Luận Bàn Về Cuộc

Tranh Cử Chức Vụ Dân Biểu

Đơn vị 149 Texas

                                                                           LS Steven Dieu

Giấc Nam Kha khéo bất b́nh.

Bừng con mắt dậy thấy ḿnh tay không

(Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều)

Tạp chí Xây Dựng – Năm Thứ 31 - Số 798 – Phát Hành Ngày 15-11-2014

 

Thứ Ba, ngày 4 tháng 11, 2014 khoảng 10:30 đêm tại thành phố Houston, tiểu bang Texas; cuộc tranh cử mang h́nh thức “đối kháng ư thức hệ” của đơn vị 149 kết thúc.  Dân biểu đương kim Hubert Vơ đă tuyên bố thắng cử khoảng 2,000 phiếu. 

Lời tuyên bố thắng cử của Dân biểu Hubert Vơ là một thông điệp rơ ràng và kiên quyết của đồng bào người Việt tị nạn gửi cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam:  Cộng đồng người Việt-Houston không chấp nhận chế độ Cộng Sản, không chấp nhận nhà cầm quyền độc tài Cộng Sản và cũng không chấp nhận những người đang tuyên truyền và làm lợi cho nhà cầm quyền Cộng Sản. 

Đây không phải là thông điệp đầu tiên của tập thể người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ gửi cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam và những nhân vật làm lợi ích cho chế độ Cộng Sản.  Trong vài năm qua, tập thể người Việt tị nạn đă trực tiếp gửi khá nhiều thông điệp “không chấp nhận”, “không tiếp xúc” với nhà cầm quyền Cộng Sản tại thành phố Santa Ana, Westminter, Garden Grove, Milpitas và San Jose.  Những thành phố đông đảo người Việt tị nạn trên Hoa Kỳ dần dần trở thành những khu vực vô Cộng Sản (Free Communist Zone).

Trong nhiều tuần qua, tập thể người Việt-Houston đă “đối thoại trực diện” với những kẻ thân thiện và làm lợi cho nhà cầm quyền Cộng Sản và thẳng thắn đưa tận tay họ một thông điệp: cộng đồng người Việt-Houston chúng tôi là khu vực vô Cộng Sản.  Người Việt-Houston chúng tôi không chấp nhận và cũng không khuyến khích những hành vi có lợi ích tuyên truyền cho nhà cầm quyền Cộng Sản.

Năm 2014 cũng đánh dấu kỷ niệm 25 sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản Quốc Tế (Liên Xô và Đông Âu, 1989).  Trong 25 năm qua, nhà cầm quyền Cộng Sản vẫn ngoan cố bám víu vào một chủ nghĩa mà nhân loại đă vứt bỏ đi từ lâu.  Đồng thời, không hiểu tại sao c̣n có một số người Việt-Houston cố chấp bám víu vào một hoang tưởng mà tập thể người Việt-Houston đă vứt bỏ đi trong năm 2013 (cuộc tranh cử Nghị viên của Đơn vị F)?

Trở lại cuộc bầu cử vừa qua, tổng số cử tri đi bầu là 22,360 (615 cử tri bỏ phiếu trắng), Hubert Vơ được 11,935 (54.9%) và Hoàng Duy Hùng được 9,810 (45.1%) phiếu.  Câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc là số phiếu này của ai và có ư nghĩa ǵ trong tập thể người Việt-Houston.  Tại quận Harris, số cử tri bỏ phiếu thẳng cho đảng (Straight ticket) là 36.9% cho đảng Cộng Ḥa và 30.5% cho Dân Chủ.  Khu vực 149 nằm trong địa hạt Harris, chúng ta có thể suy luận là có khoảng 3,630 (36.9% của 9,810) phiếu, đă bỏ thẳng cho đảng Cộng Hoà, và 3,700 (30.5% của 11,935) cử tri đă bỏ phiếu thẳng cho đảng Dân Chủ.  Đây là số phiếu bỏ thẳng cho đảng, không nhất thiết biểu tượng cho khả năng và đạo đức của ứng cử viên hoặc lập trường của họ. Nếu chúng ta không tính số phiếu bầu thẳng cho đảng, tổng số phiếu thật sự cho ứng cử viên là 14,415, với số phiếu 6,180 cho Hoàng Duy Hùng và 8,235 cho Hubert Vơ.  Tổng số cử tri người Việt bỏ phiếu trong khu vực 149 khoảng 2,350.

So sánh với kỳ bầu cử năm 2010, số cử tri đi bầu giảm xuống khoảng 8,100 phiếu (29,960), trong đó số cử tri người Việt giảm khoảng 150 phiếu (2,500).  Phiếu cử tri người Việt năm nay, chẳng những không tăng mà c̣n giảm, điều đó cho chúng ta thấy: mặc dầu cuộc vận động tranh cử rất sôi nổi và ồn ào, nhưng lại không kích động được cử tri đi bầu đông đảo.  Lập trường chống Cộng, chống Phá thai, chống Hôn nhân Đồng tính gần như không khuấy động được cử tri người Việt trong Khu vực 149.

Thủ đoạn tranh cử của ứng cử viên Hoàng Duy Hùng bắt đầu với tam đoạn luận: thứ nhất, mùa tranh cử 2014 đảng Cộng Hoà giữ thế thượng phong và sẽ thắng lớn tại địa phương cũng như toàn quốc; thứ nh́, Hoàng Duy Hùng ra tranh cử thuộc đảng Cộng Hoà; kết luận, Hoàng Duy Hùng sẽ ‘tail-wind’ (thuận gió xuôi) đảng Cộng Ḥa và thắng cử.  Đây là thuật tam đoạn luận không hoàn thiện.  Không hoàn thiện là v́ tiền đề và mệnh đề th́ đúng, nhưng không nhất thiết đưa đến một kết luận đúng. 

Để đạt mục tiêu, ứng cử viên Hoàng Duy Hùng mưu mẹo dùng cương lĩnh Chính trị (platform) đảng Cộng Ḥa (như chống Phá thai, chống Hôn nhân Đồng tính, tử h́nh cho tội phạm cố sát, v.v…) hầu che mắt người Việt chúng ta và làm bàn đạp cho mưu đồ hợp tác lợi ích với nhà cầm quyền Cộng Sản. 

Nếu thắng cử, Hoàng Duy Hùng dụng ư dùng phiếu của cử tri đơn vị 149 hầu đem lại danh chánh ngôn thuận tuyên bố được người dân bầu lên để biện chứng cho việc ông tiếp tục hợp tác giúp nhà cầm quyền Cộng Sản xâm lấn và thôn tính cộng đồng người Việt tại Houston.  Cha nó lú, c̣n có chú nói khôn!  Cộng đồng người Việt tại Houston đă phải trải qua một cuộc bể dâu”, và những điều trông thấy mà đau đớn ḷng”.

Đây không phải cuộc bầu cử sôi nổi và gây cấn nhất trong đơn vị 149, nhưng lại là cuộc bầu cử sôi nổi và ồn ào nhất trong cộng đồng người Việt-Houston.  Cuộc tranh cử năm 2006 giữa Hubert Vơ và Talmadge L. Helfin mới là cuộc tranh cử sôi nổi và ồn ào nhất, với Helfin nộp đơn kiện Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng dùng coupons mua phiếu cử tri Việt, Văn Pḥng Biện Lư quận Harris mở cuộc điều tra, và tất cả đài TV Mỹ đều phỏng vấn cả hai ứng cử viên và ông Huỳnh Quốc Văn (giám đốc Điều hành Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng NVQG Houston). 

Cuộc tranh cử năm 2010 giữa Hubert Vơ và Jack O’connor là gay go nhất, với Jack O’connor dẫn đầu khoảng 900 phiếu. Năm 2010 là cao điểm nhất cho đảng Cộng Ḥa tại Texas, tất cả ứng cử viên đảng Dân Chủ tại địa hạt Harris (và tiểu bang) đều thất cử, chỉ trừ Hubert Vơ.

Đơn vị 149 Texas được thành lập vào năm 1982.  Cho đến nay, đơn vị 149 chỉ trải qua có hai vị Dân biểu mà thôi: Talmadge L. Heflin (1982-2004) và hiện nay là Dân Biểu Hubert Vơ (2004..).  

Khi Đơn vị 149 được thành lập, khu vực Alief, Bellaire chỉ là đồng trống, và là đơn vị thuộc đảng Cộng Ḥa cho đến khi những chủng tộc thiểu số vào (người Mỹ da đen, gốc Hispanic, và gốc Á). 

Theo thống kê Dân số Hoa Kỳ năm 2010, đơn vị 149 gồm có khoảng 20.5% người da trắng, 25% người da đen, 34.5% gốc Hispanic, và 20% gốc Á.  Hiện nay, đơn vị 149 trở thành một đơn vị người thiểu số chiếm đa số, và là ‘swing district’ (đơn vị không thuộc về đảng nào cả, xuưt soát khoảng 1 hoặc 2%).  Thống đốc Rick Perry và đảng Cộng Ḥa nhận thức được đơn vị 149 sẽ dần dần trở thành đơn vị của đảng Dân Chủ, năm 2011 đảng Cộng Hoà thông qua Đạo luật re-districting và loại bỏ đơn vị 149.

Đảng Dân Chủ và Bộ Tư Pháp Liên Bang (của TT Obama) nộp đơn khiếu nại.  Mặc dầu vụ kiện re-districting vẫn chưa kết thúc, nhưng Thẩm phán Liên bang đă chấp thuận cho giữ lại đơn vị 149 cho đến khi vụ kiện xong.  Qua thời gian, khi tập thể cộng đồng người thiểu số ư thức được sự quan trọng của lá phiếu, họ sẽ đi bỏ phiếu nhiều hơn và đơn vị 149 trong tương lai gần sẽ trở thành đơn vị thuộc đảng Dân Chủ.

Như dự đoán, trong cuộc bầu cử này, đảng Cộng Hoà thắng lớn tại địa phương, tiểu bang và liên bang.  Hầu như tất cả những ứng cử viên đảng Cộng Hoà tại địa hạt Harris đều thắng vẻ vang, từ 54% đến 70%.  Nhưng trong đơn vị 149 th́ ngược lại. Hubert Vơ, Dân Chủ, lại thắng lớn trên 54%.  Điều này cho chúng ta thấy là cử tri đơn vị 149 vẫn tín nhiệm Dân biểu Hubert Vơ.  Ngọn “gió xuôi” của đảng Cộng Hoà vẫn không thể giúp cho Hoàng Duy Hùng bay được lên mây. 

Quí vị nên biết, Bầu cử Hoa Kỳ theo hệ thống bỏ phiếu kín (secret ballot).  Chúng ta sẽ không bao giờ biết được trong số 2,350 phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt, bao nhiêu cử tri bỏ cho Hubert Vơ và bao nhiêu phiếu bỏ cho Hoàng Duy Hùng.  Điều mà chúng ta chắc chắn là ư đồ lợi dụng lá phiếu trong đơn vị 149 và đơn vị F để làm bàn đạp cho mưu đồ hợp tác lợi ích với nhà cầm quyền Cộng Sản đă thất bại./.

Steven Dieu