GIA HẠN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

Thụy Anh

 


 Sáng thứ bẩy 19 tháng 12, 2009, thượng viện Hoa Kỳ đă thông qua đạo luật nhằm gia hạn quyền lợi cho những người hiện đang sắp sửa hết hạn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.  Đạo luật nầy cũng bao gồm sự trợ giúp của chính phủ trong chi phí bảo hiểm sức khỏe COBRA.

 

Một đạo luật tương tự như vậy cũng đă được Hạ Viện Hoa Kỳ đă thông qua hôm thứ tư – trung tuần tháng 12. Đây là một tin vui cho những người hiện đang nhận trợ cấp thất nghiệp.  Theo thống kê, có khoảng 1 triệu người thất nghiệp Hoa Kỳ sẽ hết hạn nhận được sự trợ giúp của chính phủ vào tháng 1 tới đây.  Sự gia hạn nầy cho phép những người sắp sửa hết trợ cấp thất nghiệp vào cuối tháng 12 - được tiếp tục nhận thêm trợ cấp thất nghiệp cho tháng 1 và tháng 2 năm 2010.

 

Về mặt bảo hiểm sức khỏe – qua chương tŕnh COBRA, tưởng cũng nên nhắc lại, một trong những điều khoảng nằm trong “Stimulus Package” do Tổng Thống Obama đề nghị và đă được Quốc Hội Hoa Kỳ chấp thuận trong tháng 2 năm 2009 là:

- nếu bị mất việc trong thời gian từ tháng 9 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2009,  ngoài số tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, những người thất nghiệp sẽ được chính phủ phụ trả 65% số tiền bảo hiểm sức khỏe qua chương tŕnh COBRA.  Thí dụ… trước đây một người thất nghiệp hàng tháng phải trả $1.400 cho chương tŕnh bảo hiểm sức khỏe Cobra, th́ trong chương tŕnh mới của chính phủ Obama, họ chỉ phải phải trả $490.  Số tiền c̣n lại $910 (65%) sẽ được chính phủ phụ trả thẳng cho hảng bảo hiểm sức khỏe.  

 

Điều đáng được ca ngợi là trong nhiều tuần qua Quốc Hội Hoa Kỳ đă làm việc không ngừng, overtime nhiều ngày liên tiếp, để đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân - hiện đang trong t́nh trạng thất nghiệp -  bằng cách thông qua dự luật gia hạn trợ cấp thất nghiệp nầy trước khi họ bải khoá họp trở về địa hạt riêng để mừng lể Giáng Sinh và Tết Tây cùng gia đ́nh.

 

Sự gia hạn cũng duy tŕ điều khoảng $25 phụ trội cho trợ cấp thất nghiệp đến hết tháng 2 đồng thời cung cấp nhiều phiếu thực phẩm hơn (food stamps). Phí tổn cho sư gia hạn nầy tốn khoảng 13 Tỉ Mỹ Kim - dưới sự tài trợ của chính phủ Liên Bang.  Điều quan trọng cần biết là sự gia hạn nầy chỉ có hiệu lực đối với những người mà trợ cấp thất nghiệp bị cạn vào cuối tháng 12 năm 2009.  Thời gian được lănh trợ cấp thất nghiêp tùy thuộc từng tiểu bang. Không phải tất cả những người hiện đang lănh tiền thất nghiệp đều tự động được hưởng thêm 2 tháng. Trong khi một số tiểu bang, thời gian lănh tiền thất nghiệp có thể lên đến 99 tuần (gần 2 năm), những tiểu bang khác thời gian lănh trợ cấp thất nghiệp có thể chỉ được 39 tuần (9 tháng).  2 tháng gia hạn nầy không áp dụng cho những người mà thời hạn 26 tuần trợ cấp thất nghiệp hết hạn trong năm tới – 2010 (trừ khi điều khoảng nầy được tiếp tục gia hạn trong năm tới)   

 

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 9 triệu người đang lảnh tiền thất nghiệp. Tính trung b́nh cứ 10 người Mỹ th́ hiên đang có 1 người thất nghiệp - ít nhất là 6 tháng. Các nhà lâp pháp thuộc cả 2 viện đă đề nghị một dự luật sẽ gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho suốt năm 2010 hay xa hơn. Tuy nhiên giờ chót Hạ Viện đă quyết định giảm bớt thời gian gia hạn xuống c̣n 2 tháng - với hy vọng ngân sách nầy (nhỏ hơn) sẽ được Thương Viên chấp thuận nhanh chóng hơn. Kết quả đạo luật gia hạn đă được nhanh chóng thông qua theo đúng dự tính. 

 

 Song song với sự gia hạn trợ cấp thất nghiệp cho những người sẽ bi hết hạn vào cuối tháng 12 năm 2009, chính phủ Obama và Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ hiện đang tiến hành dự thảo 1 đạo luật khác - được gọi là Job Creation Package - nhằm cứu văn t́nh trạng thất nghiệp hiện nay. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chương tŕnh hội thảo ngân sách bao gồm 154 tỷ  Mỹ Kim cho Job Creation Package ngay khóa họp đầu tiên của năm 2010.

 

Tưởng cũng nên nhắc lại, khoảng trung tuần tháng 12 vừa qua, Hạ Viện Hoa Kỳ đă chấp thuận thông qua đaọ luật cho phép xử dụng $75 Tỉ Mỹ Kim từ ngân khoản Troubled Asset Relief Program (TARP).  Chi tiêu được phân chia như sau:

 

1/  $48 Tỷ Mỹ Kim tài trợ cho các chương tŕnh sửa chửa thiết yếu cho ha tầng cơ sở.

· $35 Tỷ Mỹ Kim cho Highway Xa Lộ và các phương tiện lưu thông công cộng.

· $2 Tỷ Mỹ Kim cho chương tŕnh tiếp tục cải tiến nguồn nước uống.

· $2 Tỷ Mỹ Kim cho chương tŕnh sửa chửa các nhà cho mướn cho người dân có mức thu nhập hàng năm thấp - c̣n gọi là housing project.

· $9 Tỷ Mỹ Kim dùng để xây cất hoặc sữa chửa trường học.

 

2/  $27 Tỷ Mỹ Kim dùng để trả lương cho các thành phần giáo chức và các nhân viên thuộc lực lượng trật tự cấp cứu như cảnh sát, cứu hỏa, y tế MET (Medical Emergency Team), vân vân.  Môt số ít của số tiền nầy sẽ được dùng để trợ cấp cho các dịch vụ thương mại nhỏ. Người ta ước chừng  số tiền nầy sẽ giúp giử lại hoặc tạo nên khoảng 250 ngàn công việc thuộc ngành giáo dục cho 2 năm tới đây. Khoảng 5 ngàn cảnh sát và nhân viên cứu hỏa.  Ngân sách nầy cũng tài trợ cho các chương tŕnh huấn nghề nhằm cung ứng nguồn nhân công mới cho các ngành công nghệ đă và đang phát triển mạnh mẻ như: sức khỏe và ngành công nghiệp tiêu dùng năng lượng mới (clean energy).  Ngân khoản nầy cũng tạo thêm nhiều việc làm mùa hè (summer jobs) cho thanh niên học sinh - một trong những phương cách được xem là hữu hiệu nhất trong việc pḥng chống tội phạm trong giới trẻ.

 

Song song với những n lực tạo công ăn việc làm cho người dân, dự luật về việc làm (Job Creation Package) cũng bao gồm $79 Tĩ Mỹ Kim dành riêng cho chi tiêu khẩn cấp. Ngân sách nầy sẽ cung cấp tài khoản 6 tháng gia hạn trợ cấp cho những người thất nghiệp.  Về mặt bảo hiểm sức khỏe cho người thất nghiệp - qua chương tŕnh COBRA - ngân sách nầy sẽ kéo dài thời gian chính phủ trợ giúp - trả  phụ  65% từ 9 tháng đến 15 tháng. 

 

Theo Hiệp Hội Thống Đốc Hoa Kỳ (National Govenors Association) và Hiệp Hội Nhân Viên Điều Hành Ngân Sách Tiểu Bang (National Association of State Budget Officers) th́ các tiểu bang sẽ bị lâm vào t́nh trạng thiếu hụt ngân sách - khoảng $256 Tĩ Mỹ Kim – cho tài khóa 2010.  Dĩ nhiên nguồn tài trợ duy nhất mà các tiểu bang có thể trông mong được… là sự trợ giúp của chính phủ Liên Bang.

 

Hoa Kỳ là một trong những nước có nền dân chủ thật sự. Mọi chính sách đối nội hoặc đối ngoại đều nằm trong tay Lưỡng Viện Hoa Kỳ. Với những n lực không ngừng của nội các Tổng Thống Obama và Lưởng Viện Quốc Hội, hy vọng năm 2010 sẽ là 1 năm sáng sủa hơn về nhiều mặt cho nước Mỹ nói chung và cho từng công dân Hoa Kỳ nói riêng.

 

Happy New Year 2010!