Health Care Reform - Những Cải Tổ Mới

Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Ở Hoa Kỳ.

                                                                                  

Thụy Anh

 


Theo báo The New York Times, suốt 75 năm qua, từ thời Cố Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt, Health Care Reform đă là một trong những hoài bảo chính mà các vị Dân Cử thuộc đảng Dân Chủ không ngừng đấu tranh để cải tổ.  Sáng thứ năm 24 tháng 12 năm 2009, Thượng Viện Hoa Kỳ đă thực hiện 1 cuộc biểu quyết lịch sử - thông qua dự luật cải tổ lớn nhất về bảo hiểm sức khỏe (BHSK) cho người dân Hoa Kỳ.

Nhiều thập niên gần đây, giá BHSK ngày càng tăng vọt.  Các công ty Hoa Kỳ đă phải bắt buộc tăng tiền BHSK của nhân viên.  Một số đông công ty khác cắt giảm quyền lợi bao gồm trong bảo hiểm (coverages) hoặc phải áp dụng cả hai biện pháp vừa tăng tiền vừa cắt giảm.  Buồn hơn, nhiều công ty nhỏ không đủ khả năng tài chính để cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.  Một số khá đông người Mỹ, dù có việc làm vẩn không có bảo hiểm sức khỏe.  Cũng bởi do sự tăng giá không ngừng của các công ty BHSK - đến độ gần như không kiểm soát được - các chương tŕnh bảo hiểm sức khỏe do chính phủ tài trợ như Medicare cho những người tàn tật hoặc lớn tuổi hay chương tŕnh Medicaid dành cho những gia đ́nh có số thu nhập thấp – hàng năm đă trở thành 1 gánh nặng quá lớn lao cho ngân sách chính phủ.

Mặc dù dự luật về bảo hiểm sức khỏe, được Thượng Viện biểu quyết thông qua, chưa phải là một đạo luật chính thức, nó thể hiện một dấu hiệu khá rỏ rệt rằng trong một tương lai rất gần, các công ty BHSK sẽ không c̣n có được cơ hội thao túng thị trường – như đă làm trong nhiều thập niên qua. Không riêng về mặt giá cả mà c̣n ngang nhiên khước từ BHSK cho những người đang mang các căn bệnh hiểm nghèo. Người Mỹ luôn luôn tự hào về đất nước của họ.  Nước Mỹ là “vùng đất hứa cho mọi giống dân trên thế giới - America, A Land of Opportunities”.  Ở một mức độ nào đó th́ thật sự đúng như vậy. Điển h́nh là sự thành công vượt bực của thành phần di dân từ khắp nơi trên thế giới.  Thế nhưng khi đứng về phương diện BHSK, nơi đây “vùng đất hứa” đă không thể hiện được ư nghỉa trọn vẹn của nó.  Đơn cử… nhiều người có khả năng t́m được một việc làm mới - với số lương cao hơn nhưng họ lại không dám đổi việc v́ bảo hiểm sức khỏe của công ty mới có quyền từ chối một vài phần mục nào đó trong BHSK của họ cho dù những phần mục đó là tối cần thiết cho việc chửa trị chứng bệnh hiểm nghèo mà chính họ hoặc vợ con đang mang trong người.  Một số công ty BHSK buộc những người có các chứng bệnh hiểm nghèo (như các bệnh ung thu) phải đóng tiền bảo hiểm sức khỏe cao hơn những người khác.  Làm sao có thể gọi là “A Land of Opportunities” khi một người có cơ hội làm việc với số lương cao hơn nhưng lại không dám nhận.

Theo cuộc trưng cầu dân ư - được kết hợp tổ chức bởi báo The New York Times and cơ quan truyền tin CBS News  –công bố ngày 20 tháng 6 năm 2009 th́… 91% dân chúng Hoa Kỳ tin rằng… sự gia tăng về giá cả của BHSK thật sự đe dọa nền phát triển Kinh Tế của Hoa Kỳ.  Trong con số nầy 61% cho rằng sự đe dọa được xem là rất nghiêm trọng.  25% cho rằng đe dọa là nghiêm trọng.  Chỉ có 5% đồng ư là đe dọa nhưng ở mức độ không nghiêm trọng.

Để dự luật cải cách bảo hiểm sức khỏe trở thành một đaọ luật chính thức, tới đây các đại diện của Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ gặp nhau để thảo luận và kết hợp 2 dự luật đả được thông qua bởi Hạ Viện ($894 Tỷ Mỹ Kim) và Thượng Viện ($871 Tỷ Mỹ Kim) trở thành 1 dự luật chính thức - được  sự chấp thuận của Lưỡng Viện Hoa Kỳ.  Dự luật nầy sau đó sẽ được chuyển lên Tổng Thống Obama phê chuẩn để trở thành 1 đạo luật chính thức có hiệu lực về pháp lư.

Đây là cuộc cải cách về bảo hiểm sức khỏe lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ từ 45 năm qua.

Dưới đây là một số điều khoản chính - bao gồm trong dự luật đă được thông qua bởi Thượng Viên và sự so sánh khác biệt nếu có, với dự luật đă được chấp thuận bởi Hạ Viện:

1/  Bổn Phận Của Người Dân (the "individual mandate"):  Tất cả những người có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc hiện đang là trú nhân “hợp pháp” có nhiệm vụ phải mua bảo hiểm sức khỏe.  Nếu không, họ sẽ bị phạt.  Số tiền phạt hàng năm cho một người độc thân là $750 hoặc 2% số thu nhập – dựa trên con số cao hơn.  Ví dụ số thu nhập là $30.000.  2% của $30.000 mới chỉ là $600.  Như vậy số tiền phạt cho người đó sẽ là $750. Cho một gia đ́nh, số tiền phạt cao nhất sẽ là $2.250 hoặc 2% số thu nhập.  Tuy nhiên điều khoản “bị phạt” nầy sẽ chỉ có hiệu lực bắt đầu từ năm 2014.

Dự luật đă được thông qua bởi Hạ Viện cũng bao gồm điều khoảng “bị phạt” như vừa nêu.. nhưng ngoại lệ cho những người nghèo có số thu nhập thấp (low income).

2/ Bổn Phận Của Chủ Nhân (đại diện là những công ty kinh doanh):  Những công ty có số nhân viên từ 200 người trở lên, bắt buộc phải cung cấp BHSK cho nhân viên của họ.  Đối với những công ty có số nhân viên trên 50 người nhưng dưới 200, họ không bị bắt buộc phải cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.  Tuy nhiên những công ty nầy sẽ phải trả số tiền lệ phí hàng năm $750 cho mổi nhân viên (tùy theo nhiều điều lệ chi tiết cho từng trường hợp).  Điều khoản nầy hoàn toàn không áp dụng đối với những công ty có số nhân viên dưới 50 người. Những công ty nầy không bị bắt buộc phải cung cấp BHSK cho nhân viên của họ và cũng không phải trả bất kỳ lệ phí tiền “phạt” nào.

Hạ Viện cũng đă thông qua điều khoảng tương tự. Tuy nhiên dự luật được thông qua bởi Hạ Viện đă dùng những phương thức khác để ấn định tiêu chuẩn - công ty nào thuộc diện phải cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên với khá nhiều chi tiết.  V́ vậy chúng ta tạm thời không đi sâu vào điiều khoăn nầy.    

3/ Bảo hiểm sức khỏe do chính phủ tổ chức – cung cấp và điều hành (Government-run health insurance (the "public option").  Ngay từ đầu đây là cái khúc mắc lớn nhất – làm đ́nh trệ sự tiến triển của chương tŕnh cải cách bảo hiểm sức khỏe.  Giới ủng hộ “public option” cho rằng.. v́ bảo hiểm sức khỏe ngày càng gia tăng đến độ gẩn như không kiểm soát được, “public option” là sự cạnh tranh cần thiết, để các công ty BHSK không c̣n độc quyền – thao túng thị trường.  Đảng Cộng Hoà cực lực chống đối chủ trương nầy.  Họ bênh vực các công ty BHSK và các hảng thuốc tây khi cho rằng:  Cạnh tranh với chính phủ là sự cạnh tranh không công bằng.  Sự cạnh tranh nầy hoặc sẽ đưa đến t́nh trạng phá sản cho các công ty BHSK - hoặc sẽ đưa đến t́nh trạng bắt buộc các công ty BHSK cắt giảm chất lượng của việc điều trị.

Trong khi dự luật được thông qua bởi Thượng Viện không bao gồm “public option” th́ dự luật của Hạ Viện lại bao gồm điều khoản nầy. Chính phủ sẽ tổ chức và cung cấp BHSK công cho những người mà công ty họ đang làm việc không cung cấp BHSK.

“Public Option” trước đây được xem là bải chiến trường cam go nhất giửa 2 đảng Dân Chủ và Cộng Ḥa.  Đây cũng là điểm khúc mắc lớn nhất tới đây khi Lưởng Viện Hoa Kỳ gặp nhau để kết hợp 2 dự luật thành một - trước khi chuyễn lên Tổng Thống Obama.

4/ Sự trao đổi hoán chuyển bảo hiểm sức khỏe (Insurance exchanges) - Điều khoảng nầy ấn định phương cách người tiêu thụ mua BHSK nếu công ty họ đang làm việc không cung cấp bảo hiểm.  Sự cấu trúc phân định có phần khá phức tạp.  Nói một cách tổng quát, sự trao đổi hoán chuyển nầy được tổ chức bởi chính quyền tiểu bang với sự kết hợp trợ giúp của chính phủ Liên Bang. Mổi tiểu bang tùy nhu cầu và điều kiện sinh hoạt riêng - được phép tạo nên những phương thức mới nhằm nới rộng BHSK đến người dân hiện cư ngụ trong tiểu bang của họ mà hiện nay những người nầy không có BHSK..

Qua chương tŕnh nầy, các công ty BHSK hiểm sức khỏe có quyền cạnh tranh để dành khách hàng miển rằng họ hội đủ những điều kiện đă được ấn định bởi chính phủ Liên Bang. Bảo hiểm sức khỏe sẽ chia thành nhiều chương tŕnh (plans) khác nhau. Ví dụ các chương tŕnh bảo hiểm sức khỏe “tối thiểu” - rẻ nhất sẽ chỉ bao gồm những trường hợp nguy ngập (emergency) ví dụ thành phần giới trẻ khỏe mạnh.  Không phải ai cũng hội đủ những điều kiện để được mua loại bảo hiểm nầy.  Tùy theo sự chọn lựa của mổi người trong giới tiêu thụ, các chương tŕnh bảo hiểm sức khỏe cao hơn - sẽ tốn nhiều tiền hơn.  Nói một cách đơn giản, điều khoảng Insurance exchanges cho phép người tiêu dùng có sự chọn lựa… tùy theo nhu cầu và khả năng của từng người. Điều khoảng nầy bắt đầu có hiệu lực vào năm 2014.

Dự luật đă được thông qua bởi Hạ Viện có điều khoản tương tự nhưng mang tính cách rộng lớn hơn - cho phép sự cạnh tranh toàn quốc (Public Option) thay v́ sự cạnh tranh của Insurance exchanges là tùy thuộc vào nhu cầu đ̣i hỏi của từng tiểu bang.

5/ Trợ cấp phụ giúp đóng tiền BHSK:  Qua chương tŕnh nầy chính phủ sẽ phụ trả tiền BHSK cho nhửng người có số thu nhập thấp hơn 4 lần (400%) số thu nhập được coi là nghèo khổ (poverty level) ở Mỹ.

Năm 2009, chính phủ Hoa Kỳ ấn định số thu nhập được coi là nghèo khổ ở Mỹ như sau: độc thân = $10.830.  Một gia đ́nh 4 người = $22.050.  Như vậy, trong năm 2009, nếu 1 người có số thu nhập dưới $43.320 – hay một gia đ́nh 4 người có số thu nhập dưới $88.200 - những người nầy hội đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp của chính phủ - giúp trả một phần tiền bảo hiểm sức khỏe của họ.  Trợ cấp chính phủ nhiều hay ít tùy theo số thu nhập của cá nhân hoặc gia đ́nh đó.

Dự luật đă được thông qua bởi Hạ Viện bao gồm điều khoản tương tự tuy nhiên mức độ trợ cấp được chiết tính bằng công thức khác.

6/ Nới rộng chương tŕnh Medicaid: Dự luật thông qua bởi Thượng Viện nới rộng chương tŕnh Medicaid đến những cá nhân hay gia đ́nh có số thu nhập dưới 133% con số ấn định được xem là nghèo đói (poverty level) trừ một số trường hợp ngoại lệ - Ước chừng hiệu lực vào năm 2014.  Trong khi dự luật bởi Hạ Viện cho phép 150% số ấn định poverty và ước chừng sẽ có hiệu lực vào năm 2013.      

7/ Bảo Hiểm Sức Khỏe cho những người mang chứng bệnh ngặt nghèo Insurance for high-risk patients.  Đối với những người v́ mang các chứng bệnh ngặt nghèo - không thể mua BHSK qua các chương tŕnh bảo hiểm thông thường, họ sẽ được đưa vào chương tŕnh BHSK mới - tạm gọi là nhóm “national high-risk pool”. Khác với trước đây, những người nầy từ nay, sẽ không phải trả tiền bảo hiểm cao hơn những người có sức khỏe b́nh thường. Điểm bổi bật là của điều khoản nầy là nó sẽ có hiệu lực sau 90 ngày - kể từ ngày được phê chuẩn của Tổng Thống Obama - so với những điều khoản khác trở thành hiệu lực vào năm 2013, 2014 vân vân.

Dự luật của Hạ Viện cũng có điều khoản tương tự chỉ khác ở số tiền người mua bảo hiểm phải trả (preminums) và số tiền người mua bảo hiểm phải phụ trả cho công ty BHSK (deductibles).

8/ Sự Giới Hạn Cả Đời (Lifetime limits): Hiện nay một số công ty BHSK áp dụng chế độ giới hạn cả đời.  Nói một cách dể hiểu hơn, ư nghỉa tương tự như giới hạn hàng năm của bảo hiểm về răng (Dental Insurance).  Tùy theo từng bảo hiểm, giới hạn tối đa hàng năm về răng có thể chỉ từ $500 đến $2.000 hoặc cao hơn.

Dự luật đă được thông qua bởi Thượng Viện ngăn cấm các công ty bảo hiểm áp dụng phương pháp giới hạn nầy trong các chương tŕnh BHSK. Các công ty BHSK sẽ không được phép tự ư hủy bỏ bảo hiểm trừ khi họ có bằng chứng cụ thể người được bảo hiểm có hành động gian lận.

Dự luật được thông qua bởi Hạ Viện bao gồm điều khoản tương tự nhưng khắc khe hơn trong việc ngăn cấm các công ty bảo hiểm sức khỏe từ chối bảo hiểm dựa trên những t́nh trạng từ trước (pre-existing conditions)

9/ Thuế Mới: Để chi phí cho sự cải tổ về bảo hiểm sức khỏe, nhiều điều lệ được giảm hay miển thuế trước đây sẽ bị bải bỏ.  Thêm vào đó, một số thuế hiện hành sẽ được tăng.  Một trong những điều khoản thay đổi nổi bật là thuế áp dụng cho các chương tŕnh bảo hiểm “hạng sang” – bao gồm những điều khoản chọn lựa phung phí đắt tiền - được coi là “gold-plated plans”.  Mức giới hạn trước khi được coi là những chương tŕnh bảo hiểm phung phí như sau: $8.500 cho độc thân và $23.000 cho một hộ gia đ́nh.  Tuy nhiên kèm theo đó, dự luật nầy có khá nhiều chi tiết tỉ mĩ để cuối cùng những người đang có bảo hiểm sức khỏe thuộc dạng “gold-plated plan” sẽ được trừ thuế.

Dự luật đă được thông qua bởi Hạ Viện không có điều khoản nêu trên nhưng thay vào đó, thuế lợi tức cá nhân (individual income tax) sẽ tăng 5.4% cho những người độc thân có số thu nhập từ $500.000 trở lên – hay diện gia đ́nh có số thu nhập từ 1 triệu trở lên. Các thuế mới và sự gia tăng thuế lợi tức cho những người có số thu nhập cao đă là một trong những đề tài tranh cải nóng bỏng giữa 2 đảng trong lưởng viện Hoa Kỳ.  Đảng Cộng Ḥa luôn luôn chống đối việc tăng thuế. Trong khi quan niệm của đảng Dân Chủ là… khi một công dân có số thu nhập quá cao - $500.000 - họ cần đóng góp trở lại cho xă hội.

10/ Phá Thai: dự luật ấn định rỏ tài khoản trợ cấp của Liên Bang không được dùng cho việc phá thai - ngoại trừ những trường hợp tính mạng của người mẹ bị đe dọa - hoặc do kết quả của sự cưởng hiếp hay loạn luân.

Dự luật đă đươc thông qua bởi Hạ Viện bao gồm điều khoản tương tự ngăn cấm việc dùng phụ cấp của chính phủ Liên Bang cho việc phá thai.

Dựa trên con số đă được công bố bởi Sở Thống Kê Dân Số (Census Bureau), năm 2008 có khoảng 46 triệu người không có bảo hiểm sức khỏe.  Các giới chức cho rằng con số trên là một ước lượng thấp.  Người ta tin rằng có khoảng hơn 10 triệu người khác hiện không có BHSK. Số người nầy hoặc đă không tham gia chương tŕnh kiểm kê dân số để được ghi nhận trong thống kê - hoặc họ thuộc thành phần cư ngụ bất hơp pháp.