Mạc Ẩn

 

Xuân Tân Măo,

Bàn Chuyện:

Tầm Cát Tránh Hung –

Hướng Xuất Hành

                                     Đầu Năm

 

Khởi nhật của Mùa Xuân năm nay, vào ngày 3 tháng 2 năm 2011 dương lịch.  Tất là ngày mồng một Tết Nguyên Đán năm nay nhằm ngày, Kỷ Sửu tháng Canh Dần, Năm tân Măo, và tiết giờ lập xuân lại đúng vào giờ Giáp Tí! Th́ vào giờ Giáp Tí lập xuân này, rất đặc biệt v́ là điểm khởi của một chu kỳ Lục Thập Hoa Giáp - Theo Thiên Can th́ Giáp là khởi của Thập Thiên Can (10 Thiên Can) và theo Địa Chi th́ Tí là điểm khởi đầu của thập nhị Địa Chi, tức là khởi đầu của 12 con giáp - Bởi thế vào giờ này, bước vào thềm năm mới, sang tiết lập xuân vào giờ Giáp Tí tất là khởi điểm của một chu kỳ mới...đó là điểm đặt biệt, và mang nhiều ư nghĩa v́ không phải năm nào cũng có giờ giáp tí là giờ sang xuân như năm nay - Và ngày đầu năm, tức mồng một tết là ngày Kỷ Sửu, với thiên can Kỷ mang tính hành Thổ đồng hành với địa chi Sửu Thổ - cho nên cũng là một điểm đặc biệt, v́ lưỡng thổ đồng nhật, cũng là tượng của chu kỳ sinh diệt, của sự tái tạo, theo nguyên lư, tất cả vạn vật do từ nơi đất mà sinh, sống và trưởng thành rồi cũng từ đất mà trở về để tái tạo tiếp cho chu kỳ mới trong sự tuần hoàn của Trời Đất, mà vạn vật theo chu kỳ đó mà tiến hoá …

C̣n niên lệnh Thái Tuế, tức năm nay là năm Tân Măo, th́ Thiên Can Tân chủ hành Kim, Đia Chi Măo thuộc Mộc,  Kim khắc Mộc, v́ vậy thời và điểm không được thông giao.  Mệnh Hành nạp âm của Can Chi năm nay Tân Măo là  hành âm Mộc - Mà hành mộc là một hành trong ngũ hành để biểu tượng cho sự sống của vạn vật qua sự giao hợp từ hai khí lực âm dương, cùng sự chuyển hóa từ Tứ Đại Thể Tượng: Đất - Gió (Khí)- Nước - Lửa mà thành ...Bởi thế, năm nay,  hành Mộc, mộc chủ Sinh đồng Hành với Địa Chi, Măo mộc do đó đời sống  được Thế, tức là có được sự thuận lợi trong môi trường sinh sống, sinh hoạt, của sự khởi sinh, tái tạo của một chu kỳ mới v́ theo ư, lư của  giờ, ngày sang Xuân, bước vào thềm năm mới - Nhưng cũng v́ vậy, là điểm khởi sinh của chu kỳ tái tạo,  mà đời sống sẽ có nhiều vất vả gian truân, cùng trắc trở khi cái Thời chưa ổn định v́ dựa vào Thiên Can - chỉ về cái Thời này - th́ Thời Hành Thiên Can Tân Kim khắc phá mộc hành của năm nay, V́ vậy sẽ có những khó khăn trắc trở do "chưa được thời, mặc dù điểm, thế (địa lợi) được thuận lợi trong môi trường sinh hoạt là vậy !!!... Cũng như thế, th́  tháng đầu năm, tức Nguyệt Lệnh của mùa Xuân năm nay, cũng là một điểm đặc biệt, v́ tháng này khởi Xuân là Tháng Canh Dần, cũng có Thiên Can là Canh thuộc hành Kim, và Địa Chi Dần hành Mộc - Nạp Âm của tháng khởi Xuân nay cũng thuộc Hành Mộc, Dương Mộc - Do đó có sự đồng dạng, và mang cùng ư nghĩa về Thời và Điểm so với Niên Lệnh là Năm Tân Măo như đă viết ở trên…

Tóm lược lại với những dữ kiện nói trên từ điểm khởi của giờ lập xuân cho tới ngày, tháng của năm nay, tức là Năm Tân Măo - Th́, theo lư thuyết cổ học Kinh Dịch, dùng để "dự đoán" thời vận, th́ năm nay là mốc dấu của một chu kỳ mới, trong tiến tŕnh đào thải và tái tạo, luật tự nhiên của Trời Đất, th́ năm nay là điểm khởi sinh trong sự tái tạo và đào thải ấy - Bởi thế, sẽ có những biến động để ảnh hưởng đến đời sống toàn cầu của con người - Và cũng v́ là điểm khởi đầu, là mốc dấu của sự tái tạo, cho nên sự nẩy mầm của chu kỳ mới với những trắc trở, khó khăn, trở ngại mới,  cùng những thử thách mới  là lẽ đương nhiên phải có  từ  kinh tế, chính trị, quân sự , và nền an ninh toàn cầu, trong sự chuyển vận của một chu kỳ, mốc dấu khởi từ năm nay cho tới thập niên kế tiếp để chuẩn bị bắt đầu vào một đại vận mới từ năm Giáp Ngọ, 2014 - một thập niên mới được thật sự h́nh thành từ mốc dấu, điểm khởi của năm tân Măo này !!!

Trên đây chỉ là sơ lược tổng quát về năm Tân Măo để có thể có được một khái niệm tương đối, có được một "dàn bài" của sự giải luận cho những sự việc trong năm dựa vào những dữ kiện của giờ, ngày, tháng, năm của năm mới 2011 này.  Tuy nhiên, muốn đào sâu vào chi tiết để có thể "dự đoán" cát hung trong năm nay th́ cần phải xét thêm nhiều yếu tố trong môn học về huyền cơ này. Theo như cổ học Huyền Không - Th́ theo phương thức này gọi là Lưu Niên Phi Tinh, th́ mỗi một năm, theo sự chuyển vận của vũ trụ mà tạo ra ảnh hưởng đến môi trường sinh sống, bởi thế vạn vật thay đổi theo từng năm, dựa vào đặc tính của từng số tượng trong Cửu Tinh để tính cát hung cho từng phương, hướng và sự việc thành h́nh và do ảnh hưởng bởi sự chuyển vận này cùng với ư nghĩa của Cửu Tinh mà người xưa đă đặt ra để dùng tính trong việc định đoán tốt xấu, tức là dự đoán chuyện cát hung theo lẽ trời đất rồi dựa vào đó mà hành động!!!

Th́ năm nay, Thất Xích nhập Trung Cung, theo đồ h́nh tứ phương, 8 hướng, được gọi là Hậu Thiên Bát Quái dùng để ấn định phương hướng - Cùng với Bát Trạch Du Niên, th́ năm nay,  các phương hướng xấu tốt được phân định, luận giải như sau:

Những giờ tốt dùng để xuất hành vào ngày đầu năm Tân Măo: Giờ Dần (từ 3 giờ đến 5 giờ sáng).  Giờ Măo (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng). Giờ Tỵ (từ 9 giờ đến 11 giờ sáng). Giờ Thân (từ 3 giờ đến 5 giờ chiều).  Giờ Tuất (từ 7 giờ đến 9 giờ tối) và Giờ Hợi (từ 9 đến 11 giờ khuya)

1)   Phương - Hướng Chính Tây:

Theo vận hành, th́ phương này có Quan Lộc, nhưng lại bị Cửu Tử phi tinh tọa khắc, và Thái Tuế niên lệnh, cũng là Tài tinh của lưu niên vận 7 này xung phá ở phương này, cho nên Tuy là một phương tốt của năm nay về công việc, nhưng không nên chọn hướng Tây này làm hướng xuất hành vào đầu năm nhất là những người đang có công việc, tài lộc hài ḥa, đời sống an b́nh từ những năm trước.  Riêng những người đang t́m kiếm việc làm, mà chưa có th́ cũng nên thử thời vận dùng hướng này để xuất hành vào những giờ nói trên vào ngày đầu năm .  C̣n những ai hiện đang cư ngụ, đang sinh sống tại Phương Tây này, phương Tây của thành Phố, hoặc phương Tây của một quốc gia, th́ nên cẩn thận v́ chữ Tài, chữ Tai đồng vần, Tuy có Lộc Tồn, nhưng gặp Tuế Phá Hư, H́nh cho nên cần phải cẩn thận .  

Nam sinh năm: Kỷ Tỵ (1929), Mậu Dần (1938), Đinh Hợi (1947), Bính Thân (1956), Ất Tỵ (1965), Giáp Dần (1974), Quư Hợi(1983) và năm Nhâm Thân (1992).  Nữ sinh năm:  Đinh Măo (1927), Canh Ngọ (1930), Bính Tí (1936), Canh Th́n (1939), Ất Dậu (1945), Mậu Tí (1948), Giáp Ngọ (1954), Đinh Dậu (1957), Quư Măo (1963), Bính Ngọ (1966) Nhâm Tí (1972), Ất Măo(1975), Tân Dậu (1981), Giáp Tí (1984), Canh Ngọ (1990) và Quư Dậu (1993)

Đặc biệt những tuổi trên, theo phương và hướng Tây này, th́ đặng Tam Ban Liền Vận, hóa giải được cửu tử hung tinh th́ được vững bền, với những ǵ đang có - Những người gia đạo, t́nh duyên đang gặp khó, trở ngại th́ nên dùng hướng này làm hướng xuất hành th́ có cơ hội hàn gắn trong cuộc sống gia đ́nh !!!

2)  Phương - Hướng Tây Nam:

Phương và Hướng này, tuy tốt v́ đồng vận năm nay, Có âm Tài tinh thủ toạ, nhưng đang ngộ tam không của Nhật, Nguyệt và Niên lênh. Lại có kiếp sát, đà la cư tŕ cho nên chẳng nên dùng.  Duy chỉ có quư vị nào đang bị sức khỏe không tốt, mong cầu gặp thầy gặp thuốc th́ có thể dùng hướng này mà xuất hành đầu năm.  Phương và Hướng Tây Nam này, chỉ có thể dùng được cho những người tuổi sau đây:  Nam cũng như Nữ sinh năm Giáp Tuất(1934), Quư Mùi (1943), Nhâm Th́n (1952), Tân Sửu (1961), Canh Tuất (1970), Kỷ Mùi (1979), Mậu Th́n (1988)

 3)   Phương - Hướng Tây Bắc:

Phương và Hướng này, là một phương tốt,  rất tốt trong năm nay, từ cung đến tinh - Có bát bạch, cát tinh đến ngự.  Lại thêm có dương tài của niên lệnh thái tuế kề cận hợp cùng long đức.  Lại được có thêm chức năng của Tam Ban liền vận, đối với những tuổi sau: 

Nam sinh năm :  Canh Ngọ (1930),  Kỷ Măo (1939), Mậu Tí (1948),  Đinh Dậu  (1957),  Bính Ngọ (1966),  Giáp Tí (1984).  Nữ sinh năm:   Mậu Dần (1938),  Đinh Hợi (1947), Bính Thân  (1956),  Ất Tỵ (1965),  Giáp Dần (1974) và Quư Hợi (1983)

Tóm lại, Phương và Hướng Tây Bắc là phương và hướng rất tốt trong năm nay nên dùng, nên chọn làm hướng xuất hành đầu năm để đón cát và tránh hung trong năm nay!

4)  Phương - Hướng Chính Bắc:

Phương và Hướng chính Bắc này, tuy là phương hướng xấu của năm nay - V́ Tam Bích thái tuế niên lệnh đóng tại phương này, Tuy nhiên lại được tài tinh từ niên lệnh của Vận tinh năm nay chiếu cố, cho nên hướng này, hợp với những người làm ăn, buôn bán, hoặc về đầu tư th́ có thể dùng hướng này làm hướng xuất hành đầu năm hái lộc. Lại có, Đào Hồng, Thúc Đức, thêm thiên hỷ th́ các thanh niên, thanh nữ muốn thành duyên, hoặc những vợ chồng mong cầu có con th́ có thể dùng hướng này làm hướng xuất hành cầu duyên, cầu tự!

5)  Phương - Hướng Đông Bắc:

Phương Hướng này cũng là một hướng tốt để dùng cho hướng xuất hành vào đầu năm v́ có cát tinh, Nhất Bạch phi tinh nhập cung hợp cùng Diên Niên, Phúc Đức của Phi cung mệnh năm nay. Do đó, hướng phương nay rất tốt cho mọi người. Và nhất là đối với những người mới lập gia đ́nh, mới có cơ sở làm ăn, hoặc có ư định mở cửa tiệm buôn bán th́ nên chọn hướng này, v́ Đông Bắc, cung Cấn là nơi khởi tạo của những tiến tŕnh mới, chu kỳ vận chuyển mới th́ cũng đồng nghĩa với sự tái tạo của năm Tân Măo với giờ ngày tháng, lập Xuân như đă viết ở phần trên bài này!!!  Hướng phương này, cũng rất tốt cho những người có công việc liên quan đến đất đai, địa ốc, nhà cửa .v.v.

6) Phương - Hướng Chính Đông:

Phương của Thái Tuế cư ngụ, lại có Ngũ Hoàng sát tinh chiêm đóng vào năm nay.  Do đó là một hướng xấu hoàn toàn chẳng nên dùng.  Tuy nhiên đối với những người cơ cực, hoạn nạn, đường cùng từ mấy năm qua mà chẳng có cơ hội để thoát được vận hạn xấu đó, th́ những người có năm sinh,  Nam sinh năm: Mậu Th́n (1928), Đinh Sửu (1937), Bính Tuất (1946), Ất Mùi (1955), giáp Th́n (1964), Quư Sửu (1973), Nhâm Tuất (1982).  Nữ sinh năm: Tân Mùi (1931), Canh Th́n (1940), Kỷ Sửu (1949), Mậu Tuất (1958), Đinh Mùi (1967), Bính Th́n (1976), Ất Sửu (1985).  Có thể dùng hướng này, chính Đông,  làm hướng xuất hành đầu năm, v́ nơi có Ngũ Hoàng, Thái Tuế, được coi như những bậc Vương, Đế lại có Hóa Lộc th́ may ra có được sự ban phát trong đường quan lộc …

Riêng về những tuổi sau đây: Nam sinh năm: Canh Ngọ (1931), Canh Th́n (1940), Kỷ Sửu (1949), Mậu Tuất (1958), Đinh Mùi (1967), Bính Th́n (1976), Ất Sửu (1985)  Nữ Sinh năm: Đinh Sửu (1937), Bính Tuất (1946), Ất Mùi (1955), Giáp Th́n (1964), Quư Sửu (1973) và Nhâm Th́n(1982) .  Th́ cần phải Lưu ư, dù cho là phải đang đương đầu với cuộc sống, cho dù với bất cứ hoàn cảnh nào … Những người có năm sinh như  trên tuyệt đối không nên dùng phương, và hướng Đông này làm hướng xuất hành, hoặc làm phương để đến trong chuyến xuất hành đầu năm của năm nay.

V́ với các tuổi này,  các năm sinh nêu trên có phi cung Mệnh Càn, mà Càn nhập Chấn Cung, th́ theo Dịch Học cổ ngữ gọi là Phục Ngâm, rất xấu - hơn nữa năm nay, Phương Đông này, lại có Thái Tuế cư tŕ, Ngũ Hoàng viếng toạ, cho nên là Tối hung, tối kỵ, không nên dùng !!!

7)  Phương - Hướng Đông Nam:

Cung Tốn, Th́n Tỵ là triệt lộ của năm nay, nhưng lại có cát tinh Lục Bạch đến ngự, th́ trong xấu có tốt, trong cát có hung v́ đây là phương hướng Nhập Thập, một sự thuần khí, bao gồm và có đủ - Tuy nhiên v́ Tốn Mộc gặp lưu tinh Càn Kim, Dụng khắc Thể, cho nên bị Phản Ngâm - Bởi thế, Phương Hướng Đông Nam này chẳng nên dùng, v́ có được Cát tất có Hung, có Xấu th́ lại có Tốt - Bởi thế chỉ hợp với những vị đă và c̣n đang bị vận xấu, thất bại mà chưa có được cơ hội để vương lên, th́ phương hướng này có thể dùng để thử thời vận vậy !!!

Những người thường phải đi đây đó, làm ăn xa, th́ nên tránh mặc dù Đông Nam có Thiên Mă cư Tỵ, rất đẹp, nhưng bị triệt lộ, cho dù có Thiên Phúc, Quư, Ấn, nhưng tang mộn bạch hổ hội tụ th́ chẳng nên dùng, Phúc họa tương ẩn, nhất là phận nữ th́ nên tránh xa!!!

8) Phương - Hướng Chính Nam:

Có hung tinh Nhị Hắc đến hội cùng ngũ quỷ vận trạch của năm nay - cho nên không nên dùng, hơn nữa phương hướng chính Nam, cung Ly này đang ngộ tam không của ngày, tháng, năm mới này - kể cả với đại vận Thập Thiên Can, 10 năm, của chu kỳ Giáp Thân.  Bởi thế, hướng nay chẳng thể dùng làm hướng xuất hành để hữu cầu bất cứ chuyện ǵ, dù lớn hay nhỏ !!!  Nếu quư vị nào, bắt buộc phải đi về hướng Nam này trong ngày đầu năm để làm việc v́ cơ sở, văn pḥng, nơi chỗ phải tới - Th́ nên đi sớm hơn mọi khi, ghé vào quán cà phê, hay tiệm ăn sáng ở những phương hướng tốt đă dẫn giải trong phần trên của bài này - Xong rồi, th́ mới đi tới hướng, phương Nam này…

Tổng Luận Khái Quát về Năm Tân Măo:   

Năm nay, như đă viết, là mốc dấu khởi sinh trong sự vận chuyển của sự tái tạo và đào thải.  Do đó, sẽ có những chương tŕnh, cũng như chính sách được thay đổi về kinh tế, chính trị, quân sự và sự an ninh toàn cầu.  Về những quốc gia Tây Phương, nói chung và Nước Mỹ nói riêng, th́ nền kinh tế cũng chưa có ǵ là khởi sắc, mặc dù tệ nạn thất nghiệp sẽ được thuyên giảm, nhưng nạn lạm phát sẽ gia tăng, giá dầu sẽ tăng, giá xăng chẳng thể xuống dưới mức $3.00! Về hệ thống chứng khoán, th́ có tí khởi sắc có thể lên hơn 12,000 chỉ số Dow Jones và giữ được mức độ này cho hết năm nay - Về kinh tế thị trường, sẽ có một vài biến động trong sự thay đổi chức năng của một vài cấp lănh đạo, hoặc sự điều hành của các ngân hàng tiền tệ!

Riêng về phía tây, của nước Mỹ, th́ như tiểu bang Cali vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự thâm thủng ngân quỹ, và tệ nạn thất nghiệp vẫn sẽ c̣n cao!  Tuy nhiên những tiểu bang ở Mid West th́ khởi sắc hơn, công việc được tạo ra và nẩy mầm trong sự chuyển vận mới này !!! C̣n về phía Nam - Tây Nam và Đông Bắc th́ vấn đề địa ốc có tiến triển hơn những năm qua ...

Về đối ngoại, th́ Trung Đông chiến tranh vẫn c̣n tiếp diễn, Quân đội Mỹ chưa thể rút ra khỏi Afghanistan trong năm nay cho dù đó là chương tŕnh nghị định của giới cầm quyền hiện tại!!!  Các cuộc khủng bố vẫn sẽ tiếp diễn - Và, sẽ có những mầm mống nội loạn chống đối để thay đổi trong giới cấp lănh đạo từ một trong các nước này như Pakistan, Afghanistan kể cả Israel và Iran vẫn sẽ c̣n là mối đe dọa ở khối Trung Đông. Hy vọng, chính quyền Mỹ sẽ thay đổi một vài chính sách cứng rắn hơn th́ cái họa chinh chiến mới bớt được, khởi từ năm nay cho đến những năm sắp tới - Nhất là vào Năm Giáp Ngọ 2014, khi một chu kỳ mới, và sự tái tạo được lập thành trong chu kỳ này 2014 tới 2024 ...

Về quốc nội, th́ năm nay hành Âm Mộc, chuẩn bị để sinh Hỏa - cho nên, vấn đề Health Care sẽ là điểm Hot trong các cuộc tranh luận của năm nay...thiết nghĩ rằng, nghị luật này, không được thực thi, để có hiệu lực vào năm 2014 như đă ấn định nếu không có sự thay đổi trong nghị luật này !!!

C̣n các Quốc Gia thuộc về phía Đông, Đông Nam, tức vùng Đông Nam Á, th́ năm nay sẽ phải chịu những thiên tai, như động đất, mưa lũ, lụt lội, và sẽ có những tranh chấp xảy ra trong vùng.  Về phía Trung Cộng, th́ đang trên đà thịnh vượng của nên kinh tế, tuy nhiên năm nay cũng là sự khởi đầu của những dấu hiệu suy đồi như nạn lạm phát, và hệ thống giao thương về tiền tệ, mốc dấu h́nh thành một cuộc chiến mới, chiến tranh kinh tế, chiến tranh thị trường với các nước Tây Phương.  C̣n về Việt Nam, hy vọng nam nay sẽ là năm khởi đầu của sự thay đổi chính sách, thật sự cởi mở để giao thương, và phải cải tổ về đường lối chỉ đạo, hủy bỏ sự đàn áp về nhân quyền, nới rộng sự tự do th́ mới có thể tiếp nhận quan hệ với các nước tự do tây phương th́ mới tránh được cái họa sau này do áp lực của Trung Cộng... mốc dấu nẩy mầm trong năm nay và sẽ khởi đầu từ đại vận Giáp Ngọ cho những biến họa ấy trong chu kỳ Giáp Ngọ, 2014-2024.  Riêng về năm nay, Viêt Nam cũng sẽ có những triệu chứng hoạn nạn về thiên tai.  Và, nếu không có kế hoạch trong sự chuẩn bị, th́ hai năm tới tức năm Nhâm Th́n, Quư Tỵ sẽ là năm tai họa mà dân t́nh, đất nước sẽ phải gánh chịu.

Tóm lại, năm nay, về đời sống cá nhân th́ thuận tiện cho mọi dự tính thay đổi, công ăn việc làm sẽ có cơ hội t́m được việc, và sẽ khá hơn trong cuộc sống nhất là đối với những người đang phải "đối phó", từ những năm trước, với tệ trạng của nền kinh tế hiện nay.  Tuy nhiên, những người đang có công việc bền vững, hoặc đang có cơ sở thương mại, với lợi nhuận trung b́nh cho tới tốt mà có ư phát triển, bành trướng thêm ra th́ nên cẩn thận, và phải cân nhắc thật kỹ !!!

Đó là ư chính của sự tái tạo và đào thải trong chu kỳ tuần hoàn của Trời Đất, khởi từ giờ, ngày, tháng lập Xuân của Năm tân Măo này !!!

Mạc Ẩn

Mừng Xuân, Năm Tân Măo - 2011

  

 

Xuân Tân Măo,

Khắc Khoải Với Thơ:

Mạc Ẩn

Lại thêm một mùa Xuân nữa trên xứ lạ, Xuân Tân Măo, năm "con Mèo" - Từ cơn băo lốc lịch sử của biến cố mùa Xuân, năm Ất Măo, 1975, cũng là năm "con Mèo" - Hàng triệu người bỏ nước ra đi, hàng ngàn thân xác vùi sâu vào ḷng biển cả...Cảnh chia ly, sự ly tán, chồng ĺa vợ, con mất cha, anh em, bạn hữu lưu đày,  người người thất lạc -  Tù đày, giam cầm trong cái giả tá, bao che của hoa từ được xử dụng, gọi là "cải tạo học tập"... mà trong đó, tiếng nói của con người bị bóp nghẹn, ng̣i bút bị bẻ cong, thân xác bị nhục h́nh ...cuộc sống bị "quản lư" ...tất cả cũng đă xảy ra, từ năm "con Mèo" xưa ấy ...Thời gian không ngừng trôi - 36 năm đă qua, thời gian phải được tính bằng Năm, để có được một con số 36 năm, một con số vừa ngắn gọn cho vừa đủ nhớ, đủ để trải bày với sự khắc khoải nội tâm, cùng với nỗi băn khoăn, trăn trở từ tâm trạng của một người viễn xứ ...Thử nghĩ, nếu thời gian được tính, bằng ngày, giờ ...th́ thời gian đă qua, đă là một con số dài ngoằn, lê thê mà trí óc, giờ đây chẳng tính nhẩm nổi - Và, hơn nữa, không thế chịu nổi nếu tâm trạng cùng với những mộng ước, sự trăn trở, và ḷng mong chờ ...nếu được đo, tính bằng thời gian, th́ đó là một con số dài không tưởng, với những ngày, giờ, phút giây đă qua đó...!!! Thôi th́, gom lại tất cả, trong sự tỏ bày của một tâm trạng, cho mỗi độ Xuân về:

Xuân Buồn Viễn Xứ……….

Tết đến mừng Xuân trên xứ lạ

Đông tàn giá lạnh đón Xuân qua

Chạnh ḷng thương nhớ nơi quê cũ

Khắc khoải trong tâm buốt thịt da !!!

Non nước u hoài nơi xă tắc

Núi sông ai oán cảnh sơn hà

Nào ai c̣n thiết hoa Xuân thắm ?

Mỗi độ Xuân sang...nuốt lệ nḥa ...!!!

 

Dấu, Nét Kỷ Niệm

Dấu kỷ niệm vào nét buồn quá khứ...

Muốn giă từ cảnh nghiệt ngă xưa nay

Mộng, Mơ, T́nh...khác nào chiếc bóng bay,

Để có lúc, bật cười ra nước mắt !

Đến rồi đi, t́nh người như sao vỡ,

Tuổi thêm già gịng đời vẫn cứ trôi

Đêm ôm mộng - Ngày đan buồn nuối tiếc

Kéo thời gian bằng kỷ niệm... riêng tôi !!!

 

Nước … Trong..!!!

Ra đi sóng vỗ tận trong ḷng

Sầu nhớ buồn vương ... vẫn đợi trông

Nếu ai c̣n nhớ hồn non nước

Nước nhuộm mầu hồng, Nước khó trong!

Xuân c̣n có đến c̣n hoài mong,

Mưa tạnh trời quang trên núi sông

Nếu ai ghé lại… đôi lời nhắn

Xóa bỏ mầu hồng, Nước tất trong !

* * *

Từ cơn băo lốc xoáy xoay ṿng

Buồn thảm xuân xưa, c̣n nhớ không ?

Khắc khoải chờ mong con nước tới

Loăng tan nước nhuộm, Nước nguồn trong !

Xin đừng than trách phận long đong

Hăy đến bên nhau tỏ một ḷng

Cùng nhau ra sức xoay con nước

Tất có một ngày...Nước sẽ trong !!!

 

                         Mạc Ẩn

        (trích từ tập thơ Đời Thường)