Ṭa Án Lương Tâm

Khước Biện Trong Thủ Tục Tố Tụng

 

                                                               Phúc Linh

Việc bốn thành viên trong Hội đồng Giám sát Cộng Đồng nhiệm kỳ 2008 – 2010 gồm các ông Peter Trần Dũng, Nguyễn văn Nam, Hoàng Bách (Hoàng Kim Thế) và Bùi Ngọc Tuyền  đứng nguyên đơn kiện các cá nhân Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn về việc cản trở HĐGS/CĐ nhiệm kỳ 2007 – 2010 đă được  ông Chánh án Kenneth Wise của toà 334 District Court, Harris County Texas, thụ lư, vụ án số 2010-95173.

Phía bị đơn do Ls Hoàng Duy Hùng là đại diện đă nộp đơn (Motion) phản tố  Motion to strike  Motion for Special exception, viện dẫn  nhiều luận  cứ để xin Ṭa bác  bỏ tư cách cuả các nguyên đơn nhân danh Tổ chức Cộng đồng kiện các bị đơn, và  xếp bỏ vụ kiện.

Trong bản án ngày 24/04/2011, ông Chánh án Kenneth Wise đă bác bỏ toàn bộ những luận cứ trong đơn phản tố của Ls Hoàng Duy Hùng:

1/ ORDER, ADJUDGED and DECREE that Defendants' Motion for Special Exceptions is in all things denied.

2/ ORDER, ADJUDGED and DECREE that Defendants' First motion to strike for special Exceptions is in all things denied.

Vậy, trong hai cái đơn bị Ṭa án bác bỏ Motion for Special Exceptions và  First motion to strike for special Exceptions, Ls Hoàng Duy Hùng đă nêu những luận cứ ǵ? Chúng ta cũng cần phải biết qua để hiểu về vụ kiện.

Ông Peter Trần Dũng, một trong bốn nguyên đơn đă viết một bài  với tựa đề “Nhận xét về hai án lệnh trong vụ kiện Tài chánh Cộng Đồng” đăng trên các diễn đàn để giải thích, xin được trích  đăng  phần chính để giải thích về  Motion for Special Exceptions và  First motion to strike for special Exceptions,  như sau:

 “Trích”

Kháng biện thứ nhất : Motion to strike, xin huỷ bỏ tư cách cuả các nguyên đơn nhân danh tổ chức cộng đồng kiện các bị đơn. 

Trong kháng biện này luật sư Hoàng Duy Hùng nhân danh các bị đơn đưa ra những luận cứ sau:

1-Chỉ có Đại Hội Khoáng Đại là cơ quan có thẩm quyền cao nhất để quyết định moị vấn đề cuả Cộng đồng kể cả quyền truy tố.  Ông Hùng đă dẫn chứng biên bản cuả Đại Hội Khoáng Đại ngày 7 tháng 11 năm 2010, quyết định rằng trong ṿng 7 ngày kể từ ngày 8 đến ngày 14, 2010 nếu Hội Đồng Giám Sát không giải quyết dứt khoát vấn đề, việc kiểm soát tài chánh đuợc coi như kết thúc.

2-Chỉ có Hội Đồng Đại Diện mới có toàn quyền quyêt đinh trong việc quản tri Cộng đồng.

3-Một khi Hội Đồng Đại Diện có những vi phạm trầm trọng, Hội Đồng Giám Sát phải thành lập một Uỷ ban Hoà giải.  Nếu không giải quyết đuợc, Hội Đồng Giám Sát có quyền triệu tập Đại Hội Khoáng Đại để gỉai quyết chung thẩm.  Hội Đồng Giám Sát đă không thành lập Uỷ Ban Hoà Gỉai, vi phạm nội quy và vụ kiện không có giá trị pháp lư.

4-Hội Đồng Giám Sát muốn triệu tập Đại Hội Khoáng Đại, phải yêu cầu Chủ tịch Cộng đồng triệu tập.  Trong ṿng 14 ngày nếu Chủ tịch không triệu tập Hội đồng Giám Sát có quyền triệu tập Đại Hội Khoáng đại.  Theo Ông Hùng, Đại hội Khoáng đại ngày 7 tháng 11, 2010 đă đuợc triệu tập hợp lệ, Hội đồng Giám Sát không tham dự và quyêt nghị cuả Đại hội có hiệu lực  chấp hành.

Với những lư do trên, Luật sư Hoàng Duy Hùng xin ṭa huỷ bỏ tư cách đại diện cuả các nguyên đơn nhân danh Tổ chức Cộng đồng Nguời Việt Quốc gia Houston. 

Luật sư và các nguyên đơn đă đưa ra luận cứ phản bác và trong án lệnh ngày 25-4-2011

Ông Chánh án Kenneth Wise đă bác đơn cuả Luật sư Hoàng Duy Hùng và các bị cáo. 

Nghĩa là các nguyên đơn trong Hội Đồng Giám sát có quyền nhân danh Tổ Chức Cộng đồng truy tố các cá nhân Ông Hoàng Duy Hùng, nguyên Chủ tịch Cộng đồng và các thành viên khác: Teresa Hoàng, Luật sư cố vấn cộng đồng, Ông Phan Như Học Chủ tịch Cộng đồng, Cavatina Khanh Truơng, Thủ quỹ và  Sky Bird Nguyễn (Viễn Phuơng) Tổng thư kư.

C – Kháng biện thứ hai:  Special exception, xin Toà bác bỏ toàn bộ những cáo buộc cuả nguyên đơn, với các luận cứ sau:

1-Hội đồng Giám Sát không có đủ bằng chứng về các cáo buộc và cũng không có thẩm quyền để giám sát.

2-Chỉ có Đại hội Khoáng đại mới có thẩm quyền quyêt đinh moị vấn đề liên hệ đến Hội đồng Đại Diện, Hội đồng Giám sát và mọi thành viên trong Cộng đồng.

3-Các nguyên đơn không nêu lên những bằng chứng cụ thể buộc tội Hội đồng Đại diện đă có những hành vi ngăn chận công việc cuả Hội Đồng Giám sát.

4-Các nguyên đơn đă không đưa những bằng chứng cụ thể cho rằng các bi đơn đă vi phạm trách nhiệm quản trị tài chánh (breach of fiduciary)

5-Các nguyên đơn cũng không cung cấp đủ bằng chứng về các số nợ cuả Cộng đồng mà Hội Đồng đại diện đă chấp thuận để vay và cũng không nêu rơ những đ̣i hoỉ cuả Nội Qui để xác định rằng số nợ vay là hợp pháp.

6-Các nguyên đơn không đưa ra những bằng chứng cụ thể cáo buộc các bị đơn đồng loă trong việc cản trở Hội đồng Siám Sát thi hành chức vụ.

7-Các nguyên đơn không đủ bằng chứng khi nói rằng các bị đơn đă khai gian, hoặc không đúng sự thật, cố t́nh ngăn cản tư cách đại diện cuả các nguyên đơn.

8-Các nguyên đơn không đưa ra bằng chứng cụ thể về những âm mưu gian lận các số tiền mà ông Hoàng Duy Hùng và Phan Như Học cho Cộng Đồng vay.

9-Nguyên đơn cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể cho rằng các bị đơn đă gian lận, cố t́nh và có gian ư trong việc mua trụ sở Cộng đồng số 7100 Clarewood, Houston TX 77036.

10-Nguyên đơn cũng không nêu những bằng chứng cụ thể về những hợp đồng sửa chữa trụ sở và các số tiền thanh toán cho nhà thầu.

11-Nguyên đơn không nêu lên những bằng chứng cụ thể cho rằng các bị đơn vi phạm bổn phận ǵn giữ tài sản cuả Cộng đồng (breach the duty of care).

12-Nguyên đơn cũng không nêu rơ những sự thiệt hại cuả Cộng đồng v́ khi bàn giao chức chủ tịch, tích sản cuả cộng đồng là 0 (zero) , và ông Hoàng Duy Hùng phải trả những món nợ cuả Cộng đồng từ truớc.

Bởi những lư do trên Luật sư Hoàng Duy Hùng thỉnh cầu ông Chánh án loại bỏ tât cả những cáo buộc viẽn vông cuả các nguyên đơn. 

Đồng thời các bị đơn đă phản tố lại các nguyên đơn gồm các ông Peter Trần Dũng, Nguyên văn Nam, Hoàng Kim Thế, Bùi ngọc Tuyền, kể cả bà Chu Mỹ Dung và Đài Tiếng Nuớc Tôi về các tội danh thân Cộng, cố t́nh phá hoại Cộng đồngvu khống các bị đơn.

“Hết trích”

Những luận cứ được nêu trong đơn phản tố của Ls Hoàng Duy Hùng để xin Ṭa bác  bỏ tư cách cuả các nguyên đơn nhân danh Tổ Chức Cộng đồng kiện các bị đơn, và  xếp bỏ vụ kiện, từ ngữ chuyên môn gọi là các khước biện.

Trong số các khước biện được nêu, có ba (3) khước biện chủ chốt:

1/ Đại Hội Khoáng Đại là cơ quan có thẩm quyền cao nhất để quyết định mọi vấn đề cuả Cộng đồng,  kể cả quyền truy tố.

2/  Hội đồng Giám Sát không có thẩm quyền để giám sát

3/  Hội Đồng Giám Sát đă không thành lập Uỷ Ban Hoà Giải, vi phạm nội qui và vụ kiện không có giá trị pháp lư.

Thiết nghĩ chúng ta nên t́m hiểu khái quát “khước biện” là ǵ để có thể hiểu được những vấn đề và sự kiện trong vụ kiện cộng đồng tại Houston.

Khước biện là ǵ?

Trong một vụ án Dân sự hoặc h́nh sự, phía nguyên đơn và bị đơn đều có quyền nại ra những tội lỗi của đối phương, để bảo vệ ḿnh, mỗi bên đều có quyền nêu ra những phản tố để bác bỏ luận cứ của phía bên kia, để xin Ṭa án bác bỏ vụ kiện, hoặc tạm ngưng đưa vụ án ra xét xử nhằm kéo dài vụ kiện,  bằng việc sử dụng nhiều h́nh thức. Thủ thuật pháp lư  này gọi là khước biện (Exeption).

Khước biện là một loại tố quyền trong tố tụng h́nh sự và dân sự, là phương cách mà thông thường,  phía bị đơn tự hiểu rơ rằng nếu Ṭa án đưa nội vụ ra để thẩm cứu,  xét xử,   có thể suy đoán tới 90% là bị thua kiện, nên phải sử dụng biện pháp nhằm ngăn chận, ngăn cản, không cho Ṭa án đang thụ lư vụ kiện,  đem vụ kiện đó ra xét xử, hoặc nếu không bác bỏ  vụ kiện được,  th́ bị đơn phải t́m cách kéo dài vụ kiện theo kiểu “để lâu cứt trâu hóa bùn”, làm cho  bên nguyên đơn  chán nản v́ thời gian kéo dài quá lâu,  hoặc không có đủ tiền trả cho luật sư,  mà tự ư xin rút đơn kiện.

Trong những vụ kiện trước đây, những đồng hương bị Ls. Hoàng Duy Hùng kiện ra ṭa chỉ v́ cái tội dám phê b́nh thẳng thắn cá nhân của ông, và cũng chỉ v́ nghèo không có tiền theo đuổi vụ kiện,   họ đă phải nói lời “xin lỗi” để được Ls. Hoàng Duy Hùng băi nại, ngoại trừ cụ già Nguyễn văn Diễn được thân hữu “trợ giúp tài chánh” theo đuổi vụ kiện và đă thắng kiện.

Bị đơn tự hiểu là ḿnh đă có sai phạm, không sai phạm nhiều th́ cũng có sai phạm ít, nhưng nếu để Ṭa án tiến hành thẩm cứu, điều tra, rồi xét xử,  th́ trong suốt tiến tŕnh đó, với kỹ thuật điều tra, thẩm vấn…sẽ c̣n lộ ra nhiều tội phạm khác nữa,  sẽ dẫn đến hậu qủa rất là bất lợi, hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho ḿnh. Đó là lư do phiá bị đơn phải nêu đủ lư lẽ, dù là vô lư, dù là ngây ngô,  nhằm “dập tắt” vụ kiện ngay từ ban đầu, không để đưa vụ án ra xét xử.

Trong vụ kiện cộng đồng Houston, nếu vụ án được tiến hành thẩm vấn, điều tra, xét xử, hậu quả của vụ kiện như thế nào?

Rất nguy hiểm cho hai cá nhân là hai anh em  Ls Hoàng Duy Hùng, Chủ tịch Cộng đồng  và cô em gái Ls Terresa Hoàng, Cố Vấn Pháp luật cộng đồng nhiệm kỳ 2008 – 2010, v́ nếu những tranh luận tự bảo vệ ḿnh vô tội  không được Ṭa án chấp nhận, Ls Hoàng Duy Hùng và  Ls Terresa Hoàng sẽ bị thua kiện, với bản án xác nhận tội phạm về việc sổ sách kế toán tài chánh không tuân theo qui định của luật pháp, và tội phạm về tiền bạc, là lỗi nghiêm trọng về đạo đức, về lương tâm nghề nghiệp của luật sư, là chứng cớ không ai có thể bênh vực được, vụ kiện sẽ không chấm dứt ở đây, v́ phía nguyên đơn,  hoặc những đồng hương từng là nạn nhân của Ls Hoàng Duy Hùng bị ông kiện đưa ra Ṭa trước kia,  sẽ  khiếu nại tư cách – đao đức – lương tâm  nghề nghiệp luật sư của  hai anh em  Ls Hoàng Duy Hùng - Ls Terresa Hoàng với Luật Sư đoàn Tiểu bang Texas, căn cứ vào bản án xác nhận tội trạng đă có hiệu lực pháp luật,  Luật Sư đoàn Texas sẽ đề nghị với Ṭa án tối cao ban hành quyết định cấm hành nghề luật sư  của hai anh em  Ls Hoàng Duy Hùng và Ls Terresa Hoàng.

V́ vậy,  vụ kiện này là ván bài  “định mệnh”  và  “cân năo” quyết định tương lai của hai anh em Ls. Hoàng Duy Hùng -  Ls. Teresa Hoàng. Nều bị Ṭa phán xét là có tội, không những họ bị tiêu tan sự nghiệp luật sư, mà cả tương lai chính trị nữa, và c̣n mang “tai tiếng xấu” suốt cả đời cho bản thân, cho gia đ́nh...

Có nhiều loại khước biện tùy thuộc hoàn cảnh, t́nh tiết vụ án mà  mỗi bên sẽ chọn cách “xuất chiêu” theo phương thức nào để chiếm thượng phong tạo niềm tin trong vụ án.  Phía bị đơn có quyền nại ra nhiều lư do, chẳng hạn bị đơn th́nh cầu Ṭa bác bỏ vụ kiện (dismiss)  v́ lư do vô thẩm quyền của nguyên đơn,  hoặc vụ kiện này có liên  hệ đến một vụ án khác mà Ṭa án khác đang thụ lư (khước biện bác thẩm), c̣n gọi là khước biện trùng tố,  hoặc để  nhằm mục đích kéo dài thời gian, bị đơn nêu lư do cần phải có thêm  thời gian để hoàn tất một số thủ tục, hoặc phía luật sư đối phương không thông báo văn kiện cần thiết làm cơ sở để biện hộ,  để xin Ṭa án tạm đ́nh hoăn vụ kiện đến một ngày khác (khước biện tŕ hoăn),  hoặc phía luật sư đối phương nêu vấn đề có một thủ tục vô hiệu về h́nh thức trong vụ kiện để xin Ṭa bác đơn của bên nguyên đơn, mà không cần cần xem xét đến nội dung vụ kiện (khước biện vô hiệu). v…v...

Các khước biện luôn luôn phải được các bên tranh tụng nêu ra ngay từ lúc khởi đầu vụ kiện, và là nền tảng của vụ kiện trong tương lai: 

a/ Nếu các khước biện do bị đơn viện dẫn bị bác bỏ, Ṭa án sẽ tiếp tục thẩm cứu xét xử vụ kiện,

b/ Ngược lại, nếu các khước biện được chấp thuận,  vụ kiện sẽ bị đ́nh hoăn,  hoặc bị bác bỏ. 

c/ Nếu cả hai bên nguyên – bị đơn đă không nêu các khước biện ngay lúc bắt đầu vụ kiện th́ sau này, sau khi có bản án sơ thẩm, dù không chấp nhận bản án và  kháng cáo, không bên nào được nêu các khước  biện ở cấp Ṭa Phúc thẩm nữa.

Đại Hội Khoáng Đại là cơ quan có thẩm quyền cao nhất để quyết định mọi vấn đề cuả Cộng đồng,  kể cả quyền truy tố??? 

Phía bị đơn do Ls Hoàng Duy Hùng là đại diện đă viện dẫn khước biện vô thẩm quyền (Plea to the jurisdiction)  để xin Ṭa bác  bỏ tư cách cuả các nguyên đơn nhân danh tổ chức cộng đồng kiện các bị đơn, tức là xếp bỏ vụ kiện v́ “chỉ có Đại Hội Khoáng Đại là cơ quan có thẩm quyền cao nhất để quyết định mọi vấn đề cuả Cộng đồng kể cả quyền truy tố “

Theo luận cứ trong khước biện của Ls Hoàng Duy Hùng th́ nếu người bị luận tội đă biểu lộ những dấu hiệu phạm tội,  mà dưới sự lèo lái của Chủ tọa đoàn, Đại Hội Khoáng Đại cộng đồng biểu quyết không truy tố họ, th́ không một ai có quyền điều tra, truy tố họ cả.

Điều này có nghiă là ǵ?

Có nghiă là ban tổ chức Đại Hội Khoáng Đại cộng đồng Houston đă sắp đặt sẵn kế hoạch nhằm ư đồ biến Đại Hội Khoáng Đại cộng đồng Houston trở thành một cái quái thai,  trở thành một tổ chức được thành lập trong cộng đồng nhằm mục đích bao che tội phạm, một tổ chức nhỏ nhoi trong xă hội Hoa Kỳ, nhưng lại có quyền lực vượt trên  cả Hiến pháp và trên cả luật pháp Hoa Kỳ (Above the law).

Khi đọc đến đây, không cần phải giải thích tiếp, quí vị cũng đă nhận thức, đă hiểu rơ Ls Hoàng Duy Hùng viện dẫn khước biện này là không đúng với Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, hoàn toàn vô lư, hoàn toàn không chấp nhận được, v́ tất cả mọi tổ chức, mọi đảng phái chính trị ḍng chính cũng như ḍng phụ, mọi cá nhân bao gồm cả Tồng thống Hoa Kỳ  đều phải ở dưới,  và chịu sự chi phối của Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ.

Quư vị thử nghĩ xem những bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn là cái thá ǵ trong xă hội Hoa Kỳ mà khi được Đại Hội Khoáng Đại cộng đồng bất hợp lệ tại Houston biểu quyết không cho điều tra, không cho truy tố,  th́ luật pháp Hoa Kỳ phải chịu bó tay? Chịu thua à?

Phiá bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn luôn miệng nói họ không có tội lỗi ǵ cả, thực tế, họ cũng không phải tốn tiền trả cho luật sư, vậy tại sao họ không để cho Ṭa án tiến hành thủ tục thẩm cứu – điều tra – xét xử?

Đă tự nhận là vô tội th́ đừng t́m cách “dập tắt” vụ kiện.  Đă là vô tội th́ đừng t́m cách kéo dài vụ kiện. Sợ ǵ chứ?  Không có tội lỗi ǵ mà.  

Đó là nguyên do khước biện mà phiá bị đơn Ls Hoàng Duy Hùng viện dẫn “chỉ có Đại Hội Khoáng Đại là cơ quan có thẩm quyền cao nhất để quyết định mọi vấn đề cuả Cộng đồng kể cả quyền truy tố” là lộng ngôn và hoàn toàn đi ngược lại luật pháp Hoa Kỳ, đă bị ông Chánh án Kenneth Wise  của toà 334 District Court, Harris County Texas bác bỏ do án văn ngày 25/4/2011.

Án văn ngày 25/4/2011 của toà 334 đă thể hiện đúng với mong ước của Ṭa án lương tâm của những người c̣n đạo đức và  lương tri.

Hội đồng Giám sát không có thẩm quyền để giám sát ???

Phía bị đơn do Ls Hoàng Duy Hùng là đại diện đă viện dẫn “khước biện vô thẩm quyền” tại Special Exception rằng “Hội đồng Giám sát không có đủ bằng chứng về các cáo buộc và cũng không có thẩm quyền để giám sát. Chỉ có Hội Đồng Đại Diện mới có toàn quyền quyêt đinh trong việc quản tri Cộng đồng”.

Trong văn bản “Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Bổ Túc Trả Lời Những Thắc Mắc và Báo cáo của Hội Đồng Giám Sát được kư vào ngày 4/10/2010 và sau ngày họp báo 9/10/2010 ở  Nhà Việt”  trong phần mở đầu, ngay trang 1,  đă xác định:

 “Trong năm 2007, một Nội Quy mới đă được đồng hương biểu quyết thông qua với một cơ cấu gồm 2 hội đồng: Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) và Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) ……. bản Nội Quy cũng đă có những điều khoản quy định vai tṛ của hai hội đồng một cách khá rơ rệt”

Và ở Phần II:  Trả Lời Việc Thi Hành Nội Quy, Phần I, Mục B, giải thích việc HĐĐD không chịu công khai hồ sơ sổ sách tài chánh, HĐĐD/CĐ viết ”Chúng tôi đồng ư HĐGS có nhiệm vụ theo dơi và kiểm tra tài chánh” là chứng cớ không thể chối căi HĐĐD/CĐ đă xác nhận thẩm quyền kiểm tra tài chánh cộng đồng, phù hợp với Điều  XI, khoản 3 mục C  của bản Nội qui cộng đồng, như sau:

-Theo dơi việc thi hành Điều lệ và Nội quy của tổ chức cộng đồng

-Theo dơi và giám sát công việc của UB Vận động và Tổ chức bầu cử. Cùng với UBVĐ&TCBC giải quyết mọi khiếu nại và tuyên bố chính thức liên danh đắc cử.

-Theo dơi và giám sát ngân sách, tài chánh của HĐĐD/CĐ

Sự thật rơ ràng như thế mà không hiểu nhằm ư đồ ǵ mà phía bị đơn do Ls Hoàng Duy Hùng là đại diện  lại nêu luận cứ “Hội đồng Giám sát không có thẩm quyền để giám sát”?

Phiá bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn luôn miệng nói họ không có tội lỗi ǵ cả, thực tế, họ cũng không phải tốn tiền trả cho luật sư, vậy tại sao họ không để cho Ṭa án tiến hành thủ tục thẩm cứu – điều tra – xét xử?

Đă tự nhận là vô tội th́ đừng t́m cách “dập tắt” vụ kiện.  Đă là vô tội th́ đừng t́m cách kéo dài vụ kiện.  Sợ ǵ chứ?  Không có tội lỗi ǵ mà.

Đó là nguyên do khước biện mà phiá bị đơn Ls Hoàng Duy Hùng viện dẫn “Hội đồng Giám sát không có thẩm quyền để giám sát”  đă bị ông Chánh án Kenneth Wise  của toà 334 District Court, Harris County Texas bác bỏ do án văn ngày 25/4/2011.

Án văn ngày 25/4/2011 của toà 334 đă thể hiện đúng với mong ước của Ṭa án lương tâm của những người c̣n đạo đức và  lương tri.

Hội Đồng Giám Sát đă không thành lập Uỷ Ban Hoà Gỉai, vi phạm nội quy và vụ kiện không có giá trị pháp lư ???

Phía bị đơn do Ls Hoàng Duy Hùng là đại diện đă viện dẫn “khước biện vô hiệu do vi phạm về h́nh thức” để bác bỏ vụ kiện mà không cần phải quan tâm đến nội dung vụ kiện như thế nào, v́ lư do bốn cựu ủy viên HĐGS/CĐ đă không tiến hành thủ tục ḥa giải theo như qui định của bản Nội qui cộng đồng khi phát sinh tranh chấp.

Chúng tôi xin chứng minh qua hai (02) lư do:

Lư do 1: HĐĐD/CĐ và HĐGS/CĐ nhiệm kỳ 2008 – 2010 không có mâu thuẫn.

Đă nhiều tháng qua, những người quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng Houston đều nhận thức rơ rằng giữa HĐĐD/CĐ và HĐGS/CĐ nhiệm kỳ 2008 – 2010 không hề có phát sinh mâu thuẫn.

Và quí vị sẽ nêu câu hỏi là nguyên do nào mà HĐGS/CĐ gồm các ông Peter Trần Dũng, Nguyễn văn Nam, Hoàng Bách (Hoàng Kim Thế) và Bùi Ngọc Tuyền đă đứng nguyên đơn kiện các cá nhân Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn trong HĐĐD/CĐ ra Ṭa án?

Đó chỉ là vấn để sổ sách kế toán – tài chánh cộng đồng Houston không rơ ràng. Đó là hành vi thiếu thiện chí của HĐĐD/CĐ không cung cấp đầy đủ hồ sơ kế toán – tài chánh cho HĐGS/CĐ để hoàn tất công việc kiểm traa tài chánh cộng đồng.

Vỉ lư do HĐĐD/CĐ và HĐGS/CĐ nhiệm kỳ 2008 – 2010 không hề có phát sinh mâu thuẫn,  nên không có mâu thuẫn, không có tranh chấp ǵ để  mà ḥa giải cả. Vậy, thành lập Ủy ban ḥa giải để hoà giải cái ǵ. 

Lư do 2:  Bị đơn Ls Hoàng Duy Hùng đă công khai biểu lộ không có tinh thần và thiện chí ḥa giải

Khi viện dẫn “khước biện vô hiệu do vi phạm về h́nh thức” v́ lư do bốn cựu ủy viên HĐGS/CĐ đă không tiến hành thủ tục ḥa giải , lẽ ra Ls Hoàng Duy Hùng phải suy xét lại những ǵ ông đă làm trong thời gian trước khi vụ việc bị đưa ra Ṭa.

Hẳn là Ls Hoàng Duy Hùng cũng như những cá nhân trong phe nhóm, những âm binh ủng hộ ông và HĐĐD/CĐ bất hợp lệ,  gồm “tuong van tran < “chudiemthui@gmail.com” – namchipham@gmail.com -  Minh Pham < “minhphamth55@gmail.com”  - kim the huynh"< kimthehuynh58@gmail.com  -  “congsanbachthang” - “dadaocongsanbannuoc” - “tochaduaphahoaicongdong” -  Van TonThat <tonthatvan.binhdinh@gmail.com  - namchipham@gmail.com -  kim the huynh <kimthehuynh58@gmail.comchudiemthui@gmail.com - conongchua cgogch@gmail.com - Lauranguyen1975@gmail.com - trankimvylaymy@gmail.com -  thaouyen tranthyuyen@yahoo.com,  tranhonghoa <honghoatran57@gmail.com> 

không thể quên “chiến thắng lẫy lừng” của ông trong việc “ dẹp bỏ” buổi họp đại hội khoáng đại do HĐGS/CĐ  dự định tổ chức tại nhà hàng Ocean Palace  vào lúc 3.00 giờ chiều ngày Chủ nhật  02/01/2011 bằng một án lệnh cấm HĐGS/CĐ không được tổ chức đại hội khoáng đại.

Thời gian mà Ls Hoàng Duy Hùng hứa hẹn đến tham gia buổi họp ḥa giải lại chính là thời gian mà Ls. Hoàng Duy Hùng đang có mặt tại Ṭa số 334 chờ kết quả xin án lệnh ngăn cản Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường do HĐGS triệu tập vào Chủ nhật 2-1-2011, và để  “xí gạt” những người có tinh thần, thiện chí ḥa giải,  Ls Hoàng Duy Hùng cho biết là ông đang bị kẹt buổi họp của Hội đồng thành phố nên không đến tham dự ḥa giải được.

Về vấn đề ḥa giải cộng đồng, chắc hẳn chúng ta cón nhớ một ủng hộ viên đắc lực của HĐĐD/CĐ bất hợp lệ là ông luật gia Thiện Ư Nguyễn Văn Thắng được hai bên thỏa thuận làm trung gian hoà giải cùng với sự góp mặt hợp tác của các nhân sĩ trong cộng dồng, đă viết bản tưởng tŕnh về việc ḥa giải này, như sau:

 “Trích”

BẢN TƯỜNG TR̀NH VỀ NỖ LỰC HOÀ GIẢI XUNG ĐỘT TẠI TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOUSTON & VPC BẤT THÀNH.

                                                                                                                                                                              Thiện Ư

Đúng ngày Lễ Giáng Sinh 25-12-2010, lợi dụng ư nghĩa ḥa b́nh của ngày lễ tôn giáo này, chúng tôi đă gửi riêng đến các vị ủy viên trong Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát bài viết “Những vần đế của chúng ta: CÁC BÊN TƯƠNG TRANH CẦN RÚT NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM XUNG ĐỘT TỪ QUÁ KHỨ  ĐỂ TÁI LẬP ÔN ĐỊNH VÀ BẢO VỆ SỰ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN.”. 

Mục đích của các bài viết gửi riêng đến các vị trong hai Hội Đồng nêu trên, nhằm vận động hai bên chấp nhận một giải pháp hoà giải, chấm dứt sự bất ổn đă diến biến thành nguy cơ có thể đưa đến sự phân hoá thành hai tổ chức Cộng Đồng như từng xẩy ra ở vài nơi khác tại hải ngoại.

Ngày 27-12-2010, chúng tôi vui mừng khi nhận được điện thoại đầu tiên của Ông Peter Trần Dũng, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát, bầy tỏ sự đáp ứng dè dặt: Cá nhân ông rất tán thành bất cứ giải pháp hoà giải nào để chất dứt bất ổn, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất tổ chức Cộng Đồng, nếu phía Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng cũng có thiện chí như vậy.

Chúng tôi đề nghị một cuộc tiếp xúc riêng giữa hai vị đứng đầu Hội Đồng Đại Diện (Chủ tịch Phan Như Học) và Hội Đồng Giám Sát (Chủ tịch Peter Trần Dũng). Mục đích nghe tôi tŕnh bầy về một giải pháp, nếu hai ông chấp nhận được th́ sẽ về họp nội bộ hai Hội Đồng thông qua và đi vào thực hiện khẩn cấp (V́ nguy cơ phân hoá thành 2 tổ chức Cộng Đồng có thể xẩy ra, khi cùng lúc hai Hội Đồng cùng triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng bất thường vào ngày Chủ nhật 2-1-2011, chỉ khác giờ). Ông Peter Trần Dũng đồng ư , tôi liền điện thoại cho Ông Phan Như Học, với đề nghị tương tự. Ộng Học mau mắn nhận lời. Chúng tôi đề nghị mời thêm Ông Trương Văn Túc,(cựu Trung Tá QLVNCH, nguyên là một Ủy Viên trong Ủy Ban Tu Chỉnh Nội Quy Cộng Đồng với chúng tôi, một nhân sĩ tuy cao tuổi nhưng luôn có mặt trong các hoạt động công ích, không bè phái…) cùng tham dự cuộc họp riệng tại nhà tôi vào ngày hôm sau 28-12-2010 từ 2:00pm. Cả hai Ông Perter Trần Dũng và Ông Phan Như Học đều đồng ư.

Ngày 28-12-2010 cuộc họp đă diễn ra và kết thúc thật tốt đẹp, cả hai ông Phan Như Học và Ông Peter Trần Dũng đă đồng ư trên nguyên tắc giải pháp hoà giải, sau khi được hai vị Chủ tịch về tŕnh bầy trong phiên họp nội bộ mỗi Hội Đồng, mà được thông qua, đôi bên sẽ ra ban “Thống Cáo Chung” gồm 4 điểm:

1/- Hủy bỏ cả hai Đại Hội Cộng Đồng Bất Thường do Hội Đồng Giám Sát và Hội Đồng Đại Diện triệu tập cùng ngày chủ nhật 2-1-2010, chỉ khác địa điểm và khác giờ.

2/- Hai bên thành lập Ủy Ban Hoà Giải với thành phần và nhiệm vụ qui định nơi Điều XI Khoản 3 (c) Nội Quy Cộng Đồng

3/- Hội Đồng Giám sát sẽ họp cùng Ủy Ban Bầu Cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng nhiệm kỳ 2011-2014, để xét khiếu nại của Liên Danh Thất cử và cùng công bố kết quả bầu cử như qui định của Điều IX Khoản 3 Nội Quy Cộng Đồng, dưới sự điều hợp của Ủy Ban Hoà Giải.

4/- Hội Đồng Giám Sát họp với Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng để tiếp tục giải quyết hồ sơ tài chánh của Cộng Đồng theo qui định của các Điều khoản của Nội Quy Cộng Đồng.

-Nếu mọi vấn đề tài chánh được giải quyết ổn thoả trước Ủy Ban Hoà Giải. Hội Đồng Giám sát chiếu nhiệm vụ công bố bản báo cáo sau cùng kết thúc công việc kiểm tra giám sát cuối nhiệm kỳ. Hai bên có thể đi đến quyết định băi nại các vụ kiện lẫn nhau đang được toà thụ lư.

-Nếu c̣n bất đồng không giải quyết sơ thẩm được, HĐGS chiếu Nội Quy, đề nghị HĐĐDCĐ triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Bất Thường để giải quyết chung thẩm. Tùy theo tính chất, mức độ sai pham của cá nhân hay tập thể HĐĐDCĐ, Đại Hội sẽ  ra quyết nghị các biện pháp chế tài hành chánh (kiển trách…) tài chánh( bồi hoàn…) hay pháp lư (Khởi kiện trước các cơ quan tư pháp hay thuế vụ có thẩm quyền…)

V́ thời gian cấp bách, hai Ông Peter Trấn Dũng và Ông Phan Như Học đều hứa sẽ về họp nội bộ, soạn dự thảo Thông Cáo Chung, sau khi được hai Hội Đồng Thông Qua, kai vị Chủ tịch sẽ kư và công bố kịp thời.

Ngày hôm sau (29-12-2010) Ông Peter Trần Dũng cho hay đă họp HĐGS, dù gặp một vai ư kiến chống hoà giải, song Ông đă thuyết phục được đa số chấp nhận lịch tŕnh (Road Map) để giải quyết hài hoà những bất đờng tồn tại, chấm dứt bất ổn, ngăn chặn nguy cơ phân hoá Cộng Đồng. Ông Dũng nói chỉ c̣n tùy thuộc phía HĐĐDCĐ, nhưng Ông Dũng cho hay cho dến lúc này (Khoảng 9:00pm ngày 28-12-2010) vẫn không thấy Ô. Học gọi điện thoại cho biết kết quả.

Tôi liền gọi điện thoại cho Ông Phan Như Học ba lần, không được đành đề lại lời nhắn. Không thấy Ông Học gọi lại.Tôi bắt đầu lo âu, như thế là giải pháp hoà giải chắc là không được phía HĐĐDCĐ thông qua rồi. Tôi liền email cho Ls Hoàng Duy Hùng yêu cầu cho biết ư kiến về giải pháp tôi đề nghị với tư cách “Cố vấn” HĐĐDCĐ.

Sáng sớm hôm sau (30-12-2010) tôi email một lần nữa cho Ls Hoàng Duy Hùng với yêu cầu nhờ Ông nói Ông Học gọi điện thoại cho tôi, v́ tôi liên lạc nhiều lần không được. V́ tôi cần biết xem giải pháp hoà giải chúng tôi đề nghị có được HĐĐDCĐ chấp nhận hay không. Và hẹn rằng sau 12:00 trưa 29-12-2010, nếu im lặng tức không đồng ư thực hiện giải pháp hoà giải, chúng tôi sẽ làm bản tường tŕnh kết quả nỗ lực cá nhân vận động cho một giải pháp hoà giải bất thành, cùng với bài viết “Những vấn đề của chúng ta…” sẽ được phổ biến trên các phương tiện truyền thông …

Khoảng 10 giờ sáng  Ls Hoàng Duy Hùng đă gọi điện thoại cho tôi nói là v́ quá bận nên xin lỗi là khi nhân được email bài “Những vấn đề của chúng ta…” của chúng tôi, Ông chỉ forward cho Ô. Học và các thành viên HĐĐDCĐ, chứ chưa đọc nên không biết ǵ về giải pháp tôi dề nghị. Ông cho biết Ông Học bị đau nên không trả lời điện thoại được.  Tôi hỏi sau khi họp ở nhà tôi Ông Chủ tịch Phan Như Học có họp HDĐD và trao đổi với Ls Hùng không? Ls. Hùng không trả lời thẳng câu hỏi mà nói theo ư ông việc băi bỏ Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng bất thường về phía HĐĐDCĐ là không thể thực hiện được, v́ lấy ǵ bảo đảm phía HĐGS sẽ thực hiện… Sau khoảng 30 phút trao đổi, thuyết phục, Ls Hùng đề nghị một cuộc gặp riêng ngay trong ngày, với Ô. Peter Trần Dũng và Ông Hoàng Minh Thế (Hoàng Bách) một trong 7 Ủy viên HĐGS. đâu cũng được, sau 3:00pm. Ls. Hùng nhấn mạnh phải cần có Ông Hoàng Bách mới giải quyết được mọi chuyện.

Tôi gọi thông báo đề nghị của Ls. Hùng với Ông Peter Trần Dũng, được đồng ư nhưng đề nghị cần có mặt Ông Phan Như Học Chủ tịch Cộng Đồng để danh chính ngôn thuận, đề nghị họp tại nhà tôi lúc 4:30. Tôi gọi điện thoại báo lại và Ls Hùng đồng ư, tôi gửi địa chỉ qua email và đề nghị nếu Ông Học bị bệnh, cần có vị phó chủ tich, hay Tổng thư kư HĐĐDCD tham dự. Ls Hùng cũng cho biết dù đang bệnh, Ông Chủ tịch Cộng Đồng Phan Như Học cũng sẽ tham dự.

Một giờ trước giờ họp, Ls Hùng gọi điện thoại báo Ông đang bị kẹt họp bất thường Hội Đồng Thành Phố, sợ không đến kịp, đề nghị dời đến 6:00pm. Tôi gọi cho Ông Peter Trần Dũng, nói không thể dời được v́ sau 6 giờ đă phải dời pḥng họp và đang trên đường tới, cùng với Ông Nguyễn Văn Nam (Ủy viên cố vần HĐGS), v́ Ông Hoàng Bách bận.

Tôi gọi cho Ông Phan Như Học, nói cố gắng đến dự, nếu Ls Hùng kẹt đến trễ, th́ vẫn có ông, nhưng Ông Học Nói, quan diểm của ông đă bầy tỏ, phải có ls Hùng mới giải quyết được. Tôi gọi Ls Hùng đề nghị tham dự họp qua điện thoại, ls. Hùng nói thôi th́ để Ông nói chuyện riếng với Ông Hoàng Bách và Ông Peter Dũng sau.

Chiếu hướng nghe có vẻ thuận lợi, nên tôi gọi lại đề nghị Ông Phan Như Học cố gắng hoàn thành “Thông Cáo Chung” theo hướng như đă thoả thuận trong cuộc gặp ngày 28-12-2010 để ngày mai 31-12-2010 có thể công bố và nếu cần xin các đài phát thanh , truyền h́nh  cho Talk Show để hai bên cùng công bố Thông Cáo Chung. Ông Học rất hào hứng nói là sẵn sàng nhường các Talk Show đă dành trước cho Ông trên Đài Sài G̣n Houston lúc I;00PM, Đài Truyền h́nh VAN-TV lúc 9:00pm và đài Truyền h́nh BYN…Tôi tin Ông Học hào hứng thất sự v́ cũng như tôi rất mong thành đạt một giải pháp hoà giải tốt đẹp cho Cộng Đồng…

Tại bàn họp ở nhà tôi, chỉ có Ông Peter Trần Dũng và ông Nguyễn Văn Nam và tôi, không có Ls. Hùng và Ông Phan Như Học, tôi có tường tŕnh về những trao đổi của tôi với Ông Phan Như Học, Ls Hùng với sự lạc quan tin tưởng sẽ thành đạt giải pháp hoà giải. Đề nghị hai Ông cố gắng cùng với bên kia nội đêm nay hoàn thành bản Thống Cáo Chung gồm 4 điểm như đă dồng thuận sơ khởi. Nhưng hai Ông cho hay v́ Ls Hùng là người quyết định sự thành đạt giải pháp lại không đến dự, và Ông Học cũng không tới hôm nay, e rằng không thể thực hiện được giải pháp, v́ không c̣n thời gian. Thôi th́ cứ để hai Đại Hội diễn ra, sau đó hoà giải cũng không sao, dủ biết rằng nếu hoà giải được trước hai Đại Hội này th́ vẫn là tối ưu. Vả lại, Ông Peter Trần Dũng nói sau khi chờ đợi suốt này 29-12-2010 trả lời của phía HĐĐDCĐ, chúng tôi đă sắp xếp mọi chuyện, nay lại nói lại thật rất khó khăn.

Tối ngày 30 tháng 12-2010, Ông Peter Trần Dũng gọi điện thoải cho tôi “chúng ta bị lừa rồi, lúc Hoàng Duy Hùng nói đang kẹt họp trên thành phố không đến tham dự họp hoà giải được, là lúc Hùng đang ở Toà số 334 chờ kết quả xin án lệnh ngăn cản Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường do HĐGS triệu tập vào Chủ nhật 2-1-2011…”.

Trong khi đang nói với Ông Peter Trần Dũng th́ Ông Phan Như Học gọi điện thoại, tôi vội nghe ông nói vẫn theo chiều hướng hoà giải, nhưng khi tôi ngắt ngang nói là tôi đang trên đường giây với Ông Peter Trần Dũng, ông ấy nói là Ls Hùng nói láo, không phải bận họp mà đang chờ kết quả xin án lệnh của Toà ngăn cản Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Bất Thường do Hội Đồng Giám Sát triệu tập. Ông Học khửng lai không biết có phải cũng là điều bất ngờ đối với Ông không?

Như vậy là nỗ lực vận động cho một giải pháp hoà giải của cá nhân tôi, hầu góp phần tái lập ổn định Cộng Đồng, tránh nguy cơ phân hoá coi như bất thành. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng vẫn c̣n cơ hội để các bên tương tranh cùng t́m ra được giải pháp khả thi. V́ chúng tôi biết chắc rằng cả hai bên đều quyết tâm bảo vệ sự thống nhất cho Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận, chắc chắn rồi đây hai bên sẽ c̣n cơ hội thuận lợi, cùng nhau giải quyết mọi tồn tại theo hướng hoà giải mà Bà Chánh Toá số 334 đề nghị trong buổi “hearing” ngày 10-12-2010 để nghe hai bên tranh tụng điều trần sơ khởi.

Trân trọng tường tŕnh.

Houston, ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Thiện Ư Nguyễn Văn Thắng

  “Hết trích”

Với sự tŕnh của ông luật gia Nguyễn Văn Thắng như trên, ngày đó, với án lệnh cấm không cho HĐGS/CĐ họp Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường tại Nhà hàng Ocean Palace,  Ls Hoàng Duy Hùng và phe nhóm hí hửng vui mừng thắng lợi,  v́  đă lừa bịp được những người có thiện chí, có tấm ḷng chân thật muốn “ḥa giải” trong cộng đồng,  họ cho đó là tài giỏi, là “chiến thuật dụ địch vào bẫy để đột kích tiêu diệt”, nhưng hôm nay, cái khôn lanh đó đă biến thành chiêu “gậy ông đập lưng ông”, không những phá bỏ yêu sách, luận cứ của ḿnh, mà c̣n là con dao tự đâm, tự chém thẳng vào ḷng tin của những đồng hương c̣n giữ được giá trị lương tâm và đạo đức.

Kể từ đây, với tâm địa “mờ ám” của Ls Hoàng Duy Hùng  đă tỏ lộ, đă bị mọi người nhận thức rơ,  không c̣n ai dám tin tưởng vào lời kêu gọi ḥa giải của phiá bị đơn  Ls Hoàng Duy Hùng nữa.

V́ vậy, khi nêu “khước biện vô hiệu “ của vụ án v́ lư do phía nguyên đơn vi phạm về h́nh thức “không tiến hành ḥa giải”,  th́ chính bị đơn Ls Hoàng Duy Hùng đă làm tṛ hề cho thiên hạ, v́ Ls Hoàng Duy Hùng  đâu có thiện chí và tinh thần muốn ḥa giải chút  xíu nào đâu, mà lại đ̣i hỏi hoà giải chứ.

Mọi người đă tạo cho Ls Hoàng Duy Hùng cơ hội để hoà giải, nhưng chính Ls Hoàng Duy Hùng  đă phá bỏ ḥa giải, chính ông đă lợi dụng tinh thần, thiện chí ḥa giải của người ta để “xí gạt” họ, chính Ls Hoàng Duy Hùng  đă lợi dụng ḷng chân thành ḥa giải của họ để trở mặt hăm hại họ.

Nếu Ls Hoàng Duy Hùng  là một người quốc gia chân chính th́ tại sao lại nói hay, nói trơn tru, nói không hề biết mắc cở, chẳng khác nào  “Nói như Vẹm” thế nhỉ?

Sự thật rơ ràng như thế mà không hiểu nhằm ư đồ ǵ mà phía bị đơn do Ls Hoàng Duy Hùng là đại diện  lại nêu luận cứ “Hội đồng Giám sát không thành lập Uỷ Ban Hoà Gỉai, vi phạm nội quy và vụ kiện không có giá trị pháp lư”  

Phiá bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn luôn miệng nói họ không có tội lỗi ǵ cả, thực tế, họ cũng không phải tốn tiền trả cho luật sư, vậy tại sao họ không để cho Ṭa án tiến hành thủ tục thẩm cứu – điều tra – xét xử?

Đă tự nhận là vô tội th́ đừng t́m cách “dập tắt” vụ kiện.  Đă là vô tội th́ đừng t́m cách kéo dài vụ kiện.  Sợ ǵ chứ?  Không có tội lỗi ǵ mà.

Đó là nguyên do khước biện mà phiá bị đơn Ls Hoàng Duy Hùng viện dẫn “Hội đồng Giám sát không thành lập Uỷ Ban Hoà Gỉai, vi phạm nội quy và vụ kiện không có giá trị pháp lư  đă bị ông Chánh án Kenneth Wise  của toà 334 District Court, Harris County Texas bác bỏ do án văn ngày 25/4/2011.

Án văn ngày 25/4/2011 của toà 334 đă thể hiện đúng với mong ước của Ṭa án lương tâm của những người c̣n đạo đức và  lương tri.

Kiện các cá nhân Ls Hoàng Duy Hùng,  Ls Terresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn là kiện cộng đồng???

Như mọi người đă biết, trong vụ kiện cộng đồng Houston, bốn thành viên trong Hội đồng Giám sát cộng đồng nhiệm kỳ 2007 – 2010 gồm các ông Peter Trần Dũng, Nguyễn văn Nam, Hoàng Bách (Hoàng Kim Thế) và Bùi Ngọc Tuyền đă đứng nguyên đơn kiện các cá nhân Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn về việc cản trở HĐGS/CĐ nhiệm kỳ 2007 – 2010 thực hiện việc kiểm tra tài chánh cộng đồng ( từ ngữ đao to bùa lớn gọi là cản trở công lư hoặc cản trở người có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ) và thanh sát những vi phạm trong việc quản trị hồ sơ kế toán – tài chánh của tổ chức cộng đồng Houston.

Xin xác định đây chỉ là vụ án mà bốn cựu Giám sát viên Peter Trần Dũng, Nguyễn văn Nam, Hoàng Bách (Hoàng Kim Thế) và Bùi Ngọc Tuyền kiện những cá nhân Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn, không phải là kiện tổ chức cộng đồng.

Nếu vị nào suy nghĩ rằng những ai nộp đơn kiện Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn,  v́ sự việc có dấu hiệu vi phạm luật pháp Hoa Kỳ,  là kiện cộng đồng,  xin phép hỏi quí vị:

Giả dụ rằng nếu sau này, trong thủ tục xét xử, sẽ có giai đoạn kiểm tra tài chánh của CPA do Ṭa án chỉ định để xác định những sai phạm về kế toán – tài chánh cụ thể, từ kết quả kiểm tra tài chánh cộng đồng này, kết luận có vi phạm nguyên tắc quản trị kế toán – tài chánh, có việc lợi dụng chức vụ và quyền hạn để thâm lạm, biển thủ công qũy cộng đồng, nếu xảy ra như vậy, quí vị sẽ hiểu, sẽ suy nghĩ sự việc như thế nào cho đúng?

Phải chăng “cộng đồng Houston vi phạm nguyên tắc quản trị kế toán – tài chánh? 

Phải chăng “cộng đồng Houston”  thâm lạm, biển thủ công qũy cộng đồng?

Ai là cộng đồng? Những cá nhân Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn là “cộng đồng”?  hoặc gần 200.000 đồng hương sinh sống tại Houston và vùng phụ cận là “cộng đồng”?

Hỏi cho rơ rệt hơn,  với giả dụ trên, phải chăng gần 200.000 đồng hương tại cộng đồng Houston vi phạm nguyên tắc quản trị kế toán – tài chánh?  hoặc gần 200.000 đồng hương tại cộng đồng Houston thâm lạm, biển thủ công qũy cộng đồng?   hay sự thực chỉ có vài cá nhân Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn lạm dụng chức vụ và quyền hạn để âm mưu toa rập chia nhau những đồng tiền đóng góp của đồng hương?

Ví dụ trong vụ án cựu TT  Bill Clinton bị truy tố năm xưa, chỉ liên hệ đến cá nhân cựu TT Bill Clinton, không phải là truy tố chính phủ Hoa Kỳ, hoặc trong một số vụ án Giám đốc cơ quan bất vụ lợi nhận tiền tài trợ từ các nguồn tiền chính phủ…bị truy tố ra Ṭa về việc quản trị hồ sơ tài chánh không rơ ràng, sau cùng, kết luận điều tra cho thấy  đă ăn cắp công qũy,  th́  công tố viện chỉ truy tố cá nhân những Giám đốc, những thủ qũy..vi phạm,  chứ không phải truy tố cơ quan bất vụ lợi đó.

Hơn nữa, xin quí đồng hương nhớ lại sự kiện HĐGS/CĐ tổ chức một buổi họp báo vào chiều ngày  9/10/2010 tại Nhà Việt để tường tŕnh sơ khởi về việc kiểm tra tài chánh, rất nhiều đồng hương, kể cả một số  cơ quan truyền thông, các vị nhân sĩ cộng đồng, một số cá nhân trong các đảng phái, cùng những bà vợ yêu quí của họ có mặt,  chẳng hạn các ông Nguyễn Tấn Trí (đảng Liên minh Dân chủ) , ông Phạm Ngọc Trung (Phong trào quốc dân hành động), ông Nguyễn Hoàng Thắng (Ủy ban phối hợp các chánh đảng), ông Nguyễn Hữu Thiết (Liên minh quang phục) lên tiếng đ̣i hỏi HĐGS/CĐ đưa nội vụ  ra toà án để được điều tra  cho rơ sự thật,  phân xử  cho rơ ngay – gian,  trắng – đen.

Kế đó, các ông Phan Như Học và Ls Hoàng Duy Hùng cũng đă xuất hiện trước ống kính đài truyền h́nh BYN thách thức  HĐGS/CĐ đưa nội vụ ra toà án để điều tra, t́m hiểu sự thật, phân xử cho rơ ngay – gian, trắng – đen.

Khúc phim này đă được đài BYN cho phát đi phát lại nhiều lần, khán thính giả của đài truyền h́nh BYN đều nh́n rơ. Các bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn là những người trong cuộc, những người làm việc cho đài truyền BYN không thể nào quên được sự thật này.

Sự thật không thể chối căi này đă chứng minh rằng các ông Peter Trần Dũng - Nguyễn Văn Nam - Hoàng Bách - Bùi  Ngọc Tuyền nộp đơn kiện vài cá  nhân trong HĐĐD/CĐ ra Toà  án cũng chỉ là cố gắng  thỏa măn “ước mong” của đồng hương, của các vị nhân sĩ, của các ông  Phan Như Học - Ls Hoàng Duy Hùng - Nguyễn Tấn Trí  -  Phạm Ngọc Trung -  Nguyễn Hoàng Thắng – Nguyễn Hữu Thiết là những người có mặt trong buổi họp.

Các nguyên đơn Peter Trần Dũng - Nguyễn Văn Nam - Hoàng Bách - Bùi Ngọc Tuyền nộp đơn kiện vài cá nhân là các bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn trong HĐĐD/CĐ ra Toà án cũng chỉ là đáp ứng nguyện vọng chính đáng của mọi người, mọi thành phần trong tổ chức cộng đồng, các đảng phái chính trị địa phương, và đặc biệt là làm theo yêu cầu tha thiết của chính các bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng và  Phan Như Học.  

Trong khi vụ kiện đang chờ Ṭa án xem xét, đài BYN, những người ủng hộ HĐĐD/CĐ bất hợp lễ, một số Nick ma qủy không hề lên tiếng. Nay phía bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn bị thua, lại thay nhau đưa ra lư lẽ rằng chúng ta sang Mỹ có nhiệm vụ cao cả là chống CSVN, đừng chống nhau, đừng kiện nhau nữa.

Họ có ư muốn chúng ta hiểu ngầm rằng nhiệm vụ cao cả của người Việt hải ngoại là chống  CSVN, c̣n việc các bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn có toa rập với nhau để biển thủ công qũy, để chia nhau tiền của đồng hương đóng góp, cao lắm là vài trăm ngàn Mỹ kim, nếu có, chỉ là chuyện nhỏ, quí vị lo chống Cộng đi thôi.

Và Đại hội khoáng đại cộng đồng chiều ngày Chủ nhật 02/01/2011 đă thực sự chà đạp quyền công dân của công dân Hoàng Kim Thế, chà đạp luật pháp Hoa Kỳ,  cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện b́nh thường trong tổ chức cộng đồng người Việt thôi, quí vị đừng quan tâm đến làm ǵ, hăy lo chống Cộng đi.

Vậy mà khi Ls. Hoàng Duy Hùng kiện người già, kiện đồng hương.. không thấy ai kêu gọi Ls. Hoàng Duy Hùng lo chống Cộng đi, đừng kiện đồng hương nghèo khổ nữa.

Thực ra, người Việt quốc gia hải ngoại không những có nhiệm vụ chống CSVN mà c̣n phải chống cả những hành vi chà đạp luật pháp Hoa Kỳ, gian lận bầu cử cộng đồng,  v́ nếu  tổ chức cộng đồng nằm trong tay những kẻ đă thực hiện  thủ đoạn xảo quyệt gian lận bầu cử,  thỉ bọn chúng không biết tự trọng, đánh mất lương tâm và đạo đức,  làm sao xứng đáng để  dẫn dắt tổ chức cộng đồng được.

Đại Hội Khoáng Đại cộng đồng do HĐĐD/CĐ  bất hợp lệ tại Houston tổ chức có giá trị ???

Bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng nêu ra ba cái biên bản của ba buổi họp Đại hội khoáng đại cộng đồng là ngày 7/11/2010 – ngày 02/01/2011 và mới đây là ngày 27/02/2011 tại nhà hang Thiên Phú với ư kiến của đồng hương.

Chúng tôi xin đưa ra một trường hợp điển h́nh của buổi họp Đại hội khoáng đại cộng đồng chiều ngày Chủ nhật 02/01/2011.

Buổi họp Đại hội khoáng đại cộng đồng chiều ngày Chủ nhật 02/01/2011 – theo lời ban tổ chức thông báo có tới 500 người tham dự - đă buộc tội ông Hoàng Bách không sử dụng tên  trên khai sinh Hoàng Kim Thế, mà lại sử dụng tên Hoàng Bách là một cái tên giả.

Nhưng khi một người dân sử dụng một cái tên, không phải là tên trong giấy khai sinh, không vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và cũng không vi phạm Nội quy cộng đồng.  

Nếu có ai cho rằng vi phạm, điều khoản nào qui định vi phạm, điều khoản nào của bản Nội quy qui định vi phạm? Nếu không có qui định của luật cũng như Nội quy,  Đại hội khoáng đại cộng đồng chiều ngày Chủ nhật 02/01/2011 đă căn cứ từ nguồn gốc nào để buộc tội?

Đảng Liên Minh Dân chủ Việt Nam do cố Gs. Nguyễn Ngọc Huy là vị Chủ tịch đầu tiên, có sáu (06) cái tên khác nhau: Hùng Nguyên,  Đằng Phương, Việt Tâm, Cuồng Nhân và Ba Xạo, có vi phạm luật pháp Hoa Kỳ không? Có vi phạm Đảng quy không? Có vi phạm Nội quy cộng đồng nơi ông sinh sống không?

Ông Vơ Đại Tôn của Đảng Liên minh quang phục có hai (02) cái tên khác nhau: Vơ Đại Tôn và Hoàng Phong Linh. Có vi phạm luật pháp quốc gia sở tại không? Có vi phạm Đảng quy không? Có vi phạm Nội quy cộng đồng nơi ông sinh sống không?

Và buổi họp Đại hội khoáng đại cộng đồng chiều ngày Chủ nhật 02/01/2011 đă buộc tội các ủy viên HĐGS/CĐ nhiệm kỳ 2008 – 2010 nộp đơn kiện các bị đơn Ls. Hoàng Duy Hùng, Ls. Teresa Hoàng, Phan Như Học, Cavatina Khanh Truơng và Skybird Nguyễn là gây xáo trộn cộng đồng.

Luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền kiện tụng của người dân để đảm bảo công lư, đảm bảo sự thật, vấn để mỗi người chúng ta cần phải cân nhắc là trường hợp nào th́ nên kiện, và trường hợp nào th́ không nên kiện.   

Với những lư lẽ trên, buổi họp Đại hội khoáng đại cộng đồng chiều ngày Chủ nhật 02/01/2011, dưới sự lèo lái của ban tổ chức, đă hướng dẫn khoảng 500 người tham dự biểu quyết đồng thuận những sự kiện đi ngược lại với Hiến pháp và luật  pháp Hoa Kỳ, chả đạp quyển tự do của công dân.

Cho nên, với sự tổ chức của HĐĐD/CĐ bất hợp lệ Houston,  những buổi họp Đại hội khoáng đại cộng đồng, điển h́nh là buổi họp Đại hội khoáng đại cộng đồng chiều ngày Chủ nhật 02/01/2011, thực chất, chỉ là một Ṭa án nhân dân kiểu Cộng sản, chà đạp quyền công dân của người khác, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, th́ dù có cả ngàn người tham dự, cái biên bản của Đại hội khoáng đại cộng đồng,  chỉ đáng vứt vào sọt rác.

Phúc Linh