy Dựng   NEW

Ma Tạ Ơn - Ging Sinh V Năm Mới - Phạm Văn Ha   NEW

m Chờ Kiểm Phiếu Của Ứng Cử Vin Dn Biểu Hubert V ơn Vị 149 Tiểu Bang Texas - Phng Vin Xy Dựng  

Tiếng Ni Người Dn:  Bầu Cử Dn Biểu Tiểu Bang ơn Vị 149 Houston - Texas - Phạm Lm Vin  

Luận Bn Về Cuộc Tranh Cử Dn Biểu ơn Vị 149 Tiểu Bang Texas - Steven Dieu  

Houston C G Lạ?  

Houston Bầu Cử: Bạo Động Xẩy Ra Trong Ngy Bầu Cử Sớm Tại Houston - Đơn Vị 149  

Bo Houston Chronicle Ủng Hộ ƯCV Hubert V. . . . . .

Tiếng Ni Người Dn: Ai Xứng Đng Được Người Dn Đơn Vị 149 Bỏ Phiếu Tn Nhiệm - Phạm Lm Vin  

Houston C G Lạ?  

Chuyện Di Cộng ồng Houston (Kỳ 3) - Hong Minh Thy   NEW

Cc Hội ồng Hương Houston Tổ Chức Picnic   NEW

Picnic Của Hội i Hữu ScTrăng - BạcLiu - CMu   - Phạm văn Ha   NEW

Cựu Qun Nhn ại Hn Houston Kỷ Niệm 50 Năm Tham Chiến Trn Chiến Trường Việt Nam - NEW

Một Giờ Với CPA T Trinh - Thủ Qũy Của CNVQG Houston & Vng Phụ Cận - Nhiệm Kỳ 2014-2016  - ( Từ Nhiệm) NEW

Houston C G La?   NEW

Chuyện Di Cộng ồng Houston (Kỳ 2) - Hong Minh Thy   NEW

Tiếng Ni Của Người Dn: Lm Sao Ổn ịnh ược Cộng ồng - Phạm Lm Vin   NEW

Cảm Tưởng Của Một Người Viết Bo - L Đại Hiền   NEW

Chuyện Di Cộng ồng Houston  -  Hong Minh Thy   NEW

Baby's Club: Nơi ến Một Lần ều Phải Nhớ  - Trần Thanh Tng  

Houston Tổ Chức Gy Quỹ Cứu Trợ ồng Bo Phi Luật Tn Trong Trận Bo Haiyan   - Hong Minh Thy 

Cảm Nghĩ Về Tiệc Ra Mắt Của Tn Nghị Vin ơn Vị F. Richard Nguyễn   Phạm Lm Vin  

ơn Vị F Của Houston C Tn Nghi Vin. . .   Hong Minh Thy  

Lễ Kỷ Niệm Ngy Qun Lực 2013 Tại Houston - Phng Vin Xy Dựng   

Hội i Hữu Hải Qun Houston Tổ Chức Picnic 2013 - Phng Vin Xy Dựng  

Nhn Ngy Qun Lực 19-6 - Hy Tm Về Mẫu Số Chung - Phạm Lm Vin  

Hồng H - Người Ht Bằng Tri Tim - Trần Thanh Tng  

"Triệu Con Tim" Trong Ngy ại Lễ Quốc Hận 30-4 - Phạm Lm Vin  

ởng Niệm Quốc Hận - Nhớ Người Thương Phế Binh QLVNCH  

Tm Tnh Người Lm Bo - Phạm văn Ha  

Thng Bo Của Văn Phng Luật Sư Tammy Trần. . . .  

Tm Tnh New Year Eve   

Dạ Vũ Cho Mừng New Year 2013  

Ra Mắt Phim Ti Liệu "Quốc Kỳ - Quốc Ca" Tại Houston  

Chuyện Di Về Nghị Vin Al Hong  

Chuyện Di Nghị Vin Hong Duy Hng  

Hội Ngộ Ma H Của Hội Cựu SVSQ/ Trường VBQGVN  

Cảm Nghĩ Về Ngy Picnic Của Gia nh Cựu SVSQ/Trường VBQGVN Houston  

Tm Tnh Nghệ Sĩ: Trung Tm Nhật Trường. . . .  

Tản Mạn Về: Ma H V Ngy Ra Trường  

 

IV. L Thư Nam California

739 L Thư Nam California  - Phiu Bạt  

 

V. Sinh Hoạt Cộng ồng

Hội Đồng Hương Bnh Thuận Mừng Xun Ất Mi   NEW

Mừng Xun Của Hội i Hữu ScTrăng - BạcLiu - CMu   - Phạm văn Ha   NEW

Cc Hội Đan Qun Đội Houston Với Lễ Cho Cờ Đầu Năm Ất Mi  

Dn Biểu Hubert V, Đơn Vị 149 - Tổ Chức Xe Hoa Diễn Hnh Mừng Xun Ất Mi  

Hội Cựu Sinh Vin Sĩ Quan Trường V Bị Quốc Gia Việt Nam Houston - Mừng Xun Ất Mi  

Hội Biệt Động Qun Houston Mừng Xun Ất Mi  

"Xun Trn Đất Khch" Tại Houston Của Hội i Hữu Vĩnh Long - Vĩnh Bnh - Sa Đc  - Phạm văn Ha  

Tiệc Mừng Xun Ất Mi V Gy Qũy Của Gio Xứ St. Francis De Sales. . .  

Mừng Xun Mới: Tổ Hợp Luật Sư Trần thị Minh Tm Tổ Chức. . . . 

nh Biệt Nguyễn Sơn - Mũ ỏ t Bạch Lan  

Gia nh 81 Biệt Cch D Houston, Texas - Tiễn ưa Thiếu T Nguyễn Sơn. . . . .  

ại Hội Nhẩy D Lần Thứ 34. . . .   

Buổi Gy Quỹ Ti Tranh Cử Dn Biểu Tiểu Bang Texas-ơn Vị 149 Của Dn Biểu Hubert V Thnh Cng . . . .

ại Hội Cựu SVSQ Trường V Bị QGVN Ton Thế Giới Lần Thứ 19. . . . Hong Minh Thy  

Ngy Nhớ Huế 2014   

Ngy Qun Lực 19 thng 6-2014 Tại Houston  

ại Hội SVSQ Trường V Bị QGVN Kỳ 19 - 2014 ược Tổ Chức Tại Houston - Texas  

Nghĩa Một Chuyến i - ường Hoi Trung  

Biệt on Văn Nghệ Lam Sơn (Bắc California) Khnh Thnh Bức Tường Tưởng Niệm. . .  Phần II   Hong Minh Thy  

Biệt on Văn Nghệ Lam Sơn (Bắc California) Khnh Thnh Bức Tường Tưởng Niệm. . . . - Hong Minh Thy  

m Văn Nghệ "V Tự Do" & Ra Mắt CD "Anh Về Quảng Trị Cờ Bay" Của Ca Nhạc Sĩ Hong Tường - Phng Vin Xy Dựng  

Hội ồng Hương Bnh Thuận Mừng Xun Gip Ngọ - Phng Vin Xy Dựng  

Hội Sc Trang - C Mau - Bạc Liu - Mừng Xun Gip Ngọ - Phng Vin Xy Dựng  

Hội Chợ Mừng Xun Gip Ngọ Của Cha Tịnh Luật Thnh Cng Rực Rỡ - Phng Vin Xy Dựng   NEW

Lễ Cng ầu Năm Gip Ngọ Của Hội Tương Tế Lng Kế Mn - Phng Vin Xy Dựng   NEW

Hội V Bị Houston Mừng Xun Gip Ngọ (2014) - Phạm văn Ha K.18   NEW

Dn Biểu TB Hubert V (ơn Vị 149) Tổ Chức Diễn Hnh Mừng Xun Gip Ngọ - Phng Vin Xy Dựng   NEW

Mừng Tết Dương Lịch 2014 Tại Nh Hng Kim Sơn - Phng Vin Xy Dựng  

Ngy Nhớ Huế - 2013  

Hồng H & Trần Thanh Tng Ra Mắt CD "Người Lnh & Qu Hương"   

Gia nh 81 Biệt Cch D/Lực Lượng ặc Biệt Houston Kỷ Niệm 5 Năm Thnh Lập   

Ngy Lễ Mẹ Với i Truyền Hnh SGN 51.3  

Diễn Văn Cho Mừng Quan Khch Của Hội Trưởng Hội Trại Gia Binh Houston  

Ngy Xun Tn Nin Của Hội  ScTrăng - CMu - BạcLiu   

  Mừng Xun Qi Tỵ Của Hội Cựu SVSQ Trường V Bị Quốc Gia Việt Nam Houston & Vng Phụ Cận  

  i Truyền Hnh SGN 51.3 Mừng Xun Qi Tỵ  

 L Thư c Chu  

Bc Sĩ Trần Văn Tnh Cựu Chủ Tịch Cộng ồng. . . .  

m Chung Kết "HOUSTON HT"   - Phạm văn Ha   

i SGN 51.3 Với Cuộc Thi Chung Kết "HOUSTON HT". . . .  

Buổi Lễ Kỷ Niệm Ngy Qun Lực 19-6 (c bổ tc)  

Buổi Lễ Kỷ Niệm Ngy Qun Lực 19-6 Thnh Cng Rực Rỡ  

Lời Cho Mừng Của Trại Trưởng Trại Gia Binh Houston  

Chuyện Di Cộng ồng Houston: Buổi Họp Bo Mở Rộng Của Bốn Nguyn ơn. . . .

ại Hội ại Việt Cch Mạng ảng Kỳ VII    

Cc Hội on Q Gy Qũy Tổ Chức Ngy Qun Lực 19-6. . . .  

Chuyện Di Cộng ồng Houston: Bản Tường Trnh Chnh Thức Về Vụ Kiện

Của Tổ Chức Cộng ồng Người Việt Quốc Gia Houston  

Bn Lề Buổi Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Ngy Quốc Hận 30-4  

Chuyện Di Cộng ồng Houston: Ton n Lương Tm - Khước Biện Trong Thủ Tục Tố Tụng  

ại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Do Cc Hội on Q, Cảnh St Quốc Gia & Trại Gia Binh Tổ Chức  

Cựu SVSQ Kha 22 Trường VBQGVN. . . .  

ại Lễ Hy Kỵ ức Tổ Nghiệp Ngnh Kim Hon  

Vận ộng ồng Hương Việt Hiến Tủy Bo, Cứu Sống. . . . . .  

Gia nh Mũ ỏ Houston Mừng Xun Tn Mo  

Bao Giờ Hội "Trại Gia Binh" Ra Mắt ồng Hương Houston?  

Chuyện Di Cộng ồng Houston: Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt. . . . (Trch ẹp Magazine)  

Chuyện Di Cộng ồng Houston: Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Biểu Tnh Phản ối. . . .  

Sinh Hoạt Cộng ồng Houston ầu Năm Tn Mo  

Lễ Cho Cờ ầu Năm Tn Mo Của Gia nh Qun ội Houston 

Chuyện Di Cộng ồng Houston: Biểu Tnh Của Khối Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt. .

Chuyện Di Cộng ồng Houston: Nguyn Do No Việc ăng Quang Của Teresa Hong

Bị ồng Hương Houston Biểu Tnh Phản ối - Trần Minh Tm (ẹp Magazine)  

Hội Hải Qun Houston Tổ Chức Tưởng Niệm Cc Chiến Sĩ QLVNCH Hy Sinh . . . .  

Sinh Hoạt Si ộng Của Cộng ồng Người Việt Quốc Gia Houston Trong Thng 1-2011  

Chuyện Di C Houston: ại Hội Khong ại Cộng ồng. . .   

Chuyện Di C Houston: Khối Cử Tri Tỵ Nạn Houston Biểu Tnh. . . Trần Minh Tm (bo ẹp)  

Chuyện Di C Houston: Pht Biểu Của Thụ Ủy Lin Danh Gi Mới. . . .  

Chuyện Di C Houston: Cuộc Bn Giao C Vội V, Giống Như. . . .  Trần Minh Tm (bo ẹp) 

Chuyện Di C Houston: Bản Tường Trnh Về Nỗ Lực Ha Giải. . . .   Thiện Nguyễn văn Thắng  

Hội Thủy Qun Lục Chiến Houston Gy Qũy Yểm Trợ TPB/TQLC Nơi Qu Nh  

Cu Lạc Bộ Lnh Houston Ra Mắt Tn Ban Chấp Hnh. . . .  

Tuờng Thuật Buổi Hearing ầu Tin Của Vụ Kiện C Houston (VNCH) - Trần Minh Tm (bo ẹp)

ạo ức Con Người - Lương Tm Nghề Nghiệp  

y Ban Vận ộng & Tổ Chức Bầu Cử Hội ồng ại Diện Cộng ồng - Theo Bo ẹp  

 

VI. Tin Tức y

Khi Hữu Sự Hoa Kỳ Sẽ Lm Chiến Ra Sao?   NEW

Chiu Hồn Qui iểu   NEW

Tm Gặp Những Anh Hng  

 

VII. Phng Sự

Serbia  - nh Hiếu  

American University In Bosnia & Herzegovina (2) - nh Hiếu  

American University In Bosnia & Herzegovina - nh Hiếu  

Tuzla Thnh Phố m ềm   - Vũ nh Hiếu  

Bosnia Herzegovina  - Vũ nh Hiếu  

Sinh Hoạt ấu Tranh Của ồng Hương Houston Ngy 30-4  

Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4  

Người Lữ Hnh Của Tnh Thương - Lời Giới Thiệu của Nh Văn L Nhật Thăng

 

VIII. Tham Luận

Ngy Qun Lực 19-6  - Phạm văn Ha  

Tướng L Văn Hưng  

Lịch Sử Phn Xt  - Trần Gia Phụng  

Tổ Quốc Lm Nguy - Phan văn Song

 

IX. Phiếm Luận

Vết Sẹo Trong Tim  - Phạm văn Ha   NEW

ộc C Cầu Thắng - t Bạch Lan   NEW

Lại Chuyện ng Thnh Bị Thất Cử - t Bạch Lan   NEW

Ci Mặt Nạ - t Bạch Lan  

Quốc Quốc Gia Giat Bạch Lan  

Chuyện Gia nh Ti - ỗ Minh ức  

Nhm Nhi C Ph  Phạm văn Ha  

Bọn Mafia & Những Người Cch Mạng Thng Tm  

Phin Ton Sc Vật Xử Con Người - Nguyễn Thanh Ty  

Sai V Lầm - Thủy Triều  

Cầu Cho Tể Tướng Sống Lu - Nguyễn Thanh Ty  

nh Dưới Thắt Lưng - Nguyễn Thanh Ty  

 

X. Tin Trong Nước

Một Lần Nữa Hy Trả Lời Ti - Hồ Thị Bch Khương

 

XI. ời Sống

Xun Tn Mo, Bn Chuyện: Tầm Ct Trnh Hung - Hướng Xuất Hnh ầu Năm  - Mặc Ẩn  

Chương Trnh Trợ Gip Mới Của Chnh Phủ - Thụy Anh

Health Care Reform - Thụy Anh

Gia Hạn Trợ Cấp Thất Nghiệp - Thụy Anh

My Chụp Hnh Lưu Thng Ở Cc Ng Tư - Trần Quốc Sỹ

Bạn C Biết

Tiền Tiết Kiệm Hưu Tr 401K - Thy Chi

Quyền Lợi An Sinh X Hội  - Thụy Anh

 

XII. Y Khoa - Nha Khoa

Nha Khoa: Hồ Sơ Bệnh L - Quyền Lợi V Qui Luật. . . . BSNK Anne-Marie Ha Nguyễn   NEW 

Nha Khoa:  Tc Hại Của Thuốc L Trong Khoang Miệng - BS Nha Khoa Anne-Marie Ha Nguyễn   

698 - Thận Nhn Tạo - Lọc Mu  - BS Nguyễn ức  

695 - Khi Miệng Hết Thơm - BS Nguyễn ức  

693 - Những Con Số Hn Cho Sức Khỏe  - BS Nguyễn ức  

690 - Mn C Qu Hương   - BS Nguyễn ức  

Sống Với Thận Suy - BS Nguyễn ức  

 

XIII. Khoa Học Kỹ Thuật

  Global Warming - Thụy Anh

  Digital TV - Thụy Anh

 

XIV. iện Ton

  Keep Windows Update - Microsoft

  4 Cch Lm My Chạy Nhanh Hơn - Microsoft

  Lưu Trữ Hồ Sơ Vo ĩa CD - Microsoft

 

XV. Ty Bt

Tm Thức Người Lnh Nhẩy D Trong Ci V Sắc    t Bạch Lan   NEW

Xun Kỷ Niệm  Steven Dieu   NEW

Hai Tờ Lịch  - Phạm Văn Ha    NEW

Những Cu Chuyện Ma Ging Sinh - Phạm văn Ha  

Ma Xun V Kỷ Niệm - Phạm văn Ha  

Qun Trường V Chiến Trường - t Bạch Lan. Kha 22 V Bị  

Viết Cho Người Nằm Xuống: Trần Ton Kha 18 Trường VBQGVN - Phạm văn Ha Kha 18 V Bị 

Ba Th i Dễ Kh Về  - Phng Hữu Chu kha 25 V Bị 

Chim Cu ất, C Lia Thia. . . . V Ti - Phạm văn Ha  

Người Dn Miền Nam Hy Sinh Diệt c Tng Thiện - ỗ Minh ức  

ại ội 3 - Tiểu on 81 Biệt Cch Nhẩy D - Lực Lượng ặc Biệt - t Bạch Lan  

Ty Bt Chiến Trường: N V Ti - L Phi   

Chuyến Bay ịnh Mạng. . . .   - ỗ Minh ức  

Một ời Binh Nghiệp Hai Mầu Mũ - Trương t (t Bạch Lan) 

Bn Bờ Vực Thẳm - Phạm văn Ha  

Trai Gia Binh & Thương Phế Binh Của Ti - Trương t (t Bạch Lan)  

Chữ Tn  - Trương t (t Bạch Lan)  

Người Lnh Việt Nam Cộng Ha: "Vinh Quang & Ngậm Ngi" - Phạm văn Ha  

Viết Cho Ngy Lễ Mẹ - Phạm văn Ha  

Nỗi Lng Người Mẹ  

Chim Ngoi Khung Cửa Sổ - Phạm văn Ha  

Tản Mạn Ma Thu - Phạm văn Ha  

Chuyến i Nam Phi - Phạm văn Ha  

Cuộc Tnh Lớn Của Ti - GS Nguyễn Văn Trường  

Một Chuyến i - Phạm văn Ha  

Giữa Hai Lằn Ranh  - Trần Hoa Việt  

m Cửa Việt  - Kỵ Binh ặng Hữu Xứng  

Tri Thận Cho Con Ti. . .  - Phạm văn Ha  

Vẫn Ngy Ny. . . . Mỗi Năm - Songthy   

C Vệt Trăng Soi - Phạm văn Ha  

Ba Ti Nỗi Nhớ Dịu m  - Linh Phương   

Một Năm Người C Mười Hai Thng. . . . . - Hong Minh Thy  

Giọt Hồng Sương Trn Thềm ịa Ngục - Linh Phương  

Hoi Cảm Lc Xun Về - Phạm văn Ha  

Ăn Tết Tại Cổng Ty Của Việt Nam Hay Trận nh Của T 8 Nhẩy D - Bi ức Lạc  

Một Ngy Thế Giới Quanh Ta - Phạm văn Ha  

Lng Hồ Sng Mực - Giang văn Nhn  

Chiếc o Cưới Hai C Du  - Song Thy  

Trả Lại Khung Trời - Phạm văn Ha  

Niềm Vui Tao Ngộ - Song Thy  

C Một C Gio Trong ời - Trần Bang Thạch  

Ngy Ny Mỗi Năm   - Song Thy  

Bng Hồng ỏ, Bng Hồng Trắng - Trần Bang Thạch  

Sainte Livrade: Một Khoảng Trời VN. . . . - Phan văn Song, Nguyễn Thanh Vn, Nguyễn văn Trần  

Biệt Kch 34A - Chuyển Ngữ VH  

Bữa Cơm Chiều - Phạm Văn Ha  

Chiến Trường Bnh ịnh & Mnh Sư Nguyễn Mạnh Tường - Trần Thc Vũ  

Cu Chuyện inh Nit - Maureen Robinson - Chuyển Ngữ VH  

Trường Xưa Mất - Song Thy  

ường Về Qu Xa - Chuyển Ngữ VH   

Khc Cha  

Hai Ma Mưa - Phạm Văn Ha  

Nhắc Nhớ Gio Sư Lư Tấn Hồng - Trần Bang Thạch  

Cnh Nhạn Lạc Loi - Song Thy  

Trại Lực Lượng ặc Biệt Lng Vei - William R. Phillips - Chuyển Ngữ VH  

Viết Cho Ba - Song Thy  

Trại Lực Lượng ặc Biệt Khm ức - Charles A. MacDonald - Chuyển Ngữ VH  

Vinh Danh Cố ại Tướng ỗ Cao Tr. . . .  

Người Lnh Nghĩa Qun Trong Tim Ti - Nguyễn Thanh Thủy  

Chuyến Xe Cuộc ời - Phạm Văn Ha  

Mn Qa Ngy Mother's Day - Phạm Văn Ha   

M Ti - Song Thy

Nhiệm Vụ Bin Phng  - Charles A. MacDonald - Chuyển ngữ VH

Những Mẫu Chuyện 30-4 - Phạm Văn Ha

Lực Lượng Dn Sự Chiến ấu - Theo ti liệu VERITAS - Chuyển ngữ VH

Vườn Hoa Sau Nh - Phạm Văn Ha

Tiểu on 23 Biệt ộng Qun Ben Het, ầu Năm 1971 - Karl Fee - Chuyển Ngữ Vũ nh Hiếu

Những Hạt ậu Phộng Tương Tư - Minh Vũ

Tiểu on 37 Biệt ộng Qun - Willard J.Langdon - Chuyển Ngữ Vũ nh Hiếu

Một Thong Nhớ Qu - Phạm văn Ha

Từ Trung Tm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ. . . - Minh Vũ

Những Tnh Khc Trn Chiến Trường Thời Tuổi Lnh - Mường Giang

Thin Thần m Ging Sinh - Phạm văn Ha

Chiếc o Sờn Bu - Phạm văn Ha

Qu Hương Ngy Ti Về - Mỹ Vn

Ma Ging Sinh Tới - Mường Giang

Lời Cm Ơn Muộn Mng - Hong nh Cảnh

Tnh Chất Lng Mạn Qua Thi Văn - Tiểu Vũ Vi

Quảng Trị Du K - An Hưng

667- Chắc M Tao Mừng Lắm - V ại Tn

667- Việt Ngủ Ngy

663- N V Ti

663- Bao Ma Nắng Hạ - Phạm Văn Ha

ọc "Tiền Tam Giang Hậu Thất Lĩnh" - Nguyễn B Cẫn

660- Chiếc L Cuối Cng  - Phạm Văn Ha

Vĩnh Biệt Cnh Lan Trắng - Trần Cadao

Thư Viết Từ ường Heatherglen - Phạm Ngũ Yn

Cn Mi Yu Người - Trần ng Kinh

 

XVI. Truyện Ngắn - Truyện Di

Chuyện ời Lnh: Như Hạnh - Chu Sa Lan   NEW

Tnh Qu Ngy Cũ - Viễn Hương     

ốc H - Tam Thanh  

Thằng Lọ Nồi - Tường Lam  

ốc H - Tam Thanh  

Chiếc Giường Tre Bng - Tường Lam  

ốc H - Tam Thanh  

ốc H - Tam Thanh  

ốc H - Tam Thanh  

ốc H - Tam Thanh  

ốc H - Tam Thanh  

Tiếng Leng Keng Của Chiếc Chung ồng - Phạm văn Nhn

Thằng Lnh Bạc Tnh - Tưởng Năng Tiến

Ngy Xưa Hong Thị - Hong Minh Thy

Hy Vinh Danh Người Lnh QLVNCH - Nguyễn Thị Thảo An

Tm Tnh Người Chỉ Huy - Giang văn Nhn

Tan Theo Bọt Nước - Hong Minh Thy

Con ường Anh Chọn - Hong Minh Thy

Lời Nguyện Cầu Cho Một Ma Xun - Hong Minh Thy

Ho Nghĩa - Tam Thanh

Bo Nổi - Hong Minh Thy

Dang Dở - Hong Minh Thy

Tc Mai Sợi Ngắn Sợi Di  - Hong Minh Thy

  ng Thầy Bi M - Trần Thanh Tng

 V Quy Lng Nhn - Anh Vn

Từ Tiếng Ht Em - Hong Minh Thy

Thương Hoi Ngn Năm - Hong Minh Thy

Như Hoa Lục Bnh - Hong Minh Thy

Nằm Trong Cơn Bo - Hong Minh Thy

Chuyến Xe Cuối Cng - Kim Oanh

Biển Tnh - Anh Vn

Thng Tư Ra Trường - MX Hoa Biển

Nổi ớn au Trong Ngy Tn Cuộc - Trương Thnh Minh

Người Lnh Khng C Số Qun - Trần Như Xuyn

Thn Phận Người Thương Phế Binh - Mường Giang

Một ời Tm Nhau - Viễn Hương

Miền ất Cuối - Minh Vũ

Dy Oan - Anh Vn

Ngy Tn Cuộc Chiến - Vĩnh Hiếu

Một Cht Kỷ Niệm ời Lnh - Minh Vũ

Cnh Hồng Trung Quốc - Anh Vn

Kẻ Bại Trận - Anh Vn

Nợ ời Một Nửa, Cn Một Nửa Ơn Em - Phạm Tn An Ninh

 

XVII. Thơ

Lybia ược Giải Phng, Bao Giờ Tới Việt Nam? - Minh Vũ   NEW

Mảnh Tnh Thơ - Songthy   NEW

ường Tnh Chưa Dứt - Chng Phạm Texas   NEW

Sửa Sắc ẹp - Chng Phạm Texas  

Việt Nam Dn Tộc Kiu Hng - Minh Vũ  

ồn Vắng Chiều Xun - Minh Vũ  

ời Chinh Nhn - Minh Vũ  

Tnh Phụ - Chng Phạm Texas  

Chồng Gi Vợ Trẻ  - Chng Phạm Texas  

Yu Em Ngy - Minh Vũ  

Yếm o - Chng Phạm Texas  

Trường Cũ Tnh Xưa  - Minh Vũ  

Im Lặng L Cu Trả Lời  - Chng Phạm Texas  

ời Hết Vui Khi Vẹn Cu Thề   - Chng Phạm Texas  

Việt Cộng Chạy i u - Chng Phạm Texas  

Bị Việt Cộng Rượt. . . . . 

Mẹ Tiếc Cho Con - Minh Vũ    

Lấy Chồng Xứ Lạ - Chng Phạm Texas  

Tnh Cm - Chng Phạm Texas  

Thơ Vui - Chủ Nghĩa Con Cầy - Chng Phạm Texas  

Thơ Vui - Tặng Hoa Cho Việt Cộng - Chng Phạm Texas  

Lạc Lng Trn Qu Hương Mnh  - Minh Vũ   

Thơ Vui - MC - Chng Phạm Texas   

Thơ Vui - Bịnh. . . . Microphone! - Chng Phạm Texas  

Hnh Trnh Cuộc ời - Phạm Văn Ha  

Thơ Vui - Ngỡ Ngng - Chng Phạm Texas  

Mẹ Ti - Minh Vũ   

Ngy Về Việt Nam Khng Cn Cộng Sản - Minh Vũ   

Thơ Chua - Việt Kiều. . . Việt Cộng - Chng Phạm Texas

Thơ Chua - "Rc Rưởi. . . Nổi Tri" - Mặc Ẩn Phạm Gia Ninh

Qu Hương - Minh Vũ

Thơ Chua - Quỷ Yu Lm Người - Chng Phạm Texas

Thơ Chiến ấu

Thơ Chua - Chng Phạm Texas

Sửa Sắc ẹp - Chng Phạm Texas

Hồn Sng Ni Trong Em - V ại Tn

ời Viễn Xứ Mịt Mng - Minh Vũ

Gọi iện Thoại Về Việt Nam Chc Tết - Chng Phạm Texas

ường Tnh Chưa Dứt - Chng Phạm Texas

n Xun Xứ Người - Chng Phạm Texas

Thơ Vui - C Lng Giềng - Chng Phạm Texas

Cho Người Tnh Lỡ - Chng Phạm Texas

Dang Dở - Minh Vũ

Thơ Vui - Gi Hp - Chng Phạm Texas

Trời Vo ng - My Ngn

Thư Gửi Người Em Gi - Minh Vũ

Thơ Vui - Chng Phạm Texas

- My Ngn

Tru Gi Thch Gặm Cỏ Non - Chng Phạm Texas

Em... Hiện Thật Hay Chỉ L Mộng Ảo - Minh Vũ

Kỷ Niệm Cuộc ời Xt Xa Thương - Trần Cao Sạ

o Non - Chng Phạm Texas

Nha Trang Ta Gặp Lại Em - L Văn Thắng

My Bảo Tao Qun Sao? - Chu Tất Tiến

Việt Nam - Mỹ Dung

Huế M T - My Ngn

Thơ Chua: Chuyện ời - Chng Phạm Texas

 

XVIII. Chc Mừng

Chc Mừng ng B La Minh Sơn  

 

XIX. Phn Ưu

Chia Buồn Cng B Trương Phạm Kha Của Gia nh T Văn & Hồng Mai   NEW

 

 

This site was last updated 03/22/15