Chuyện Của Hội Đoàn Quân Đội Houston

Hội Trưởng Hội Trại Gia Binh Houston

ĐẶT CÂU HỎI với cựu Đại Úy Hồ Sắc,

Trưởng Ủy Ban Điều Hành Các Hội Đoàn

Quân Đội & Cảnh Sát Quốc Gia Houston

(Tạp Chí Xây Dựng – Năm Thứ 32 – Số 810 – Phát hành ngày 2-5-2015 HoustonTexas)

 

Mấy ngày gần đây (từ 16 tháng 4, 2015) trên diễn đàn internet đă phổ biến rộng răi những lá thư đầy chi tiết của HQ Trung Úy Nguyễn Trần Đàm, Hội Trưởng Hội HQ Houston, tŕnh bày về các sự việc “Trấn áp, Kéo phe lập đảng” đă xảy ra vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 4, 2015 trong buổi họp của Hội đoàn Quân đội & Cảnh sát Quốc Gia Houston, tại nhà hàng Ocean Palace để bầu lại Trưởng Ủy Ban Liên Lạc Các Hội đoàn Quân Đội & CSQG, mà ông Hồ Sắc, Khóa 21/VBQGVN - cựu Đại Úy Hành Chánh Tài Chánh, đă điều hành từ năm (5) năm nay.

Kết quả của buổi họp ngày 5 tháng 4, 2015, ông Hồ Sắc được tái nhiệm trong bầu không khí đầy sóng gió, trong buổi họp có nhiều điểm “kỳ quặc” như sau: 

*Mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên, tại Houston, một buổi họp Nội Bộ của các Hội đoàn Quân đội, có mướn 02 Nhân viên An Ninh (Security) và Chuyên viên Video Thu H́nh và ủy viên An Ninh là Phan Hồng Sĩ, Hội Trưởng Hội Quân Cảnh, hùng hổ, sẵn sàng “mời” bất cứ ai ra khỏi pḥng họp.

*Cũng là lần đầu tiên, vợ của một ông Hồ Sắc Hội Trưởng, bà Kim Anh, đă có mặt trong buổi hội và “hỏi giấy” ông Hội Trưởng HQ Nguyễn Trần Đàm!!!

* Nghe ông Hồ Sắc tuyên bố: tiền thuê Nhân viên An Ninh và tiền quay Video là do bà Hồ Sắc trả.

 

 Sau cuộc họp gây nhiều sóng gió này, ông Nguyễn Trần Đàm, HQ/TrÚy có gởi các lá thư, nội dung “Phàn nàn về tư cách tiếm danh, về lập trường chống Cộng của ông Hồ Sắc, đồng thời nêu lên vài chi tiết liên quan đến Hội Trại Gia Binh Houston, khi ông Hồ Sắc với tư cách là Chủ tịch Ban Phối Hợp các Hội đoàn Quân Đội (xem trong số báo này).

Ngược gịng thời gian, khoảng tháng 10, 2014 Ông Hồ Sắc đă đại diện các Hội Đoàn Quân đội (trong buổi họp bàn kế hoạch tổ chức Diễn Hành Mừng Xuân của Dân Biểu Tiểu bang TEXAS cộng tác với các trường Trung Học địa phương) có đưa lên ư kiến phản đối BTC Buổi Diễn Hành Mừng Xuân là:

-“Không cho phép Hội Trại Gia Binh Houston mặc quân phục VNCH và không được đi diễn hành (hàng đầu- như Buổi Diễn Hành năm ngoái- 2014).

- Nếu có Hội Trại Gia Binh diễn hành như năm trước, th́ các Hội đoàn Quân Đội Houston sẽ không có mặt trong toán Diễn Hành

 

Chúng tôi nghe qua tin này hôm tháng 10/ 2014 do các thành viên trong buổi họp kể lại, nhưng cá nhân tôi vẫn im lặng, vẫn đáp lời mời của Dân Biểu tiểu bang TX Hubert Vơ, v́ quan niệm đây là công tác chung, nên Hội Trại Gia Binh hợp tác để biểu dương tinh thần Quốc Gia luôn hợp tác với vị dân cử gốc Việt.

Chúng tôi không màng chuyện Hội Trại Gia Binh Houston tham dự cuộc diễn hành Mừng Xuân, sẽ đi hàng Đầu hay đi Phía Sau!

Thật sự, bản chất của vợ chồng Hồ Sắc ra sao, sau khi cộng tác trong năm 2011 (tổ chức Quốc Hận và Quân Lực 19/6), chồng làm Trưởng Ban Tổ Chức, vợ là Thủ Quỹ, chúng tôi đă quá rơ;  nhưng v́ muốn giữ sự đoàn kết để chống bàn tay CS đang  nối dài, lung lạc cộng đồng, nên chúng tôi giả lơ.. khi nghe việc Hồ Sắc tiếm danh Trưởng Ban Liên Lạc Hội Đoàn Quân Đội “kiếm chuyện” Hội Trại Gia Binh.

Hôm nay một lần nữa, sự kiện này chánh thức được đề cập qua văn thư của Hội Trưởng Hội HQ Nguyễn Trần Đàm, phổ biến khá rộng răi trên các diễn đàn, cho nên một số thành viên của Hội Trại Gia Binh đề nghị Hội TGB phải có thái độ, nên với tư cách là Hội Trưởng, chúng tôi phải lên tiếng cho rộng đường dư luận.

Tưởng cũng nên nhắc lại, khi tham dự bất cứ công tác ǵ trong sinh hoạt của cộng đồng (Ngày Quốc Hận, Ngày Quân Lực), cá nhân chúng tôi không bao giờ đ̣i hỏi BTC để được nắm Micro (như ông Hồ Sắc) hay xin được làm Thủ Qũy (như bà Kim Anh, tức là vợ của Hồ Sắc thường đ̣i hỏi), mà toàn thể hội viên của Hội Trại Gia Binh luôn “xếp” ḿnh, đặt dưới quyền BTC, để họ tùy tiện sắp xếp. 

V́ các lư do liên quan đến Hội Trại Gia Binh:

XIN ĐƯỢC HỎI Ư KIẾN CỦA ĐỒNG HƯƠNG VÀ CÁC CỰU QUÂN NHÂN ĐANG SINH HOẠT TRONG CỘNG ĐỒNG NVQG TẠI HOUSTON, TEXAS:

Ông Hồ Sắc, lấy tư cách ǵ “cấm” Hội Trại Gia Binh mặc quân phục VNCH?

Đây là lối suy diễn sai lầm trầm trọng nhằm gây phân hóa và chia rẽ giữa các hội đoàn sinh hoạt tại Houston, v́ rằng “ĐỒNG PHỤC CỦA HỘI VIÊN TRẠI GIA BINH LÀ ĐỒNG PHỤC” của một hội đoàn.”KHÔNG PHẢI LÀ QUÂN PHỤC VNCH”!  Không ai có quyền xuyên tạc và cấm cản hội viên TGB mặc sắc phục của họ để phân biệt với các hội đoàn khác, trong các hoạt động công ích trong cộng đồng Houston.

Xin được nói thêm, vợ ông Hồ Sắc đă một thời là thành viên của Hội TGB, đă từng mặc đồng phục này, th́ chắc đă rơ lư do nào Hội Trại Gia Binh thành lập (theo sự yêu cầu của các Hội Đoàn Quân Đội để vận động Tài Chánh, để yểm trợ các Hội đoàn Quân Đội tổ chức ngày Quốc Hận 30 tháng 4 2011 và Quân Lực 19 tháng 6, 2011 (trong thời gian này Hội Đồng Đại diện CĐ/NVQG Houston với bàn tay nối dài của Nghị viên Đơn vị F là LS Hoàng Duy Hùng, thay đổi lập trường Chánh Trị, đă ḥa hợp ḥa giải với CSVN).

                   * * *

Hôm nay đọc 03 lá thư của HQ Nguyễn Trần Đàm, chúng tôi với tư cách là Hội Trưởng Hội Trại Gia Binh Houston, xin nêu lên câu hỏi chánh thức với ông Hồ Sắc Trưởng Ủy Ban Điều Hành Hội đoàn Quân đội & CSQG (vừa chánh thức bầu ngày 5 tháng 4, 2015):

Câu hỏi: Ông HS lấy tư cách ǵ để “yêu cầu” hội viên Trại Gia Binh không được mặc đồng phục của hội Trại Gia Binh, và có ư xuyên tạc đầy ác ư là quân Phục VNCH? Trong khi ông Hồ Sắc là sĩ quan Bộ Binh lại mặc quân phục “rằn ri” giành cho các đơn vị tác chiến khác. 

Nếu ông Hồ Sắc cần trả lời, chúng tôi sẵn sàng đăng tải để rộng đường dư luận. 

Trân trọng,

HOÀNG MINH THÚY

Hội Trưởng Hội Trại Gia Binh Houston