BẢN TƯỜNG TR̀NH CHÍNH THỨC VỀ VỤ KIỆN CỦA

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NVQG HOUSTON

 

 

I. DIỄN TIẾN VỤ KIỆN THEO THỨ TỰ THỜI GIAN:

           

            - Ngày 03/7/2010 Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) yêu cầu Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) cung cấp hồ sơ kế toán trong việc thanh tra Tài Chánh.

            - Ngày 09/7/2010 ông Phan Như Học đ̣i triển hạn 3 tháng.

            - Ngày 24/8/2010 luật sư của HĐGS viết thơ chính thức yêu cầu ông Phan Như Học giao hồ sơ cho HĐGS.

            - Ngày 26/8/2010 HĐĐD cung cấp một số hồ sơ.

            - Ngày 14/9/2010 cuộc họp Liên Hội Đồng, HĐĐD cung cấp thêm tài liệu nhưng chưa đủ.

            - Ngày 29/9/2010 hạn chót trao nạp hồ sơ.

            - Ngày 09/10/2010 HĐGS tổ chức cuộc họp báo mở rộng công bố bản báo cáo sơ khởi.

            - Ngày 07/11/2010 ông Phan Như Học triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Bất Thường với mục đích dẹp bỏ vụ thanh tra Tài Chánh của HĐGS, và ra tối hậu thư nếu không kết thúc trước ngày 14/11/2010 coi như vụ thanh tra Tài Chánh đă chấm dứt.

            - Ngày 12/11/2010 HĐGS buộc ḷng phải khởi tố một số cá nhân trong HĐĐD. (Motion to Strike)

            - Ngày 06/12/2010 luật sư của Hoàng Duy Hùng nộp đơn thỉnh nguyện xin Ṭa hủy bỏ Tư Cách Khởi Tố của HĐGS.

            - Ngày 08/12/2010 luật sư Hùng nộp đơn xin Ṭa hủy bỏ mọi cáo buộc của HĐGS v́ thiếu căn bản và vu khống. (Motion for Special Expection)

            - Ngày 30/12/2010 luật sư Hùng xin ṭa ra ÁN LỊNH KHẨN CẤP (TRO) xin Ṭa ngăn chận cuộc họp của HĐGS tổ chức ngày 02/01/2011 với những lư do không thật, có mục đích dối gạt ṭa và phía nguyên đơn (1)

            - Ngày 31/12/2010 qua sự trung gian của ông David Nguyễn (Đức Đầu bạc), ông Peter Trần Dzũng gặp ông Hoàng Duy Hùng, ông Nguyễn Tấn Trí và ông Nguyễn Hoàng Thắng. Buổi họp không có kết quả v́ họ đ̣i hỏi HĐGS phải công nhận việc trúng cử của liên danh Tương Lai  không chịu cung cấp danh sách cử tri. 

            - Ngày 02/01/2011 HĐĐD họp  Đại Hội Khoáng Đại (ĐHKĐ) vào lúc 12 giờ trưa để hợp thúc hóa liên danh Tương Lai và tổ chức cuộc bàn giao khẩn cấp giữa ông Phan Như Học & Teresa Hoàng.

            - Ngày 02/01/2011 Đại hội do Khối Cử Tri tổ chức vào lúc 3 giờ, yêu cầu lưu nhiệm HĐGS, bất tín nhiệm Ủy Ban Vận Động Tổ Chức Bầu Cử và không chấp nhận liên danh Tương Lai trúng cử .

            - Ngày 03/01/2011 các nguyên đơn họp bàn với luật sư Tuấn Phạm để xin hủy bỏ Án Lệnh Khẩn Cấp (Motion To Vacate) và một Motion for Sanction để xin ṭa phạt vạ luật sư Hoàng Duy Hùng. Nguồn tin này đă bị tiết lộ đến luật sư Hoàng Duy Hùng, nên không thực hiện được.

            - Ngày 10/01/2011 luật sư Hùng đă xin Ṭa hủy bỏ Án Lệnh Khẩn Cấp, và Án lệnh coi như không có nữa (moot issue). Đến nay Motion for sanction do Luật sư của nguyên đơn đệ nạp vẫn chưa được cứu xét.

           

II. HAI ÁN LỆNH NGÀY 25/4/2011

 

            Như đă tŕnh bày ở trên, vào tháng 12/2010 luật sư Hoàng Duy Hùng đă đệ nạp hai đơn thỉnh cầu: Motion to strike và Motion for special exception.

            Đây là hai vấn đề then chốt của vụ kiện

                       

            1. Motion to Strike: Lẽ ra luật sư Hùng phải  nộp Motion to show Authority, nghĩa là HĐGS phải chứng minh họ có thẩm quyền khởi tố.

            Theo LS Hùng:

            - ĐHKĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định mọi vấn đề của Cộng Đồng , kể cả quyền truy tố. Ông Hùng đă viện dẫn biên bản Đại Hội ngày 07/11/2010 để chứng tỏ HĐGS không có thẩm quyền khơi tố, chỉ có HĐĐD là cơ quan có toàn quyền quyết định việc quản trị Cộng Đồng kể cà quyền truy tố.

            - Một khi có những vi phạm trầm trọng, HĐGS phải thành lập Ủy Ban Ḥa Giải và sau đó mới yêu cầu triệu tập ĐHKĐ để giải quyết chung thẩm.

            V́ những lư do trên, LS Hùng xin Ṭa phán quyết là các vị trong HĐGS không có quyền đúng ra nhân danh Cộng Đồng để kiện các bị đơn.

            Nếu lập luận của LS Hùng được Ṭa chấp nhận, vụ kiện sẽ không chính danh, các nguyên đơn cũng giống như các thành viên khác trong cộng đồng, không có sự thiệt hại nào, như vậy họ không thể khởi tố và đ̣i bồi thường.

            Đây là một Motion tối quan trọng, không giống như luật sư Teresa Hoàng gần đây đă tuyên bố trên đài truyền h́nh BYN là: trong một vụ án có rất nhiều Motions, như để xin dời ngày xử hay xin thay đổi luật sư cho nên thắng thua không quan trọng!

 

            2. Motion for Special Exception: Luật sư Hùng với xảo thuật pháp lư xin Ṭa hủy bỏ toàn diện những cáo buộc của HĐGS v́ thiếu bằng chứng rơ ràng, không nêu ra những thiệt hại cụ thể, chỉ có mục đích vu khống, trả thù chính trị. LS. Hùng xin Ṭa loại bỏ vụ kiện.

            Không biết hai vị luật sư Hùng và Teresa đă thụ lư bao nhiêu vụ kiện dân sự?

     Thường trong đơn khởi tố đầu tiên, nguyên đơn chỉ nêu ra những vi phạm pháp lư căn bản. Về bồi thường sự thiệt hại, luật sư chỉ xin Ṭa bồi thường cách tổng quát:

                        - Những thiệt hại thực sự (actual damage)

                        - Bồi thường có tính cách răn đe (exemplary damage)

                        - Tiền luật sư – Tiền án phí

                        - Tổ Chức Cộng Đồng mất lợi tức

                        - Tiền lời trước và sau vụ án về số tiền bồi thường.

            Như vậy nếu Luật sư Hùng thắng về Motion này, vụ kiện xem như đă chấm dứt. Với Motion này, LS. Hùng đă đi thẳng vào chính vụ, chứ không phải là những Motions tầm thường như LS Teresa Hoàng phát biểu.

 

III. PHIÊN ĐIỀU TRẦN NGÀY 18/3/2011

            Trước khi có điều trần, luật sư hai bên đă nộp cho Ṭa các biện minh trạng với các bằng chứng cụ thể và những điều luật, những án lệ viện dẫn.

            Chánh Án Kenneth Wise mới được bổ nhiệm và đây là cuộc điều trần đầu tiên tại Ṭa này. Sau cuộc điều trần, ông Chánh Án hứa sẽ tuyên xử vào ngày 21/3/2011, nhưng đến ngay 25/4/2011 ông Chánh Án mới có phát quyết. Có thể v́ vụ án quá phức tạp, nên ông cần có thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ hai bên.

            Thông thường những phán quyết đều do luật sư mỗi bên soạn sẵn chứ không do Thư Kư Ṭa Án làm. Nếu chấp thuận luận cứ của luật sư bị cáo, Chánh Án chỉ kư “Chấp thuận – Granted” vào bản soạn sẵn. Nếu không chấp thuận Chánh Án sẽ “Từ chối – Deny” vào bản án do luật sư nguyên đơn soạn sẵn.

            Chánh Án, sau khi đọc kỹ biện minh trạng đă có 2 Án Lệnh:

       - Motion to Strike đă bị Denied toàn bộ.

       - Motion for Special Exception cũng bị Denied

 

IV. PHIÊN ĐIỀU TRẦN NGÀY 20/5/2011

            Sau khi Ṭa khước từ bằng 2 Án Lệnh trên, không biết v́ mục đích câu giờ tạo thêm sự tốn kém cho ṭa án và nguyên đơn hay v́ thực sự luật sư không hiểu rơ Án Lệnh của Ṭa, ngày 03/5/2011 luật sư Hùng đă đệ nạp Motion to Clarify, xin Ṭa giải thích và minh xác quyết định của Ṭa.

            Trong Án Lệnh khước từ Motion to Strike, vị Chánh Án đă gạch bỏ phần dưới v́ Án Lệnh không cần phải giải thích. Án lệnh chỉ cần vỏn vẹn 6 hàng với quyết định “DENIED”

            Trong Án Lệnh, không chấp nhận Motion for Special Exception, luật sư bị đơn đă không nêu lên những luật lệ và án lệ để hỗ trợ cho biện minh trạng của ḿnh nên vị Chánh Án đă quyết định DENIED. 

            Trong Motion to Carify (xin minh xác) luật sư Hùng đă nêu ra: Cuộc điều trần ngày 18/3/2011 Ṭa chỉ nghe về Motion to Strike mà không có th́ giờ cho Motion for Special Exception. Sự thật là LS Hùng đă dùng quá nhiều thời gian, với những lời lẽ hùng hồn mà không đi vào pháp lư và án lệ nên đă bị thua.

            Về Motion for Special Exception, luật sư Hùng xin Ṭa cho một cuộc điều trần khác. Điều này không cần thiết, v́ luật sư của hai bên đă đề nạp biện minh trạng của ḿnh và Chánh Án đă dựa trên lập luận của hai bên để quyết định không cần một cuộc điều trần miệng (Oral hearing).

            Có lẽ v́ Ṭa quá mất thời giờ nghe LS Hùng lặp đi lặp lại những luận cứ cũ, không đưa ra được những điểm pháp lư mới. Ông Ṭa tuyên bố không muốn nghe nữa và đă Y Án giữ giống như hai Án Lệnh đă được tuyên bố.

 

V. NỘI DUNG NHỮNG CÁO BUỘC

           

A. NHỮNG VI PHẠM TRẦM TRỌNG VỀ TÀI CHÁNH CỘNG ĐỒNG

1. Việc mua Trụ Sở Cộng Đồng với nhiều nghi vấn.

            - Building quá cũ, trên 35 năm, diện tích quá nhỏ 6,000 sqf, parking quá nhỏ, ở một khu vực thiếu an ninh, mà mua với giá $502,000.00.

       - Building quá cũ mà lại kư Waiver of Inspection

            - Kư kết giấy tờ mua bán ngoài thẩm quyền, không có quyết định và biên bản của HĐĐDCĐ, sai Nội Quy Cộng Đồng và Luật lệ tiểu bang.

 

     2. Nhiều nghi vấn về các khoản nợ do CĐ mượn:

            - Số tiền $110,000 do ông Phan Như Học cho CĐ mượn qua trung gian LS. Hùng, không vào kế toán và trương mục Ngân hàng của CĐ. Những tài liệu chứng minh không có tính cách thuyết phục. Copy mặt trước của 4 chi phiếu tổng cộng số tiền $50,000 và một ghi chú $60,000 tiền mặt. (Một luật sư và một thương gia nói như thế ai mà tin được!)

            - Số tiền $70,000, mà rất nhiều lần được kể công trên các đài truyền h́nh, phát thanh là do LS Hùng cho CĐ mượn cũng không vào trương mục Ngân Hàng CĐ, không có chứng minh. Sự thật số tiền cho mượn là bao nhiêu?

            - Số tiền CĐ kư ra trả cho LS Hùng đă ứng trước làm lại Parking lot như sau: Ngày 01/4/2008: $10,000.00; ngày 03/4/2008: $7,056.00   ngày 10/4/2008: $7,500.00

       - Số tiền $2,000 và $6,000 trả cho Mark Doherty là số tiền ǵ?

       - Số tiền $20,000  của Bác sĩ Trần Văn Thuần cho Cộng Đồng mượn. HĐGS đ̣i hỏi chứng minh th́ được trả lời là lúc đó CĐ không cần tiền nên không mượn nữa. Sự thật CĐ có nhận $20,000 từ Bác sĩ Trần Văn Thuần hay không?

       - Số tiền mặt $10,000 mà LS Terera Hoàng tuyên bố trên các đài truyền h́nh, tặng cho CĐ để mua cột cờ. Số tiền đó không được ghi vào sổ nhập của CĐ. Tiền mặt (cash) đó ai giữ? Tại sao không nộp, deposit vào trương mục CĐ?

       - Số tiền $8,296  Cộng Đồng bồi hoàn cho BS Trần Văn Thuần đă ứng trước cho ca sĩ, hotel.... Số tiền này có được chứng minh hay không?

       - Số tiền $5,884.00 trong năm 2009, Cộng Đồng bồi hoàn cho ông Trịnh Du, thuộc khoản tiền nào, bồi hoàn cái ǵ? Có được chứng minh không?

       - Số tiền $13,000 do LS Hùng cho mượn để bù vào số tiền trả cho ông Nguyễn Đ́nh Minh Trị, có thật không? Không thấy ghi nhập vào sổ thâu của CĐ?

 

3. Nghi vấn về Hợp đồng sửa chửa Trụ Sở Cộng Đồng (TSCĐ):

       - Ngay trong lúc kư kết giấy tờ mua TSCĐ. LS Hùng đă kư khế ước với nhà thầu D&K Contruction, LLC mà không có đấu thầu công khai, không có khảo giá, không có biên bản kiểm nhận công tác. V́ sao phải bỏ ra một số tiền gần $120,000 để sửa chữa một Trụ Sở mới mua mà lại phải kư Waive of Inspection? CĐ có Occupancy Permit không?

       - Tại sao CĐ kư $20,000 trả cho cá nhân Hùng Đoàn mà không trả cho Công Ty D & K Contruction? Sự thật CĐ đă trả bao nhiêu tiền để đổ nhựa một parking lot không quá 20 chỗ đậu xe trên dưới 10,000sqf ?

 

5. Nghi vấn về việc Cộng Đồng trả lương cho ông Nhất Nguyên

       - Cộng Đồng trả lương cho ông Nhất Nguyên $3,650 / một tháng và cô Uyên Quân Phạm $3,650 / một tháng, liên tục nhiều tháng. Họ có thực sự làm việc toàn thời gian hay không? Hai vị này là Ủy Viên chính thức của HĐĐDCĐ mà Cộng Đồng trả lương cho họ, như vậy có đúng với Nội Quy và luật của Tổ Chức Vô Vụ Lợi 501(c)(3) hay không? Hai người này đă tặng lại CĐ bao nhiêu tiền? Tại sao CĐ không công bố để những đồng hương đang thất nghiệp có khả năng nộp đơn xin việc làm?

 

6. Nghi vấn về Hồ Sơ Thuế

       - Tại sao số thâu năm 2008 là $343,330 chưa kể số tiền mượn nợ trên $200,000 và một số lớn tiền mặt (cash) không vào sổ. Hồ sơ thuế 2008 do luật sư Hoàng Duy Hùng kư chỉ khai số thâu là $289,505 và kết toán cuối năm c̣n lại là $183,560 trong khi báo cáo Tài Chánh chỉ c̣n lại $7810.

       - Trong tờ khai thuế 2009 tại sao Cộng Đồng phải trả $17,896 cho Cố Vấn Đầu Tư (?) và trả $18,898 cho các cuộc Hội Họp?

 

7. Ngoài ra, c̣n rất nhiều vi phạm khác mà v́ nguyên tắc bảo mật, chúng tôi chưa tiện bạch hóa. Tất cả mọi sự vi phạm về Tài Chánh đă có một sự đồng lơa giữa các ông Hoàng Duy Hùng, bà Teresa Hoàng, bà Cavatina Trương (Thủ Quỹ) và ông Phan Như Học.

 

B. NHỮNG VI PHẠM TRONG VẤN ĐỀ BẦU CỬ

Trong cuộc bầu cử ngày 21/11/2010 rất nhiều khiếu nại, bất công, thiên vị, bôi bẩn đă xảy ra. V́ UBVĐ&TC Bầu Cử bất chấp cả Nội Quy, bất chấp mọi khiếu nại nên HĐGS đă không có cơ hội cùng UBVĐ&TC Bầu Cử cứu xét vi phạm của các liên danh. Nhưng trong nhiệm vụ theo dơi và kiểm soát việc thi hành Nội Quy, HĐGS đă thấy nhiều vi phạm bất chấp cả Nội Quy và Thể Lệ Bầu Cử.

Vụ kiện tiên khởi chỉ liên quan đến vấn đề Tài Chánh Cộng Đồng nhưng chính LS Hùng đă mang vấn đề bầu cử ra để chứng tỏ liên danh Tương Lai thắng đến 68%, cuộc bầu cử hoàn toàn trong sạch, công b́nh và hợp nội quy. Liên danh Tương Lai cùng với LS Hùng đă dùng ĐHKĐCĐ cũng như thẩm quyền của HĐĐD để trả thù, hù dọa đồng hương, lạm dùng quyền hành để trù dập đối lập và nhất là để bao che những sai trái.

Do đó vào ngày 10/5/2011 các nguyên đơn trong HĐGS buộc ḷng đă tu chính Đơn Khởi Tố đầu tiên và những SAI PHẠM BẦU CỬ với một số bị đơn trong UBVĐ&TC Bầu Cử. Sở dĩ chúng tôi phải đưa các ông Lưu Quư Tùng, Phạm Ngọc Trung, Vơ Đức Quang, Trịnh Du, Phạm văn Đức, Hoàng Nam Hùng và bà Lê Thị Thu Cúc ra Ṭa v́ trong quá tŕnh làm việc, tất cả đều đồng ư, đồng lơa trong việc tổ chức cuộc Bầu cử không công bằng và không hợp Nội Quy một cách công khai và có dự mưu.

1. Những cáo buộc về cuộc bầu cử:

            Sau đây là những cáo buộc nặng về Nguyên Tắc, Thủ Tục và Nội Quy, không chú trọng nhiều đến bất công gian lận.

            - Nguyên tắc bỏ phiếu kín:  Đă không thi hành đúng Nội Quy và Thể Lệ Bầu Cử bắt buộc. Sự việc xảy ra trên tất cả mọi pḥng phiếu một cách công khai và chính UBVĐ&TC Bầu cử cũng đă xác nhận. Thậm chí cũng không có phong b́.

            - Liên danh Tương Lai dùng Quốc Kỳ VNCH làm dấu hiệu cho liên danh. Đây là một cấm đoán căn bản của tất cả cuộc bầu cử và thể lệ bầu cử các năm trước đều có cấm đoán. Mặc dầu có sự phản đối của liên danh Gió Mới và của HĐGS từ trước, Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử đă cố t́nh để liên danh Tương Lai dùng cờ vàng 3 sọc đỏ làm dấu hiệu.

            - Dấu hiệu của liên danh Tương Lai được dán vào mặt trước tất cả các thùng phiếu thay v́ các con số thứ tự như đă quy định.  

            - Trong ngày bầu cử, các ứng cử viên của liên danh Tương Lai quàng khăn choàng dấu hiệu cờ vàng 3 sọc đỏ của liên danh trên người công khai vận động ngay trong ngày bầu cử. 

            - Kết quả chính thức không có chữ kư của HĐGS mà Nội Quy và Thể Lệ Bầu Cử quy định. Không có sự cứu xét khiếu nại về cuộc bầu cử giữa HĐGS và UBVĐ&TC Bầu Cử.

            - Hợp thức hóa kết quả bầu cử qua ĐHKĐ ngày 02/01/2011, bất chấp Nội Quy hiện hành. Đồng thời làm lễ bàn giao khẩn cấp cùng ngày để nắm quyền lănh đạo cộng đồng.

 

2. Những thiệt hại có thể có (Posible damage)

                   a. Thiệt hại vật chất (Actual damage)

                                           - Số tiền do các liên danh đóng góp

                                           - Số tiền ủng hộ của đồng hương

                                           - Số tiền do Cộng đồng chi trả cho các cơ quan truyền thông

                                           - Lăng phí thời gian của đồng hương cử tri:         

                                                                               Tổng số 8,704 cử tri x 3 giờ x $7.50 = $189,312

                                           - Lăng phí thời gian của các thiện nguyện phụ trách thùng phiếu

                                                                               (Số người x 16 giờ x $10 =)

                                           - Lăng phí tiền bạc tổ chức các pḥng phiếu

                   b. Thiệt hại Tinh Thần – Tương Lai

                                           - Xáo trộn trong CĐ, phân hóa CĐ

                                           - CĐ mất uy tín ảnh hưởng đến số thâu tương lai.

                   c. Nếu phải tổ chức một cuộc bầu cử khác sở phí sẽ gấp đôi.

                   d. Hậu quả gián tiếp:

                                           - Các cuộc biểu t́nh chống đối.

                                           - Một số cá nhân bị truy tố với mục đích trả thù.

 

VI. HỆ QUẢ DO VỤ KIỆN GÂY RA

      

Các câu hỏi sau đây cần được đồng hương góp ư:

       - CĐ kiện các cá nhân vi phạm có phải là kiện CĐ không?

       - CĐ xáo trộn hiện tại lỗi v́ ai?

       - Có phải đây là sự xung đột giữa già và trẻ?

            - Có phải là sự xung đột giữa hai khuynh hướng chống Cộng không khoan nhượng và ḥa hợp ḥa giải?

            - Nếu quyền quản trị và quyền truy tố nằm trong tay HĐĐD th́ ai có quyền truy tố nếu HĐĐD vi phạm pháp luật, gian lận tiền bạc?

       - Tại sao một số đảng phái, phải mượn sân khấu CĐ để hoạt động chính trị?

            - Tại sao một số đông đồng hương dù đă thấy rơ việc làm sai trái của anh em Hoàng Duy Hùng nhưng vẫn chấp nhận và tiếp tục ủng hộ anh em Hoàng Duy Hùng?

            - Vụ kiện này có phải là một trường hợp hành chánh điển h́nh, là một bài học cho các cộng đồng khác?

VII. KẾT LUẬN

       Đây không phải là một vụ kiện vu vơ, có mục đích vu khống, mạ lỵ hay trả thù cá nhân. Tất cả những cáo buộc về những sai phạm về tài chánh, các nguyên đơn hoàn toàn dựa vào các số liệu, các chứng từ kế toán do chính HĐĐD cung cấp.

       Những vi phạm về Tổ Chức Bầu Cử hoàn toàn dựa trên nội quy và những vi phạm có tính cách công khai. Vi phạm về h́nh thức, sai Nội quy cho dầu thắng cử đến 90% kết quả vẫn bị hủy bỏ hoặc do Ṭa tuyên bố vô hiệu.

       Những sự thiệt hại do vấn đề vi phạm Tài Chánh và những thiệt hại do UBVĐ&TC Bầu Cử gây ra, qua thủ tục điều tra, luật sư sẽ chứng minh trước Ṭa.

       Ngoài những sự bồi thường và những thiệt hại cụ thể, nguyên đơn sẽ xin Ṭa những khoản tiền phạt có tính cách răn đe (Exemplary damage). Ngoài ra, các chi phí về; luật sư và các tổn phí về ṭa án cũng sẽ được Ṭa cứu xét.

       Chúng tôi yêu cầu các bị cáo, nhất là 2 vị luật sư, các vị luật gia và các cố vấn hăy nghiên cứu kỹ vấn đề. Quư vị cũng không nên dùng những nick names để mạ lỵ chúng tôi trên các diễn đàn ảo. Các bài viết của các nicks này chỉ có tác dụng đổ dầu vào lửa. Đây là một vụ kiện pháp lư dựa trên luật lệ và chứng từ. Những tṛ bôi bẩn cá nhân, những xảo thuật chính trị sẽ không làm chúng tôi lùi bước. Chúng tôi công khai truy tố những cá nhân phạm pháp. Hy vọng ánh sáng công lư sẽ rọi chiếu vào những hành vi mờ ám, sự thật sẽ được phơi bày. Những kẻ phạm pháp, coi thường Nội quy, coi thường luật pháp Hoa Kỳ, coi thường đồng hương sẽ phải trả một giá xứng đáng.

       V́ quyền lợi của đồng hương, v́ tương lai của một Cộng Đồng trong sáng và lành mạnh, chúng tôi các nguyên đơn trong HĐGS quyết sẽ không phụ ḷng tin tưởng qua sự yểm trợ tinh thần và vật chất của quư đồng hương.

      

Trân trọng kính chào;

Làm tại Houston, Ngày 27 tháng  5 năm 2011

                       Các nguyên đơn trong HĐGS

                       - Ông Peter Trần Dzũng---------------------------------

                       - Ông Nguyễn Văn Nam --------------------------------

                       - Ông Hoàng Bách (Hoàng Kim Thế) -----------------

                       - Ông Bùi Ngọc Tuyền-----------------------------------