BẢN TƯỜNG TR̀NH VỀ NỖ LỰC HOÀ GIẢI

XUNG ĐỘT TẠI TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT

QUỐC GIA HOUSTON & VPC BẤT THÀNH.

                                                                                                                                                                                Thiện Ư


Đúng ngày Lễ Giáng Sinh 25-12-2010, lợi dụng ư nghĩa ḥa b́nh của ngày lễ tôn giáo này, chúng tôi đă gửi riêng đến các vị ủy viên trong Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát bài viết “Những vần đế của chúng ta: CÁC BÊN TƯƠNG TRANH CẦN RÚT NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM XUNG ĐỘT TỪ QUÁ KHỨ  ĐỂ TÁI LẬP ÔN ĐỊNH VÀ BẢO VỆ SỰ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN.”. 

 

Mục đích của các bài viết gửi riêng đến các vị trong hai Hội Đồng nêu trên, nhằm vận động hai bên chấp nhận một giải pháp hoà giải, chấm dứt sự bất ổn đă diến biến thành nguy cơ có thể đưa đến sự phân hoá thành hai tổ chức Cộng Đồng như từng xẩy ra ở vài nơi khác tại hải ngoại.

Ngày 27-12-2010, chúng tôi vui mừng khi nhận được điện thoại đầu tiên của Ông Peter Trần Dũng, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát, bầy tỏ sự đáp ứng dè dặt: Cá nhân ông rất tán thành bất cứ giải pháp hoà giải nào để chất dứt bất ổn, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất tổ chức Cộng Đồng, nếu phía Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng cũng có thiện chí như vậy.

Chúng tôi đề nghị một cuộc tiếp xúc riêng giữa hai vị đứng đầu Hội Đồng Đại Diện (Chủ tịch Phan Như Học) và Hội Đồng Giám Sát (Chủ tịch Peter Trần Dũng). Mục đích nghe tôi tŕnh bầy về một giải pháp, nếu hai ông chấp nhận được th́ sẽ về họp nội bộ hai Hội Đồng thông qua và đi vào thực hiện khẩn cấp (V́ nguy cơ phân hoá thành 2 tổ chức Cộng Đồng có thể xẩy ra, khi cùng lúc hai Hội Đồng cùng triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng bất thường vào ngày Chủ nhật 2-1-2011, chỉ khác giờ). Ông Peter Trần Dũng đồng ư , tôi liền điện thoại cho Ông Phan Như Học, với đề nghị tương tự. Ộng Học mau mắn nhận lời. Chúng tôi đề nghị mời thêm Ông Trương Văn Túc,(cựu Trung Tá QLVNCH, nguyên là một Ủy Viên trong Ủy Ban Tu Chỉnh Nội Quy Cộng Đồng với chúng tôi, một nhân sĩ tuy cao tuổi nhưng luôn có mặt trong các hoạt động công ích, không bè phái…) cùng tham dự cuộc họp riệng tại nhà tôi vào ngày hôm sau 28-12-2010 từ 2:00pm. Cả hai Ông Perter Trần Dũng và Ông Phan Như Học đều đồng ư.

Ngày 28-12-2010 cuộc họp đă diễn ra và kết thúc thật tốt đẹp, cả hai ông Phan Như Học và Ông Peter Trần Dũng đă đồng ư trên nguyên tắc giải pháp hoà giải, sau khi được hai vị Chủ tịch về tŕnh bầy trong phiên họp nội bộ mỗi Hội Đồng, mà được thông qua, đôi bên sẽ ra ban “Thống Cáo Chung” gồm 4 điểm:

1/- Hủy bỏ cả hai Đại Hội Cộng Đồng Bất Thường do Hội Đồng Giám Sát và Hội Đồng Đại Diện triệu tập cùng ngày chủ nhật 2-1-2010, chỉ khác địa điểm và khác giờ.

2/- Hai bên thành lập Ủy Ban Hoà Giải với thành phần và nhiệm vụ qui định nơi Điều XI Khoản 3 (c) Nội Quy Cộng Đồng

3/- Hội Đồng Giám sát sẽ họp cùng Ủy Ban Bầu Cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng nhiệm kỳ 2011-2014, để xét khiếu nại của Liên Danh Thất cử và cùng công bố kết quả bầu cử như qui định của Điều IX Khoản 3 Nội Quy Cợng Đồng, dưới sự điều hợp của Ủy Ban Hoà Giải.

4/- Hội Đồng Giám Sát họp với Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng để tiếp tục giải quyết hồ sơ tài chánh của Cộng Đồng theo qui định của các Điều khoản của Nội Quy Cộng Đồng.

-Nếu mọi vấn đề tài chánh được giải quyết ổn thoả trước Ủy Ban Hoà Giải. Hội Đồng Giám sát chiếu nhiệm vụ công bố bản báo cáo sau cùng kết thúc công việc kiểm tra giám sát cuối nhiệm kỳ. Hai bên có thể đi đến quyết định băi nại các vụ kiện lẫn nhau đang được toà thụ lư.

-Nếu c̣n bất đồng không giải quyết sơ thẩm được, HĐGS chiếu Nội Quy, đề nghị HĐĐDCĐ triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Bất Thường để giải quyết chung thẩm. Tùy theo tính chất, mức độ sai pham của cá nhân hay tập thể HĐĐDCĐ, Đại Hội sẽ  ra quyết nghị các biện pháp chế tài hành chánh (kiển trách…) tài chánh( bồi hoàn…) hay pháp lư (Khởi kiện trước các cơ quan tư pháp hay thuế vụ có thẩm quyền…)

V́ thời gian cấp bách, hai Ông Peter Trấn Dũng và Ông Phan Như Học đều hứa sẽ về họp nội bộ, soạn dự thảo Thông Cáo Chung, sau khi được hai Hội Đồng Thông Qua, kai vị Chủ tịch sẽ kư và công bố kịp thời.

Ngày hôm sau (29-12-2010) Ông Peter Trần Dũng cho hay đă họp HĐGS, dù gặp một vai ư kiến chống hoà giải, song Ông đă thuyết phục được đa số chấp nhận lịch tŕnh (Road Map) để giải quyết hài hoà những bất đờng tồn tại, chấm dứt bất ổn, ngăn chặn nguy cơ phân hoá Cộng Đồng. Ông Dũng nói chỉ c̣n tùy thuộc phía HĐĐDCĐ, nhưng Ông Dũng cho hay cho dến lúc này (Khoảng 9:00pm ngày 28-12-2010) vẫn không thấy Ô. Học gọi điện thoại cho biết kết quả.

Tôi liền gọi điện thoại cho Ông Phan Như Học ba lần, không được đành đề lại lời nhắn. Không thấy Ông Học gọi lại.Tôi bắt đầu lo âu, như thế là giải pháp hoà giải chắc là không được phía HĐĐDCĐ thông qua rồi. Tôi liền email cho Ls Hoàng Duy Hùng yêu cầu cho biết ư kiến về giải pháp tôi đề nghị với tư cách “Cố vấn” HĐĐDCĐ.

Sáng sớm hôm sau (30-12-2010) tôi email một lần nữa cho Ls Hoàng Duy Hùng với yêu cầu nhờ Ông nói Ông Học gọi điện thoại cho tôi, v́ tôi liên lạc nhiều lần không được. V́ tôi cần biết xem giải pháp hoà giải chúng tôi đề nghị có được HĐĐDCĐ chấp nhận hay không. Và hẹn rằng sau 12:00 trưa 29-12-2010, nếu im lặng tức không đồng ư thực hiện giải pháp hoà giải, chúng tôi sẽ làm bản tường tŕnh kết quả nỗ lực cá nhân vận động cho một giải pháp hoà giải bất thành, cùng với bài viết “Những vấn đề của chúng ta…” sẽ được phổ biến trên các phương tiện truyền thông …

Khoảng 10 giờ sáng  Ls Hoàng Duy Hùng đă gọi điện thoại cho tôi nói là v́ quá bận nên xin lỗi là khi nhân được email bài “Những vấn đề của chúng ta…” của chúng tôi, Ông chỉ forward cho Ô. Học và các thành viên HĐĐDCĐ, chứ chưa đọc nên không biết ǵ về giải pháp tôi dề nghị. Ông cho biết Ông Học bị đau nên không trả lời điện thoại được.  Tôi hỏi sau khi họp ở nhà tôi Ông Chủ tịch Phan Như Học có họp HDĐD và trao đổi với Ls Hùng không? Ls. Hùng không trả lời thẳng câu hỏi mà nói theo ư ông việc băi bỏ Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng bất thường về phía HĐĐDCĐ là không thể thực hiện được, v́ lấy ǵ bảo đảm phía HĐGS sẽ thực hiện… Sau khoảng 30 phút trao đổi, thuyết phục, Ls Hùng đề nghị một cuộc gặp riêng ngay trong ngày, với Ô. Peter Trần Dũng và Ông Hoàng Minh Thế (Hoàng Bách) một trong 7 Ủy viên HĐGS. đâu cũng được, sau 3:00pm. Ls. Hùng nhấn mạnh phải cần có Ông Hoàng Bách mới giải quyết được mọi chuyện.

Tôi gọi thông báo đề nghị của Ls. Hùng với Ông Peter Trần Dũng, được đồng ư nhưng đề nghị cần có mặt Ông Phan Như Học Chủ tịch Cộng Đồng để danh chính ngôn thuận, đề nghị họp tại nhà tôi lúc 4:30. Tôi gọi điện thoại báo lại và Ls Hùng đồng ư, tôi gửi địa chỉ qua email và đề nghị nếu Ông Học bị bệnh, cần có vị phó chủ tich, hay Tổng thư kư HĐĐDCD tham dự. Ls Hùng cũng cho biết dù đang bệnh, Ông Chủ tịch Cộng Đồng Phan Như Học cũng sẽ tham dự.

Một giờ trước giờ họp, Ls Hùng gọi điện thoại báo Ông đang bị kẹt họp bất thường Hội Đồng Thành Phố, sợ không đến kịp, đề nghị dời đến 6:00pm. Tôi gọi cho Ông Peter Trần Dũng, nói không thể dời được v́ sau 6 giờ đă phải dời pḥng họp và đang trên đường tới, cùng với Ông Nguyễn Văn Nam (Ủy viên cố vần HĐGS), v́ Ông Hoàng Bách bận.

Tôi gọi cho Ông Phan Như Học, nói cố gắng đến dự, nếu Ls Hùng kẹt đến trễ, th́ vẫn có ông, nhưng Ông Học Nói, quan diểm của ông đă bầy tỏ, phải có ls Hùng mới giải quyết được. Tôi gọi Ls Hùng đề nghị tham dự họp qua điện thoại, ls. Hùng nói thôi th́ để Ông nói chuyện riếng với Ông Hoàng Bách và Ông Peter Dũng sau.

Chiếu hướng nghe có vẻ thuận lợi, nên tôi gọi lại đề nghị Ông Phan Như Học cố gắng hoàn thành “Thông Cáo Chung” theo hướng như đă thoả thuận trong cuộc gặp ngày 28-12-2010 để ngày mai 31-12-2010 có thể công bố và nếu cần xin các đài phát thanh , truyền h́nh  cho Talk Show để hai bên cùng công bố Thông Cáo Chung. Ông Học rất hào hứng nói là sẵn sàng nhường các Talk Show đă dành trước cho Ông trên Đài Sài G̣n Houston lúc I;00PM, Đài Truyền h́nh VAN-TV lúc 9:00pm và đài Truyền h́nh BYN…Tôi tin Ông Học hào hứng thất sự v́ cũng như tôi rất mong thành đạt một giải pháp hoà giải tốt đẹp cho Cộng Đồng…

Tại bàn họp ở nhà tôi, chỉ có Ông Peter Trần Dũng và ông Nguyễn Văn Nam và tôi, không có Ls. Hùng và Ông Phan Như Học, tôi có tường tŕnh về những trao đổi của tôi với Ông Phan Như Học, Ls Hùng với sự lạc quan tin tưởng sẽ thành đạt giải pháp hoà giải. Đề nghị hai Ông cố gắng cùng với bên kia nội đêm nay hoàn thành bản Thống Cáo Chung gồm 4 điểm như đă dồng thuận sơ khởi. Nhưng hai Ông cho hay v́ Ls Hùng là người quyết định sự thành đạt giải pháp lại không đến dự, và Ông Học cũng không tới hôm nay, e rằng không thể thực hiện được giải pháp, v́ không c̣n thời gian. Thôi th́ cứ để hai Đại Hội diễn ra, sau đó hoà giải cũng không sao, dủ biết rằng nếu hoà giải được trước hai Đại Hội này th́ vẫn là tối ưu. Vả lại, Ông Peter Trần Dũng nói sau khi chờ đợi suốt này 29-12-2010 trả lời của phía HĐĐDCĐ, chúng tôi đă sắp xếp mọi chuyện, nay lại nói lại thậtt rất khó khăn.

Tối ngày 30 tháng 12-2010, Ông Peter Trần Dũng gọi điện thoải cho tôi “chúng ta bị lừa rồi, lúc Hoang Duy Hùng nói đang kẹt họp trên thành phố không đến tham dự họp hoà giải được, là lúc Hùng đang ở Toà số 334 chờ kết quả xin án lệnh ngăn cản Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường do HĐGS triệu tập vào Chủ nhật 2-1-2011…”. Trong khi đang nói với Ông Peter Trần Dũng th́ Ông Phan Như Học gọi điện thoại, tôi vội nghe ông nói vẫn theo chiều hướng hoà giải, nhưng khi tôi ngắt ngang nói là tôi đang trên đường giây với Ông Peter Trần Dũng, ông ấy nói là Ls Hùng nói láo, không phải bận họp mà đang chờ kết quả xin án lệnh của Toà ngăn cản Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Bất Thường do Hội Đồng Giám Sát triệu tập. Ông Học khửng lai không biết có phải cũng là điều bất ngờ đối với Ông không?

Như vậy là nỗ lực vận động cho một giải pháp hoà giải của cá nhân tôi, hầu góp phần tái lập ổn định Cộng Đồng, tránh nguy cơ phân hoá coi như bất thành. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng vẫn c̣n cơ hội để các bên tương tranh cùng t́m ra được giải pháp khả thi. V́ chúng tôi biết chắc rằng cả hai bên đều quyết tâm bảo vệ sự thống nhất cho Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận, chắc chắn rồi đây hai bên sẽ c̣n cơ hội thuận lợi, cùng nhau giải quyết mọi tồn tại theo hướng hoà giải mà Bà Chánh Toá số 334 đề nghị trong buổi “hearing” ngày 10-12-2010 để nghe hai bên tranh tụng điều trần sơ khởi.

Trân trọng tường tŕnh.

Houston, ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Thiện Ư Nguyễn Văn Thắng