Thủy Triều

 

 

 

Sai Và Lầm

 

Chưa bao giờ đời sống tinh thần của Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại bị chao đảo phân hóa như hiện nay, cũng v́ kế sách trong nghị quyết 36 của cộng sản là kết hợp các kế hoạch dân vận, kiều vận, trí vận, địch vận, tài vận và văn hóa vận để đánh phá các tổ chức chống cộng, bọn chúng đă dùng chiêu thức như; khổ nhục kế, trong 36  kế, là kế trá h́nh, bọn chúng thu dùng dàn dựng lên những màn, đánh đập, tù đày những tên gọi là đảng viên của các đảng phái chống cộng ở hải ngoại về VN hoạt động, bị bọn cộng sản bắt ở tù một năm, hai năm rồi thả ra hải ngoại hoạt động chống cộng, nhiều người cứ Lầm tưởng là những người ấy chống cộng thật, nhưng sự thật bọn chúng là những tên Viêt gian làm tay sai cho cộng sản, cũng như bọn cộng sản đă đưa các đoàn văn nghệ sĩ, đi tŕnh diễn ở nước ngoài, các buổi đại nhạc hội, mà bọn chúng gọi là đoàn ‘”Văn công” đi lưu diễn nước ngoài hay giao lưu văn hóa, đưa các sinh viên học sinh đi du học, phần đông là con ông cháu cha, thuộc loại cán bộ gộc, đảng viên của đảng cộng sản, nhiều tiền lắm của, bởi ăn hối lộ, tham nhũng trong dự án đầu tư, ăn cướp của cải ruộng đất của người dân, đưa con đi nước ngoài, mà bọn chúng gọi là “Du sinh” để phá rối, đánh phá, xây dựng các cơ sở thương măi để rửa tiền, dùng tiền để mua chuộc những Người Viêt Quốc Gia chân chánh chống cộng, xây dựng các đài phát thanh, truyền h́nh và sách báo để xuyên tạc, tráo trở phản lại tinh thần chống cộng, trà trộn vào các tổ chức của các hội đoàn, đoàn thể của Cộng Đồng Người Việt chống cộng ở hải ngoại.

  Riêng ở Houston  đă bị bọn Việt gian làm tay sai cho bè lũ Trung cộng và Việt cộng, khi bọn chúng đă lộ rơ sự thật, mà c̣n huyễn hoặc bởi các tṛ lừa bịp, đă lộ nguyên h́nh v́ quá lố lăng dùng chiêu thức ‘’Tương kế, tựu kế ’’ tưởng mọi người không biết mà mưu mô quỷ quyệt tráo trở núp dưới h́nh thức Người Việt Quốc Gia chống cộng mà lại tuyên truyền, làm theo chỉ thị của cộng sản, kể từ ngày có ṭa đại sứ cộng sản và những đám ‘’Du sinh’’ th́ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Houston bị xáo trộn, cũng do bọn Việt gian làm tay sai cho Trung cộng và Việt cộng, đă gây nên những việc làm phân hóa Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản. Các hội đoàn, đoàn thể chống cộng cũng v́ chính nghĩa Quốc gia, đủ hiểu biết và sáng suốt để chống lại bọn chúng. Bọn tay sai Việt gian đă đưa ra nhiều chiêu bài, mưu mô quỷ quyệt, cấu kết với nhau làm những việc mờ ám, giả nhân giả nghĩa lường gạt mọi người, gây ra t́nh trạng chia rẻ, đánh phá lẫn nhau, kiện cáo, hăm dọa, lăn nhục, truyền thông th́ có sách báo, đài phát thanh, đài tuyền h́nh tuyên truyền cho cộng sản, cắt xén sự thật, bôi bẩn, những người v́ Chính Nghĩa Quốc Gia, tuyên truyền, dùng tiền để ru ngủ những người v́ nhẹ dạ cả tin hay dùng tiền để mua chuộc những hạng người v́ ḷng tham lam tiền bạc, v́ miếng cơm manh áo, ham nhậu nhẹt về phe phái với bọn chúng để cùng nhau bái lạy tên Mao xing xáng. Bọn chúng v́ mù quán hay v́ tiền mà làm theo những chỉ thị của bọn Trung cộng và Việt cộng, cứ tiếp tục làm tay Sai mà Lầm tưởng rằng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản chân chánh không hề hay biết ǵ hết, dùng tiền, dùng những lời lẻ ngọt ngào để sai bảo những tên tay sai, đầu trâu mặt ngựa mà trước đây họ tự xưng ḿnh là cựu sĩ quan QLVNCH, cựu tù nhân chính trị, đảng trưởng của đảng phái nầy, đảng phái kia chống cộng triệt để, mà lại mưu Trí, lừa bịp với nhau để che đậy những tội ác mà bọn chúng đă gây ra, bọn chúng cứ Lâm tưởng người Việt hôm nay như Người Việt trong thời kỳ kháng chiến của những thập niên bốn mươi, năm mươi dể tuyên truyền và nói láo lường gạt nói sao người ta nghe vậy, dùng quyền lực sắt đá hăm dọa giết người để đàn áp, dùng thực phẩm để ép chế, bắt buộc mọi người phải nghe theo, làm theo những chỉ thị của bọn chúng.

Sự am tường và hiểu biết của người Việt hôm nay, v́ theo trào lưu tiến hóa của xă hội văn minh, nhờ vào các phương tiện truyền thông, truyền h́nh, sách báo và trên các trang Web, thông hiểu một cách nhanh chóng, thấu đạt một cách dể dàng biết chánh tà rơ ràng, phân biệt được một cách không thể lẫn lộn, trong các buổi họp mặt, mặt đối mặt, qua những cử chỉ hành động và ngôn từ th́ biết họ là ai? trong các cuộc họp hành, hay ngày lễ Quốc Hận 30/4 bọn chúng đă dùng những lời lẻ ngông cuồng táo bạo, cái Tôi, cái Ta là đại diện . . . làm cho người nghe tưởng Lầm là thật nhưng đối với những người chiêm nghiệm được th́ thấu hiểu được lẻ chánh tà, do đó những việc làm của đám ma cô, tay sai làm những việc ma giáo mà Lầm tưởng những Người Việt chống cộng không hiểu biết ǵ hết, tráo trở vay mượn Chánh Nghĩa Quốc Gia chống cộng mà lại tuyên truyền, làm tay sai cho Trung cộng và Việt cộng. Đa số là Người Việt hôm nay đă thấy rơ bộ mặt thật của bọn chúng, hiểu rơ những việc làm của bọn chúng âm mưu, mưu mô quỷ quyệt, lừa bịp, xảo trá, để chống lại bọn chúng bằng nhiều h́nh thức như; không nghe theo những lời dụ dổ, không làm theo chỉ thị mà chỉ thẳng vào mặt những tên “Ăn cơm Người Việt Quốc Gia mà lại thờ maTrung cộng” nghỉ cho cùng thật là vô lư, con người phải hiểu biết, tự hiểu biết lấy, ḿnh là con người chứ không phải là loài cầm thú mà không có sự hiểu biết, miệng th́ nói chống cộng để làm những đề tài tuyên truyền cho cộng sản, chính bọn chúng đă làm Sai, ăn gian, nói dối lường gạt . .  . tội lỗi, tội lỗi sao không ăn năn sám hối hay v́ bọn chúng tráo trở qua nhiều nên không dám ăn năn sám hối, bọn chúng nên tự lực để sửa Sai là hơn, ăn năn cải tà quy chánh, không thể nương tựa dưới h́nh thức lẫn lộn trà trộn sống chung trong Cộng Đồng Người Việt chống cộng, sớm muộn ǵ những bộ mặt của bọn chúng cũng như một loại rác rưởi của xă hội sẽ bị đào thải. Con người mà không coi trọng ‘’ Nhân lễ nghĩa trí tín ‘’ là không thể chấp nhận được, mà phản bội lại đạo lư nhân sinh của con người, con người mà không phân biệt được nhân sinh quan lẽ phải trái, th́ chỉ có loài cầm thú trôi nổi lên làm người mà thôi, như lời xác nhận của bọn Việt cộng trước đây, v́ bọn chúng cho là loài người từ Khi mà có, chỉ có loài cầm thú mới ngoảnh mặt làm ngơ trước sự đau khổ của kẻ khác.

T́nh cảm và lư trí là trợ nhân cho chánh nhân, thuận nhân, chứ không đi ngược lại nghịch nhân, chánh nhân là người đă gieo trồng hạt, hạt đă gieo trồng mà gặp nghịch nhân phá hoại th́ không thể nào đạt được quả, nhưng đă có người Việt Quốc gia là hạt nhân đă hun đúc ư chí chống cộng mà bị bọn sâu rầy phá hại, gặp nhiều nghịch cảnh, nhưng rồi cũng đạt được thành quả tốt bởi nhờ chánh nhân, chánh nghĩa, trong tương quan đời sống của con người, bọn chúng đừng nghỉ rằng việc làm tay Sai cho bọn Trung cộng và Việt cộng là đúng, lom khom luồn cúi bẩm bạch, dạ thưa với bè lũ Trung cộng là phản quốc, thật là hèn hạ, nhục nhă xấu hổ. Có những hạng người tự xưng ḿnh là Người Việt Quốc Gia chống cộng, tự xưng ḿnh là đảng trưởng của một đảng phái thế giới, của tám đảng mà lại mưu mô Trí lược hạ cấp vô liêm sỉ, lưu manh, mánh khóe vặt, xảo trá kiêu căng tự coi ḿnh là đỉnh cao của Trí tuệ, ông nầy bà kia, nghi viên nầy nghị viên nọ mà cứ cả vú lấp miệng em lên lớp dạy đời, làm những việc làm Sai, không c̣n liêm sỉ, quá ô nhục, làm xấu hổ lây cho Cộng Đồng Người Việt, bọn chúng bởi v́ tiền mà đă làm cho tâm thần bị tán loạn, tinh thần bị yêu đuối, bị vật chất chi phối, tinh thần không an định không làm chủ được tâm, tâm thần bất an trở thành điên loạn, bọn chúng đă bày ra nhiều chuyện để lợi dụng tấm ḷng nhân, chân chánh cả tin của mọi người.

Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản ở Houston đă nh́n thấy rơ những bộ mặt thật, gian dối tráo trở, những việc làm Sai trái của bọn chúng là không có thái độ minh bạch về tiền bạc của đồng hương đă đóng góp trong thời gian qua, mù mờ ấm ớ trong nhiều công việc, mà vẫn c̣n cải chày cải cối, ăn ngược nói ngạo với những lời lẻ thô lỗ, bất chấp luật pháp ở Houston, Texas, mà c̣n đem danh nghĩa ḿnh là luật sư để hù dọa mọi người, đem luật pháp ra để hảm hại, như  những việc thưa với kiện. V́ trước đây Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản v́ Lầm mà tin tưởng bọn chúng, những con người “Bất nhân, bất nghĩa, bất tín,” ăn một bàn, cùng chung tṛ chuyện như bạn bè mà quay ngược lại sát hại lẫn nhau, th́ gọi là bất nhân, bất nghĩa là lường gạt, lừa bịp, lừa thầy phản bạn, gọi là bất nghĩa, ăn có nói không gọi là bất tín, vong ân bội nghĩa quên những người đă giúp đỡ, đă cộng tác, từ lúc mới bước chân vào sinh hoạt trong các hội đoàn, bọn chúng chỉ là loài cầm thú cho nên không có trí tuệ sáng suốt để hành thiện. Có một số người không phải v́ Lầm mà ăn phải cám heo cho nên phải ngậm họng, không hiểu biết những biến chuyển thời cuộc hay v́ quá mù quáng ngu si mà tôn sùng mê Lầm bọn chúng.  Chuyện đời th́ những việc ǵ cũng có thể xảy ra, Lầm là một việc nhưng cần phải chấn chỉnh lại, sửa đổi lại th́ không thể Lầm măi, không thể Lầm đến độ u mê ngu si để bọn chúng lợi dụng những kẻ hở của những kẻ nhẹ dạ cả tin, bị lừa dối, lường gạt đưa mọi người đến chỗ mù quáng mà bái lạy tên Mao tặc. Người Việt tỵ nạn cộng sản phải có trách nhiệm t́m hiểu để lột mặt nạ của những tên Việt gian làm tay Sai cho Trung cộng và Việt cộng ở Houston, không thể thờ ơ mơ hồ v́ Lầm mà làm theo, nghe theo những lời dụ dổ của bọn chúng, không thể nói là không biết ǵ hết, v́ chúng ta có chính nghĩa là “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ’’  làm biểu tượng, bỏ nước ra đi, không chấp nhận chế độ cộng sản là đă làm chính trị, hàng triệu người đă bỏ nước ra đi v́ không chấp nhận chế độ cộng sản, tù đày chết chóc, mất tương lai hoặc bỏ xác trong rừng ǵa hoang vắng ở các vùng kinh tế mới, vượt biên, vượt biển nhất quyết đi t́m tự do, chứ đừng bảo ‘’ Tôi không làm chính trị ‘’  không thể phản bội lại công ơn của các bậc tiền nhân đă có công, dựng nước, giữ nước, đánh đuổi bọn xâm lược Tàu, một ngàn năm bị bọn giặc Tàu đô hộ mà không đồng hóa được Dân Việt mà c̣n bị đánh đuổi ra khỏi bờ cơi, như sử đă ghi “Quang Trung đại phá quân thanh”. Cộng sản Trung cộng đă viện trợ súng đạn, cố vấn cho bọn cộng sản bắc Việt đánh chiếm miền nam Việt Nam năm 75 và Việt cộng đă gieo rắc biết bao nhiêu tang tóc cho người Dân Việt, dùng những thủ đoạn âm mưu lừa đảo, bọn chúng đă Sai Lầm lại càng Sai Lầm thêm nửa, cho nên có câu ‘’ Bọn cộng sản là một thứ rác rưởi, sâu bọ lên làm người ‘’ Người Việt tỵ nạn cộng sản phải giữ vững tinh thần bất khuất mà đối phó thẳng tay với những tên sâu bọn lên làm người, lột mặt nạ bọn chúng nó ra, không thể chần chờ ǵ nửa, không thể dùng tinh thương để nói chuyện với bọn chúng, là loại bất nhân, bất nghĩa với mọi người.

Lầm th́ ai cũng Lầm, nhưng khi hiểu biết rơ bộ mặt thật của bọn chúng đă làm Sai, có những hành động bỉ ổi phản quốc là quỳ lạy bọn Trung cộng, phản thầy lừa bạn th́ phải thẳng tay trừng trị, không thể nhân nhượng với bọn chúng, không để cho bọn chúng có cơ hội núp dưới danh nghĩa Người Việt tỵ nạn cộng sản, không thể chịu khuất phục dưới những lời tráo trở, ngọt ngào, hứa hẹn ảo, để rồi bị Lầm thêm một lần nữa, bọn tà ma bất chánh sớm muôn ǵ rồi cũng bị tiêu diệt, chuyện ấy rất dể hiểu, bởi v́ chánh nghĩa lúc nào cũng thắng tà giáo, dù cho bọn chúng có biến hóa trăn trở cách nào rồi chánh nghĩa cũng thắng tà giáo. Con người phải vượt ra khỏi ṿng kèm hảm nô lệ, bất cứ loại nô lệ nào, từ  ngoài đem đến hay ở trong phát sinh ra, quyết định giải thoát nô lệ, chứ đừng bao giờ nô lệ ngoại bang như; nhà thơ Tố Hữu mà làm thơ ca ngợi Stalin, coi Stalin hơn cả cha mẹ ông bà “Stalin hởi Stalin, thương cha thương một, thương Stalin thương mười” HCM cũng nịnh bợ, bợ đỡ bọn Trung cộng coi kẻ thù truyền kiếp là anh em quốc tế vô sản. Con người phải loại trừ được tánh ỷ lại, cái Ta cái Tôi bẩn thỉu, cần phải hiểu biết chánh nghĩa hay tà giáo, phải dùng tinh thần sức mạnh dũng mănh hùng lực sự can trường để chiến đấu, không thể đứng nh́n hay thờ ơ, phải tranh đấu một mất một c̣n với những tên tay Sai cộng sản. Người Dân Việt đă có truyền thống từ Tổ tiên ông bà đă để lại là dựng nước và giữ nước, không thể cúi đầu khuất phục nghe theo lời của bọn tay sai Trung cộng và Việt cộng, bọn chúng là những tên phản tặc, sỉ nhục tổ tiên, dù cho bọn chúng dùng những mưu mô quỷ quyệt nào đi nửa, ngôn ngữ nào đi nửa, cũng không thể khuất phục được tinh thần dũng mănh biến thành hành động chống đối với bọn ngoại xâm, chống quân giặc Tàu, chống những tên Việt gian làm tay sai cho cộng sản, ngọn lửa thù hận với bọn cộng sản đang c̣n ấm ỉ cháy trong ḷng mọi người Dân Việt, sẵn sàng hy sinh thân ḿnh để bảo vệ Quê Hương và Vinh Dự Cho Tập Thể của Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, chứ đừng v́ vật chất, tiền, danh lợi mà đành ngoảnh mặt làm ngơ, để trở thành những tên chó săn, phản tặc, phường bán nước, mà làm tay sai cho bọn Trung cộng và Việt cộng. 

Thủy Triều