Nguyễn Thanh Ty

 

 

 

 

 

Cầu Cho

Tể Tướng Sống Lâu!

 

 

 

Thời Hy Lạp cổ đại, lúc bấy giờ vua Dennys là một bạo chúa đang trị v́, cai trị dân một cách tàn bạo. Đời sống dân chúng lầm than, điêu đứng. Ḷng dân oán vua đến tận trời. Ai ai cũng mong cho vua chóng chết. Duy chỉ có một bà lăo ở thành Syracuse, tỉnh Sicily, sáng nào cũng vào giáo đường cầu nguyện cho bạo chúa sống lâu. Có khi lại c̣n vái lạy cả thần linh nếu làm chết vua th́ cho bà chết thay cho hôn quân.

Vua nghe thế lấy làm lạ, cho vời bà lăo vào cung hỏi cho rơ lư do. Bà lăo thưa:

-Tôi nay hơn tám chục tuổi, đă sống qua ba đời vua. Đời vua thứ nhất là một hôn quân vô đạo. Dân chúng sống vô cùng khổ sở. Ai nấy đều nguyền rũa cho vua mau chết, cho nước thoát khỏi hôn quân. Sau đó, có kẻ hành thích vua chết rồi lên kế nghiệp. Ngờ đâu tên này c̣n tàn bạo hơn vua trước. Dân lại hết lời oán than nguyền rủa. Chẳng bao lâu, vua này bất đắc kỳ tử th́ bệ hạ nối ngôi, thiên hạ lại lầm than điêu đứng nhiều hơn các đời vua trước nữa. Cứ thế mà suy, đời vua sau c̣n tàn ác hơn vua trước nên tôi cầu nguyện cho bệ hạ sống trường thọ là để tŕ hoăn cuộc thay đổi được ngày nào hay ngày ấy. ( Theo Nguyễn duy Cần)

Câu chuyện thuộc loại “Cổ học tinh ma” trên tưởng chừng như người đời phịa ra để răn dạy các đấng “Con Trời” mỗi khi được ngồi chễm chệ trên ngai vàng chớ có nên “vô đạo, vô hạnh” quá mà bị dân chúng nguyền rũa muôn đời, ô danh sử sách.

Không ngờ chuyện xưa nay lại có thật, đang xảy ra tại đất nước An Nam vào thế kỷ 21 hiện đại, đúng vào cái năm đảng Cộng sản An Nam chuẩn bị truyền ngôi cho vua mới.

Nước An Nam, kể từ ngày Bính Ngọ, tháng Canh Th́n, năm Ất Măo (30/4/1975) Rợ Hồ phương Bắc tràn qua sông Bến Hải, xâm lăng, đánh cướp miền Nam đến nay, trăi qua mấy đời vua trị v́. Vua sau ác ôn côn đồ hơn vua trước gấp bội phần, làm cho dân chúng trong nước ngày càng nghèo khổ, kiệt quệ, đói rách lầm than không kể xiết. Người dân ai ai cũng đều ta thán, mong cho chế độ mau sụp đổ, vua chóng chết để được thoát cảnh hôn quân vô đạo.

Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện đang nắm quyền bính to nhất nước lại càng bị dân chúng nguyền rũa hết lời. Giới sĩ phu ba ngàn người dâng sớ  yêu cầu phải từ chức “về trời vui thú điền viên”, đánh bạn với anh Sáu Phong chém gió, nói lịu.

 Trong khi đó, tại bùng binh Sài G̣n, lại có một bà lăo Bắc kỳ răng đen, đầu vấn khăn mỏ quạ, áo dài tứ thân chỉnh tề, ngày ngày thắp nhang cung kính khẩn vái tứ phương, tám hướng cầu Phật, Chúa độ tŕ cho Tể tướng Tấn Dũng sống lâu trăm tuổi để muôn năm trường trị đất nước, thống nhất giang hồ, tiếp tục chăn dắt lê dân Nam Man ngu dốt.

Người đi đường qua lại thấy thế lấy làm lạ lắm. Một số hiếu kỳ đến gần xem, cứ nghe bà lăo luôn miệng khấn câu: “Cầu cho bạo chúa sống lâu! Cầu cho bạo chúa sống lâu!”.

Có kẻ không nhịn được ṭ ṃ, hỏi:

-Thưa Cụ, hiện giờ cả nước tám chục triệu dân, ai ai cũng đang nguyền rũa cái bọn cộng sản ác ôn côn đồ, lưu manh cướp cạn đang ăn trên ngồi trốc trên đầu nhân dân mau bị thần ôn dịch sái đậu, thần sét Thiên Lôi đánh ngay lăng Ba Đ́nh cho chết hết cái lũ phản dân hại nước, đầu têu là tên Thái thú Nguyễn Tấn Dũng, sao riêng ḿnh Cụ lại cầu khẩn cho chúng sống lâu trăm tuổi là cớ làm sao? Thế Cụ không biết rằng t́nh h́nh đang nguy ngập, đất nước ḿnh đang mất dần về tay Tàu bởi lũ này sao?

Bà lăo ngưng khấn, cắm nén nhang xuống đất rồi thong thả đáp:

-Tôi năm nay 95 tuổi, tuổi gần đất xa trời. Tôi đă sống trăi qua nhiều đời vua chúa. Từ đời cha cho đến đời con, đời cháu, chúng nó nối nhau cai trị rồi truyền ngôi cho nhau ra sao… tôi đều biết hết thảy. V́ vậy, ngày nay tôi mới cầu mong cho “Đám bạo chúa này sống lâu” để tôi c̣n có thể sống thêm vài năm nữa đủ trăm tuổi mà an tâm về với ông bà. Nếu giờ này, bọn vua chúa chúng nó bỗng lăn đùng ra hộc máu, chết một lượt th́ bọn khác tức khắc lên thay, lúc đó không những tôi chết liền mà quí ông, quí bà đây chưa chắc đă có thể giữ an toàn được tính mạng.

- Cụ nói như thế th́ có quá lời không?

- Các ông bà hăy c̣n ít tuổi, lại là người miền Nam tính t́nh thật thà, tâm can trung hậu hay mũi ḷng, dễ dăi tin người nên suốt 35 năm bị chúng nó bịp mà vẫn c̣n có người tin theo lời ngon, tiếng ngọt dụ dỗ của chúng, nhiều nhất vẫn là đám ở hải ngoại, bị chúng lừa gạt đôi lần, ba lượt đến nỗi mất hết gia sản, gia đ́nh tan nát, chồng vợ cha con ly tán, thân lại vướng ṿng tù tội.

-Vậy thể nào Cụ nói rơ cho chúng tôi biết đôi điều để pḥng tránh về sau được không?

-Này nhé! Cứ lấy cái thời điểm ông Hồ cướp chính quyền của vua Bảo Đại năm 1945 làm cái mốc mà tính đến nay th́ sẽ thấy rơ cái chế độ, cái chính sách gian trá bịp bợm của chúng đáng sợ, đáng ghê tởm đến chừng nào. Cái đận phát động phong trào kêu gọi, xúi giục chúng tôi, những nông dân miền Bắc đói khổ, vùng lên cướp chính quyền, ông Hồ bảo rằng đất ruộng của bọn địa chủ cường hào sau khi cướp được, tất cả sẽ là của nông dân nên chúng tôi liều mạng, tranh nhau theo ông ta  đi ăn cướp.

Lúc cướp xong, ông Hồ lại bảo “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Nhân dân làm chủ”. Chúng tôi tin lời nên rất “phấn khởi hồ hởi”. Nhưng sau đó, ông theo lệnh của Nga, Tàu thi hành chính sách “Cải cách ruộng đất”, nói là để chia ruộng cho nông dân. Nghe nói thế ai ai cũng mừng. Nhưng thực tế, đảng cộng sản của ông hết đất đai, thu hết thóc lúa giao nộp cho quan thầy Tàu, Nga. Ai phản đối đều bị vu là địa chủ, phản động, bị xử tội chết. Bà Nguyễn thị Năm, ân nhân của các ông Hồ, Duẫn, Giáp… đă nuôi giấu các ông ấy khi bị Pháp truy lùng bắt bớ  lại là người bị xử bắn đầu tiên để thị oai chính sách.

Song song với chính sách “Cải cách ruộng đất” là chủ trương “Cách mạng văn hóa”. Đó là chủ trương “ngu dân”. Thành phần trí thức, một trong bốn mục tiêu “Trí, Phú, Địa Hào” đều bị tiêu diệt, đào tận gốc, trốc tận rễ. Trí thức là mối nguy hại đáng sợ cho chủ nghĩa cộng sản, cần phải tiêu diệt trước tiên. Cộng sản chỉ dùng bọn ngu dốt, chăn ḅ, chăn trâu, du thủ du thực làm cán bộ, đội trưởng để dễ sai khiến. Thành phần trí thức bị miệt thị là “không đáng giá cục phân” và bị lưu đầy, ngược đăi cho đến chết. Loại trí thức hèn mạt, vô liêm sĩ th́ chấp nhận khom lưng, cúi đầu quị lụy làm gia nô, viết văn, làm thơ ca tụng chúng để chúng thí cho miếng cơm thừa sống ngắc ngoăi qua ngày. C̣n dân chúng th́ bị chúng cai trị bằng cách thắt bao tử, sống cầm hơi qua chế độ bao cấp “tem phiếu” để phân phối thực phẩm hàng tháng theo qui định tối thiểu. Ai tỏ ra chống đối th́ chúng cắt “tem phiếu” cho chết đói. Mọi sinh hoạt mua bán, đổi chác lúc xưa, nay bị cấm tuyệt.

- Một chế độ sắt máu như thế th́ dân chúng miền Bắc họ sống làm sao được?

-Ấy, chính v́ thế mà khi ông Hồ với thực dân Pháp âm mưu chia nước An Nam ta ra làm hai theo hội nghị Giơ Neo bên Tây để dễ bề cai trị th́ cả triệu người miền Bắc mới có cơ hội chạy trốn ông Hồ, chạy trốn cái chế độ bất nhân, khốn nạn ấy, đùn lên tàu há mồm, di cư vào Nam lập nghiệp, xây dựng lại cuộc đời ấm no, tự do dưới sự bao dung, giúp đỡ của ông Diệm và nhân dân miền Nam.

-Chỉ có một triệu người thôi à? Sao tất cả không đi hết để thoát khỏi gông cùm của chúng?

-Ra đi đâu phải là dễ. Một phần, đa số là các vùng nông thôn xa xôi th́ bị bọn cán bộ đe dọa, ngăn cấm đủ mọi cách không cho đi. Một phần, th́ không nỡ bỏ mồ mả tổ tiên, ngôi nhà, mănh vườn họ đă mồ hôi nước mắt công lao gầy dựng mà ra đi. Đa số quyết bỏ tất để ra đi là người ở thành thị. Họ ra đi với hai bàn tay trắng cũng giống như t́nh cảnh người miền Nam sau năm 1975, cả triệu người liều chết trên biển để ra đi vậy. Và gia đ́nh tôi một nửa chạy trốn ông Hồ, di cư vào Nam, một nửa ở lại để giữ ǵn nhà cửa, mồ mả ông bà. Cái cảnh phân ly, chia ĺa này hầu như gia đ́nh miền Bắc nào cũng có.

- Nhưng rốt cục th́ Cụ cũng không chạy thoát khỏi tay ông Hồ!

- Vâng! Cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 cả gia đ́nh tôi vô cùng đau khổ, đă khóc hết nước mắt, đă gào khản cả hơi: “Ối ông Hồ ơi là ông Hồ! Chúng tôi đă quá sợ ông mà phải lánh nạn chạy vào Nam hai chục năm nay. Thế mà ông vẫn không buông tha cho chúng tôi, ông vẫn cứ dai như đĩa đói bám theo làm khổ chúng tôi. Ới ông Hồ ơi là ông Hồ!”.

- Nhưng thưa Cụ, chúng tôi lại thấy ngày ấy, đám người Bắc ào ạt đổ xô vào Nam với quyết tâm bốn “V” là  VÀO, VƠ, VÉT, VỀ, chỗi cùn, rế rách ǵ của miền Nam cũng đều được bọn họ trân quí chở ḱn ḱn vể Bắc mà.

- Ấy, th́ cái bọn chết đói mấy chục năm đấy mà! Ở ngoài đó, bọn chúng bị tuyên truyền là miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp, dân chúng sống khổ lắm, khổ đến nỗi phải ăn cơm bằng cái mũng dừa đấy, miền Bắc phải mau mau vào giải phóng miền Nam để cứu dân. Nhưng bí mật bên trong th́ cái bọn chính trị viên lại thầm th́ bảo nhỏ rằng “Miền Nam trù phú, giàu có lắm. Cố mà vào Nam cho bằng được. Của cải tài sản, nhà cửa, ruộng vườn trong Nam cướp được đều là của các đồng chí đấy”. Y hệt như ông Hồ lừa chúng tôi năm 1945. Do đó mà đám học tṛ 14 – 15 tuổi non choẹt, chưa ráo máu đầu đă đua nhau vào bộ đội để được đi B, vượt Trường Sơn đánh Mỹ. Năm đó là Tết Mậu Thân. Trận đó chưa thấy bọn chúng cướp được cái ǵ cả, chỉ thấy chết bỏ xác oan uổng mấy chục ngàn đứa. Đi mười chết hết chín.

Nhưng cái năm 1975, gọi là “Đại thắng mùa xuân”, chúng nó có khối đứa đă sáng mắt ra rồi đấy nhé. Như cái cô Thanh niên xung phong tên Dương thu Hương cùng 140 đồng chí của cô ta hăm hở t́nh nguyện vào Nam đợt đầu tiên ấy đă phải khóc rống lên rằng “Một chế độ man rợ lại thắng một xă hội văn minh” khi chính mắt nh́n thấy sự phồn vinh, giàu có, tự do của miền Nam. Cô ta cũng đă phải kêu lên “Chúng ta đều bị đảng cộng sản nó lừa”, y như chúng tôi kêu lên năm 1945.

Sau trận tổng tấn công Mậu Thân thất bại, ông Hồ ức quá, hộc máu đến ba lần rồi chết, Lê Duẫn lên thay. Ối dào! Cái tên Duẫn này c̣n độc hơn ông Hồ gấp bội. Nó cho thực hiện “Chính sách ruộng đất” c̣n tinh vi hơn thời “cải cách”. Dân làm ra thóc mà không có thóc để ăn. Làm ra bấy nhiêu nộp thuế cũng không đủ. Dân phải bỏ làng đi xứ khác ăn mày, ăn xin để sống. Tên Duẫn chết, Trường Chinh lên thay, chính trị càng rối ren, đổ nát. Đời sống nhân dân càng đói khổ, phải vào rừng đào củ, bứt cỏ mà ăn. Thời này có ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Vĩnh Phúc, học lực mới tới lớp 5, nhưng nh́n ra được cái sai lầm về “cải cách ruộng đất”, đă âm thẩm khoán ruộng cho dân làm ăn. Gọi là “khoán hộ”. Chỉ trong ṿng hai 2 năm (1965-1967) dân đă có đủ thóc để đóng thuế và c̣n có dư ăn “giáp hạt” . Thằng Tổng bí thư Trường Chinh biết được, bắt ông Kim Ngọc kiểm điểm và bỏ tù, bắt dân trở lại “khoán quản”. Ruộng xanh tốt lại xơ xác, tiêu điều như trước. Dân lại đói như xưa. Ông Kim Ngọc đau buồn, sinh ra bệnh nặng, mất năm 1979.

Hai mươi năm sau ngày “khoán hộ” của ông Kim Ngọc, năm 1988, Bộ Chính trị mới nhận thấy được cách làm của ông Kim Ngọc là đúng đắn, nên mới ra Nghị quyết “khoán mười”, rập theo khuôn mẫu của ông Kim Ngọc. Từ đó nước ta mới có thóc xuất khẩu. Thế mới biết làm vua mà u mê, ám chướng, vô đạo th́ hại cho dân, cho nước biết là ngần nào.

Trường Chinh chết, Nguyễn văn Linh lên thay. Mới đầu nhân dân vui mừng tưởng đâu có được vị vua tốt v́ ông này chủ trương “cởi trói” cho giới trí thức, văn nghệ sĩ và ông ta có viết báo tố tham quan, ô lại kư tên N.V.L có nghĩa là “Nói và làm”. Dè đâu niềm vui chưa được ba, bảy hai mốt ngày th́ ông ta trở mặt, lộ ra bản chất cộng sản chuyên chính như cũ, chính sách lại trói chặt hơn trước. Dân chúng mĩa mai gọi là “Nói và lờ”. Hay thô tục hơn là “Nói với l…”. Đám văn nghệ sĩ người nào lỡ dại nghe lời ông ta xúi hăy can đảm viết thật, viết thẳng đă viết bài chỉ trích, phê b́nh nhà nước hay đảng, sau đó đều bị bắt, tống giam vào ngục tối.

Đến đời Đỗ Mười lên ngôi vua thay tên “Nói và lờ” th́ dân chúng hết thở nổi. Tên vua này lúc trẻ làm nghề thiến lợn, vô học, ngu dốt nên rất ác và tham theo kiểu Lư trưởng nhà quê làng xă. Hắn đích thân ra tay “Đánh tư sản” và “Cải tạo công thương nghiệp” cả nước, đổi tiền liên tục ba lần:

- Lần thứ nhất năm 1975: 500$ tiền cũ ăn 1$ tiền mới. Mỗi người chỉ được đổi 50$.

- Lần thứ hai năm   1978: 1$ ăn 0.8 xu. (hào) Mỗi gia đ́nh (hộ) chỉ được đổi 200$.

- Lần thứ ba năm    1985: 10$ ăn 1$. Ở thôn quê mỗi hộ chỉ được đổi 300$.

 làm cho dân miền Nam hoàn toàn trắng tay. Tên hoạn lợn Đỗ Mười đă thành công trong việc cào bằng miền Nam nghèo như miền Bắc. Mỗi người chỉ c̣n cái khố che hạ bộ. Lương thực bấy giờ chỉ có bo bo, thức ăn dành cho ngựa, chúng gọi là “cao lương” nghe rất sang trọng. Loại “cao lương” này ăn vào đầy bụng nhưng không tiêu hóa được. Hôm sau ỉa ra c̣n nguyên như cũ, có người đem rửa sạch nấu lại cho lợn ăn.

Tên Phạm văn Đồng c̣n lừa dân, bảo môt kư rau muống bổ bằng một kư thịt ḅ nữa cơ. Thật là bố láo, bố lếu quá mức!. Đến khi  Đỗ Mười bị hạ bệ th́ Lê Khả Phiểu lên ngôi lại càng thêm tệ hại. Chính nó đă bị bọn Tàu gài bẫy chơi gái Tàu, tḥi ra đứa con gái, bị chụp h́nh bêu xấu, bắt bí. Thằng Phiêu nhục nhă quá đành phải dâng đất để bọn Tàu giấu nhẹm vết nhơ ấy cho. Đấy, thác bản Giốc, ải Nam Quan, băi Tục Lăm mất cũng do tay nó đấy. Vậy mà vẫn mặt dầy, hám danh, nhờ người viết sách rồi kư tên ḿnh để lấy danh. H́nh như thằng chấp bút nào đó chơi xỏ lá, lấy tên sách là “Mênh mông t́nh dân”. Thằng Phiêu quá ngu đâu biết ǵ. Sau đó, một loạt h́nh chụp dinh thự hoành tráng, trống đồng Quốc gia, ngà voi, bàn thờ phật, tượng đồng của nó, vườn rau xanh trên sân thượng lầu 2…nhà nó được tung lên mạng với cái tựa đề là “Tổng Bí Khả Phiêu thanh liêm chí công vô tư với Mênh mông tiền dân” làm cho Bộ Chính trị phải mượn quần che mặt cả đám.

Sau Lê khả Phiêu là thằng con rơi của lăo Hồ lén lút gian díu với cô gái Tầy họ Nông, lúc trốn chui, trốn nhũi trong hang Pắc Pó, tḥi ra tên Nông đức Mạnh, vô tài bất tướng mà vẫn ngồi ́ trên ghế Tổng bí thư đến hai nhiệm kỳ. Đó cũng là nhờ khom lưng, uốn gối bái lậy bọn Tàu, dâng đất, dâng biển, nó giúp cho chứ tài cán ǵ. Thật là toàn các quân đổ đốn, ăn hại, đái nát cả.

Bà già Bắc kỳ càng lúc nói càng hăng. H́nh như “lịch sử đảng ta” bà thuộc vanh vách. Nói cứ như thuộc ḷng từng chuyện. Kinh thật.

Kẻ hiếu kỳ bu vào nghe càng lúc càng đông. Càng nghe càng khoái cái lỗ nhĩ. Lại có người sợ:

-Thưa Cụ, Các điều Cụ nói đều đúng hết. Ai cũng biết cả, nhưng không dám nói. Bởi mới mở miệng ra đă bị bọn chúng bóp họng rồi. Cụ không sợ sao? Mà này! Sao Cụ ngược đời, khác người, lại đi van vái cho Tể tướng Dũng, bạo chúa sống lâu trăm tuổi, thế là thế nào?

-Chết th́ ai cũng sợ. Nhưng tôi nay đă 95 tuổi, chỉ một tiếng hét to cũng đủ làm tôi đứng tim chết rồi th́ c̣n ǵ để sợ. Tôi nay đốt hương ngày ngày “cầu cho Tể tướng sống lâu” là muốn sống thêm dăm ba năm nữa để xem cái chế độ này nó đưa dân tộc ḿnh lên “thiên đàng cộng sản” như thế nào như lời ông Hồ hứa hẹn chắc như đinh đóng cột từ cái nẫm 1930 đó thôi. Các ông bà muốn biết lư do v́ sao tôi chỉ cầu riêng cho Tể tướng Dũng sống trường thọ hở ?

-Dạ, đúng thế! Cụ hăy nói đi!

Bà già Bắc kỳ chưa kịp nói th́ bỗng đâu có một tốp công an áo xanh, áo vàng cả chục đứa, cả đực lẫn cái, tay dùi cui, tay roi điện, xô vào xốc nách, lôi bà cụ đi. Ai nấy đều hoảng hồn dạt ra xa, bụng nơm nớp lo cho bà cụ chắc phen này sẽ nát thây với lũ khuyển ưng, khuyển mă.

Bà cụ bị đưa thẳng một mạch vào dinh Tể tướng. Thật không ngờ, Tể tướng Ba Dũng áo măo chỉnh tề đă đợi sẵn trước cửa, cúi đầu, đưa tay mời bà cụ vào trong rất lễ phép, trước sự ngạc nhiên của bọn sai nha đang đắc chí v́ tưởng đang lập được đại công bắt được mụ già phản động.

Sau khi đuổi hết đám trảo nha ra khỏi cửa, Tể tướng Ba Dũng ṿng tay kính cẩn thưa:

-Thưa Cụ! Xin Cụ cho biết lư do v́ sao trong lúc cả nước, từ dân đen đến hạng trí thức đều đang nguyền rủa ta, đ̣i ta phải từ chức để về quê làm lại nghề y tá đi chích thuốc dạo mà chỉ riêng có mỗi ḿnh Cụ lại thành tâm cầu nguyện cho ta sống trường thọ để trị v́ trăm họ măi măi? Cụ cứ thẳng thắn nói thật, đừng sợ ǵ hết. Tôi “đảm bảo” sẽ không bắt tội Cụ đâu!

Bà lăo nói:

-Tôi già sắp xuống lỗ rồi, Dẫu Ngài có bắt tội tôi đem đi nhốt hầm tối th́ cùng lắm ba ngày sau tôi cũng sẽ chết th́ có ǵ đáng sợ. Nhưng tôi sẽ nói hết những ǵ tôi biết và v́ sao tôi lại cầu cho Ngài sống lâu. Đời tôi từ lúc thanh xuân đến nay lưng c̣ng, tóc bạc đă trăi qua 7 đời vua kể từ đời ông Bảo Đại đến đời ông Hồ và bây giờ đời ông Nông đức Mạnh. Mới đầu cách mạng, tôi cũng như mọi người dân đă gặp phải hôn quân vô đạo, thật khổ sở vô cùng nên đồng ḷng cầu nguyện cho nước thoát khỏi hôn quân. Nhưng không ngờ khi ông Hồ chết đi, hết vua này đến vua khác thay nhau lên ngôi, vua sau càng tàn ác, vô đạo hơn vua trước. Mấy đời vua gần đây lại c̣n tham lam quá độ. Tham đến nỗi mất hết lương tri, cướp bóc tài sản của dân cả nước đến khánh kiệt rồi quay sang bán cả giang sơn đất nước, biển đảo của tổ tiên đă mấy ngàn năm đổ xương máu ra gầy dựng để vun quén tài sản cho riêng ḿnh, gịng họ ḿnh giàu sang tột đỉnh. Rồi sau đó cam tâm khom lung, cúi đầu làm nô lệ cho ngoại bang một cách hèn hạ. Lại c̣n lập miếu, xây đền thờ bọn Tàu coi chúng như tổ tiên của ḿnh. Thật là nhục nhă quá chừng. Uổng cho mấy mươi ngàn lính của ta chết oan năm 1979 nơi biên giới phía Bắc và năm 1988 tại núi Lăo Sơn.

- Thưa Cụ - Tể tướng Dũng ngắt lời - Nếu thế th́ ta cũng đồng tội với bọn họ, sao Cụ lại ưu ái riêng ta?

- Dĩ nhiên là Ngài làm sao tránh khỏi tội với lịch sử phán xét sau này. Tuy nhiên Ngài chỉ là người đổ vỏ cho cái bọn ăn ốc. Chính v́ vậy mà tôi mới cầu riêng cho một ḿnh Ngài thôi.

- Xin Cụ hăy nói rơ thêm v́ sao ta lại là người đổ vỏ, c̣n bọn nào là người ăn ốc?

- Trước hết, tôi phải nói rằng bản thân Ngài hiện nay là một trong đám tư bản đỏ giàu nhất nước, cũng có thể nói là giàu nhất nh́ Đông Nam Á với tài sản tiền tỷ đô la gởi ở ngân hàng ngoại quốc, với nhiều dinh thự nguy nga, với nhiều đại công ty từ ngân hàng đến công kỹ nghệ, dịch vụ…C̣n gia đ́nh Ngài bên nội, bên ngoại, hàng trăm người, ai nấy cũng đều là tỷ phú, triệu phú đô la. Họ cũng đang nắm trong tay các cơ sở kinh doanh lớn rải khắp từ Nam tới Bắc…

Nhưng đó không phải là cái tội lớn. Hiện nay, thiên hạ đều nhắm vào Ngài hai cái tội tày đ́nh là bán Tây nguyên cho Tàu khai thác bô xít và vụ con tàu Vinashin làm thất thoát tiền của dân lên đến 5 tỷ mỹ kim mà không có cách nào trả được nợ trong, nợ ngoài. Tờ sớ kết tội Ngài có ba ngàn chữ kư của hầu hết các nhà trí thức, khoa bảng trong nước yêu cầu Ngài từ chức cũng nằm trong hai tội đó.

Đây là sự sơ sót của đám trí thức bị bọn ăn ốc xỏ mũi, hướng dẫn họ đi chệch hướng, chỉ lo đánh vào Ngài mà quên mất cái tội to của chúng là bán giang sơn cho ngoại bang. Thử hỏi, một ḿnh Ngài có dám kư tên bán Tây nguyên, bán biển đảo, dâng đất liền mấy chục ngàn cây số vuông cho bọn Tàu ô không? Đúng ra, bọn chúng nó đă rấp tâm bán nước cho Tàu từ cái năm ông Hồ cơng cái chủ nghĩa cộng sản về nước với chủ trương “thế giới đại đồng” mà thằng văn nô Tố Hữu diễn thành vè rằng: “Bên kia biên giới là nhà – Bên nay biên giới cũng là quê hương”. Và năm 1958, bằng cái công hàm do thằng Đồng kư theo lệnh của già Hồ sai bảo, công nhận hai quần đảo Hoàng - Trường sa là của Tàu. Ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, Trung Quốc, thằngNguyễn Văn Linh TBT Đảng CSVN và thằng  Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đă cầu xin với thằng Giang Trạch Dân TBT Đảng CSTQ và thằng Lư Bằng Thủ tướng của Trung quốc rằng An Nam được làm chư hầu cho Đại Hán. Chúng cam kết như sau: “…  Phía VN xin làm hết ḿnh để vun đắp t́nh hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dầy công xây đắp trong quá khứ và Việt Nam bày tỏ mong muốn đồng ư sẵn sàng chấp nhận về đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng qui chế Khu tự trị thuộc Chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đă từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đă đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”.

Năm 1999 – 2000 cũng thằng Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu kư nhượng thêm ải Nam Quan, thác Bản Giốc, băi Tục Lăm. C̣n chuyện bán Tây nguyên cho Tàu th́ bọn chúng đă có chủ mưu từ lâu chứ đâu cần phải chờ tới năm 2008 chúng nó ép Ngài phải tḥ tay kư duyệt dự án để chúng xoa tay trốn trách nhiệm để cho Ngài phải mang lấy tội bán nước. Này nhé, năm 2001, v́ khủng hoảng kinh tế nên thằng Mạnh sang Trung Quốc cầu cứu giúp đỡ. Tàu nó đ̣i đất Tây nguyên với cái cớ là khai thác bô xít nhôm ở Đắc Nông, đổi lại chúng cung cấp cho An Nam khoản tín dụng ưu đăi là 20 tỷ Mỹ kim để cứu kinh tế An Nam.

Năm 2006, hai thằng Mạnh và Triết lại qua Trung Quốc bàn bạc thêm với thằng Hồ Cẩm Đào về kế hoạch hợp tác và thúc đẩy thực hiện dự án. Đến năm 2008 thằng Hồ Cẩm Đào qua Hà Nội bắt tay với thằng Mạnh kư kết dự án. Lúc này chúng nó mới đẩy Ngài ra làm con dê tế thần kư cái “Giấy đoạn măi” bán Tây nguyên. Số tiền 150 triệu Mỹ kim lót tay, Ngài bị mang tiếng là bỏ túi, nhưng thực ra phải chia chác cho cả bọn chúng chứ đâu ḿnh Ngài. Số c̣n lại Ngài được bao nhiêu để bù cho cái tội tham ô?

Ngài cũng đừng lấy làm lạ khi tự dưng chúng ban cho Ngài bao nhiêu là chức tước mà Ngài hoàn toàn không có khả năng làm. Chẳng hạn như cái chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Y như thằng văn nô Tố Hữu cả ngày chỉ biết làm thơ, ḥ vè để nịnh ông Hồ rồi được đưa lên làm Bộ trưởng kinh tế khiến cả nước phải ăn bo bo để sống. Mà nói chung, các Ngài đều bị bệnh “kiêu ngạo cộng sản” quá nặng, biết ḿnh bất tài mà cứ nhận bừa quyền chức. Đến khi thất bại, vỡ nợ như vụ con tàu Vinashin th́ lại đùn đẩy tội cho người khác, chẳng ai dám nhận lỗi về phần ḿnh. Mọi sự sai trật đều đổ lên đầu thằng “cơ chế”. Mà thằng “cơ chế’ là thằng nào? Mặt mũi, tṛn méo, mập ốm, cao lùn ra sao? Đấy, bây giờ chúng nó đùn hết trách nhiệm cho Ngài đấy! Chính v́ thế tôi mới nói Ngài là kẻ đi đổ vỏ. C̣n bọn ăn ốc là ai th́ Ngài hẵn biết rồi đấy.

Tể tướng Ba Dũng ngồi nghe bà già Bắc kỳ răng đen nói một thôi, một hồi, mặt cứ đực ra như ngỗng ỉa, ngơ ngơ, ngác ngác, hai mắt như thất thần, tâm trí cứ như bay bỗng tận đâu đâu. Khi bà lăo ngưng nói, Ba Dũng sực tỉnh, vội vàng đứng lên chắp hai tay xá dài ba cái rồi cung kính nói:

-Sinh ra ta là cha mẹ ta, hiểu thấu ruột gan của ta chính là Cụ đó. Nhưng thực sự cho đến nay ta cũng không rơ cha ta là ai. Bọn nịnh thần th́ thổi phồng lên để nâng bi ta, nói cha ta là Tướng Nguyễn Chí Thanh. Điều đó th́ giờ đây cũng chẳng cần. Ta nay đang chức cao, quyền trọng đầu triều th́ cần ǵ đến cái bóng của ông ta. Hiện nay cả nước đang căm ghét ta, nguyền rủa ta chóng chết. May mà có mỗi ḿnh Cụ hiểu được nổi oan ức của ta, ta có miệng ăn mà không có miệng nói, ta cám ơn Cụ lắm. Thưa Cụ, ngoài cái lư do đổ vỏ ốc ra, chắc hẵn Cụ c̣n có lư do  khác nữa để cầu cho ta trường thọ?

-À! Ở xứ người ta th́ giàu có, tiền của nhiều  mới đi làm chính trị, giúp dân, giúp nước. C̣n xứ ḿnh th́ lại đi làm chính trị chỉ để làm giàu tắt. Như Ngài đây, lúc từ trong rừng chui ra chỉ có cái nón cối và đôi dép râu, nay th́ giàu sang tột bực, giàu nứt đố đổ vách. Vây cánh, bè phái cũng vững mạnh rồi. Giờ th́ Ngài đă có thời gian chú tâm, chăm lo cho nước, cho dân.

Bây giờ nếu để kẻ mới lên thay th́ chúng chỉ nghĩ đến củng cố địa vị, tạo vây cánh, ḅn mót tiền bạc để thu hồi vốn và tích lũy của cải th́ tâm trí đâu mà lo cho ích nước, lợi dân. Lúc đó chúng c̣n tàn bạo hơn,dân lại phải khổ sở, lầm than hơn đời trước. Ví dụ như bọn “tứ nhân bang nhơ nhớp Hà Nội” mà người dân đặt thành vè để miệt thị : Giàu như Phú (Phùng hữu Phú), lú như Trọng, lật lọng như Nghiên (Hoàng văn Nghiên), tiêu tiền như Triệu (Nguyễn quốc Triệu) lên nắm quyền, chẳng biết làm ǵ ngoài cái miệng ra rả kiên định 4 điều trơ trẽn, vô nghĩa lư: kiên định học thuyết Mác-Lênin, kiên định xă hội chủ nghĩa, kiên định chế độ độc đảng, kiên định kinh tế quốc doanh chủ đạo như hồi Ngài mới ngồi lên ghế Tể tướng cũng đă nói y như thế. Đă đi theo “kinh tế thị trường của tư bản” mà lại kiên định chủ nghĩa Mác-Lê khiến người ta cười nôn ruột, cười ngặt nghẽo chết được. Bởi vậy tôi mới cầu cho Ngài sống lâu là để tŕ hoăn cuộc thay đổi được ngày nào hay ngày đó.

Tuy nhiên, nếu Ngài tiếp tục đường lối cai trị độc tài như hiện nay mà không chịu lắng nghe, tiếp thu ư kiến, ḷng dân để chỉnh sửa quốc sách th́ tôi e rằng chổ ngồi của Ngài, và chổ dựa của cái đảng của Ngài sẽ chẳng c̣n được bao lâu nữa!

- Hiện nay ta có một lực lượng công an hùng hậu, sức mạnh vô song, vũ khí tối tân trang bị tận răng, hết ḷng trung thành bảo vệ chế độ và quyết thề rằng “Chỉ biết c̣n đảng c̣n ḿnh” th́ sợ ǵ?

- Thưa Ngài, Xưa nay cái bọn chó săn, khuyển ưng, khuyển mă chỉ biết trung thành với chủ chỉ v́ cục xương, miếng thịt do chủ ném cho, chứ chúng chẳng phải lư tưởng ǵ sất. Nếu Ngài thử không cho chúng ăn trong ba ngày mà xem, chúng sẽ trở mặt phản chủ, quay lại cắn chủ để đ̣i ăn ngay. Hiện nay chúng đang được Ngài ưu ái hậu đăi để đàn áp những người chỉ bất đồng chính kiến, chứ chưa phải là tội nhân với đất nước, mà chúng đă ra tay tàn ác, dă man với họ, cốt để chứng tỏ ḷng trung thành tuyệt đối với Ngài cũng bởi v́ quyền lợi hậu hỉ mà Ngài hứa hẹn sẽ cho chúng. Chúng lại tưởng ḿnh có công lớn nên đă trở thành bọn kiêu binh, ngạo mạn, ngang ngược, muốn đánh, giết ai tùy ư, không coi luật pháp ra ǵ. Giờ th́ không ai có thể kềm chế, kiểm soát chúng được nữa rồi. Tôi e rằng Ngài đă nuôi hổ trong nhà. Bọn công an chính là cái họa sát thân của Ngài nay mai đó.

Tể tướng rùng ḿnh nhắm mắt hồi lâu rồi trầm ngâm nói:

- Ta muốn mời Cụ làm cố vấn giúp ta, trước t́m kế sách trị nước, sau diệt kẻ nội thù Cụ nghĩ sao?

Bà lăo vội xua tay lia lịa từ chối:

-Mụ già này là dân đen thất học, chẳng qua là sống lâu năm chứng kiến chuyện đời lên xuống, bẩn thỉu như thế mới cả gan thưa với Ngài v́ biết Ngài là người “Yêu sự thật, ghét giả dối”, chứ chuyện “kinh bang tế thế”  th́ già này biết ǵ mà nói tới kế sách! Tỷ như Ngài ở cái thế cỡi cọp ngày nay vậy. Hơn nữa, giả dụ nếu tôi giúp Ngài hôm nay th́ ngày mai kẻ thù của Ngài, cái bọn ganh ăn ghét ở với Ngài, sẽ dàn dựng tai nạn xe cán hay bỏ thuốc độc cho tôi chết ngay. Sợ lắm. Xin Ngài cho tôi kiếu.

- Ta muốn đền ơn Cụ. Hiện nay Cụ đang sinh sống bằng nghề ǵ? Ta sẽ sẵn ḷng giúp.

- Già này đang sống qua ngày bằng nghề bán rau ở vỉa hè. Nếu Ngài có ḷng giúp dân buôn gánh bán bưng th́ xin Ngài thu hồi cái lệnh “Cấm bán hàng rong ở ḷng lề đường”. Được vậy, th́ thay mặt cho bà con lao động nghèo cám ơn Ngài lắm lắm.

- Không được đâu là không được đâu. Kim khẩu “nhất ngôn cửu đỉnh”, lệnh vua đă ban ra rồi th́ không thể thu hồi. Nhưng ta sẽ cho kẻ tâm lưu ư trường hợp ưu tiên cho Cụ.

Tể tướng Ba Dũng đích thân tiễn bà cụ ra cửa và gọi cận vệ đưa lăo bà về tận nhà bằng xe đặc biệt.

                 * * *

Kể từ hôm đó, bà lăo Bắc kỳ di cư năm 1954, răng đen, mặc áo tứ thân, đầu vấn khăn mỏ quạ, bán rau hàng ngày ở vỉa hè quanh bùng binh Sài G̣n đột nhiên biến mất.

Những bạn hàng rong cùng với bà không c̣n thấy bà đâu nữa. Có người nói Tể tướng Ba Dũng đă thưởng công cho bà một ngôi biệt thự trị giá 5 triệu đô ở đảo Tuần Châu, gần nhà của Giáo sư Toán học “Bổ đề” Ngô Bảo Châu, lại c̣n chu cấp tiền sinh hoạt mỗi tháng 5 triệu đồng tiền Hồ và một Oshin giúp việc để bà an nhàn hưởng phước tuổi già v́ bà có công giúp Tể tướng Ba Dũng “Bẩu đề”.

Có người lại lấm la, lấm lét, mắt trước, mắt sau thầm th́: Nghe nói thằng Ba Dũng đă cho chó săn mật vụ thủ tiêu bà cụ rồi v́ bà ta đă chửi nó và cả ḷ đảng nhà nó như chửi chó ghẻ.

Chuyện bà già Bắc kỳ sống hay chết chưa biết rơ hư thực ra sao. Nhưng có lẽ nhờ lời cầu nguyện của bà “cầu cho bạo chúa sống lâu” mà Tể tướng Ba Dũng đă đắc cử tỷ lệ 99,99% số phiếu bầu của Quốc hội bù nh́n Xă hội Xă nghĩa Việt Nam, dành được ghế Tể tướng thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.

Chúng ta hăy ráng sống tới năm 2020 để chống mắt coi Tể tướng Ba Dũng tiếp tục sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, dẫn “Năm Châu tới đại đồng” hay là sẽ đưa nước An Nam trở thành một “Khu tự trị thuộc Chính quyền Trung Ương Bắc kinh của Trung Quốc như “Chủ trương lớn” của đảng CS đă đề ra.

Nguyễn Thanh Ty  -  Boston