Tạp Chí Xây DựngNăm Thứ 34 – Số 878 –

Phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2017 tại Houston – Texas

* * * * * * * * * * *

Bài cậy đăng trả tiền:

Tóm Lược Đại Hội Đại Diện Các Khóa,

Các Hội Võ Bị Vào Tháng 5 Năm 2017

Tại San Jose, California, Hoa Kỳ

 

1. Dẫn nhập

   Sau khi Đại Hội kỳ thứ 20 được tổ chức vào tháng 6 năm 2016 kết thúc, nhiều Khóa và nhiều Hội Võ Bị đã lên tiếng phản đối vì các cuộc bầu cử chức vụ Tổng Hội Trưởng và Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát đã vi phạm Nội Quy. Việc bầu Tổng Hội Trưởng đã vi phạm điều 49 và việc bầu Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát vi phạm điều 50 của bản Nội Quy. Hai vị Cựu Chỉ Huy Trưởng qua Thư  Ngỏ đã đề nghị Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH/TH) nên tổ chức Đại Hội Bất Thường để giải quyết tình trạng bất ổn, phân hóa của Tổng Hội Võ Bị từ sau Đại Hội kỳ thứ 20, nhưng rất tiếc BCH/TH đã từ chối.

 

   Theo tinh thần BẢN NỘI QUY của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN: Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát (HĐTV&GS) cần triệu tập Đại Hội Bất Thường khi BCH/TH không thể giải quyết các vấn đề liên quan đến BCH/TH. Nhưng HĐTV&GS nhiệm kỳ hiện tại đã “án binh bất động” trước tình trạng bất ổn, bế tắc của Tổng Hội.

 

   Do đó Hội Đồng Đại Diện các Khoá đã được triệu tập, với nhiệm vụ giải quyết các bất ổn và bế tắc trong sinh hoạt cuả Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN theo điều 17 Nội Quy. Vì Khóa là nền tảng của Tổng Hội, tiếng nói của Hội Đồng Đại Diện các Khoá là tiếng nói của toàn thể Cựu SVSQ/TVBQGVN, nên Hội Đồng Đại Diện các Khoá có quyền lực tối thượng để giải quyết các vấn đề của Tổng Hội và nếu cần sẽ điều hành Tổng Hội trong trường hợp cả BCH/TH lẫn HĐTV&GS đã tỏ ra không đủ khả năng và thiện chí để giải quyết sự bất ổn, bế tắc.

 

   Nhìn lại quá trình sinh hoạt của Tổng Hội và các Hội địa phương, mỗi khi có những vấn đề quan trọng mà BCH/TH không thể giải quyết được, thì Hội Đồng Đại Diện các Khoá sẽ đứng ra giải quyết. Đại Hội Đại Diện Các Khóa và Hội được tổ chức và tiến hành tại San Jose, California vào hai ngày 20-21 tháng 5 năm 2017 từ những nguyên nhân và bối cảnh nêu trên.

 

2. Thành phần tham dự

 

Tổng cộng có 119 Cựu SVSQ ghi tên tham dự, chưa kể một số Đại Diện Khóa và một số Hội Trưởng vì điều kiện không cho phép nên không thể tham dự nhưng các vị này đã gửi email xác nhận sự ủng hộ Đại Hội và tôn trọng quyết định của Đại Hội.

 

Tổng kết thì có 18 Khóa gồm các Khóa sau đây: K3, K7, K8, K10, Khóa FACS, K11, K13, K14, K16, K21, K22, K23, K24, K25, K27, K28, K30, K31 cùng với 9 Hội gồm các Hội sau đây: Hội San Diego, Dallas, Washington, Louisiana, Toronto, Georgia, Florida, Victoria, Bắc California. Vào ngày giờ cận kề Đại Hội, NT Phùng Ngọc Sa K8 vì lý do sức khoẻ đã không đến dự được, NT Lâm Quang Thi K3, Cựu CHT cũng vì lý do sức khoẻ không thể đến họp nhưng đã có lời nhắn nhủ trên điện thoại trực tiếp truyền thanh đến anh em CSVSQ tham dự Đại Hội vào buổi sáng Thứ Bảy 20/5/17 sau nghi lễ khai mạc.

 

3. Diễn tiến ngày họp 20/5/2017

 

   - Địa điểm họp: Trụ sở Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Bắc California.

   - Nghi lễ khai mạc.

   - Giới thiệu thành phần tham dự.

   - Bầu Chủ Tọa Đoàn và Thư Ký.

   - Phát biểu của các Đại Diện Khóa.

   - Tham dự viên nêu ý kiến và đề nghị.

   - CTĐ tóm tắt các tiết mục quan trọng cần thảo luận.

   - Bầu Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa (BĐH-ĐDCK). Kết quả: 5 đại diện Khóa sau đây được bầu vào BĐH-ĐDCK:

          - CSVSQ Lưu Xuân Phước, Đại Diện K24

          - CSVSQ Huỳnh Công Kỉnh, Đại Diện K25

          - CSVSQ Trần Quanh Thành, Đại Diện K27

          - CSVSQ Hồ Thanh Sơn, Đại Diện K28

          - CSVSQ Trần Trung Tín, Đại Diện K31

 

   Năm CSVSQ đại diện Khóa nêu trên, với kinh nghiệm điều hành mọi sinh hoạt trong Khóa, hợp lại sẽ điều hành mọi sinh hoạt của các khóa và đem lại sự ổn định cho Tổng Hội, khi mà Tổng Hội Trưởng và Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát nhiệm kỳ hiện tại đều khoanh tay đứng nhìn, mặc cho bất ổn và phân hóa trong nội bộ Võ Bị ngày càng bùng phát, leo thang.

 

   Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa sẽ điều hành sinh hoạt của các khóa cho đến khi một vị Tổng Hội Trưởng được bầu chọn theo đúng tinh thần dân chủ và đúng Nội Quy bởi Đại Hội Đồng của Đại Hội Kỳ Thứ 21, sẽ tiến hành vào năm 2018, do Hội Võ Bị Bắc Calofornia đứng ra tổ chức theo sự phân nhiệm từ Đại Hội Kỳ Thứ 20.

 

Hình 1 

http://i.imgur.com/L25pwaW.jpg

 

4. Diễn tiến ngày họp 21/5/2017

 

   - Thảo luận và biểu quyết từng tiết mục quan trọng. ĐH quyết định in sách TVBQGVN/ Theo Dòng Lịch Sử.

   - Đúc kết, rút ưu khuyết điểm.

   - Thảo luận, đúc kết, biểu quyết nội dung Bản Thông Báo Số 1 (Đính kèm) và Thông Báo số 2 (nếu cần)

   - Bế mạc.

 

Hình 2

 

http://i.imgur.com/wBFNUMI.jpg

 

5. Dạ tiệc đêm 21/5/2017

 

 

Đại Hội đã kết thúc với buổi dạ tiệc do BTC khoản đãi tại nhà hàng Flourishing Garden để mừng Đại Hội thành công. Trong tình tự Võ Bị, các CSVSQ cùng với các chị Phụ Nữ Lâm Viên và Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đã góp phần văn nghệ giúp vui cho buổi dạ tiệc rất vui vẽ ấm cúng.

 

Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa phổ biến.

 

Đính kèm:

*Danh sách và chữ ký của các Đại Diện Khóa và Hội Trưởng tham dự.

*Email của các Khóa và Hội không thể tham dự nhưng ủng hộ quyết định của Đại Hội.

 

 

 

 

 

 

Nội Quy Tổng Hội: Chương 4 điều 17

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFY26CqHnfs

 

  https://c1.staticflickr.com/5/4250/34745346581_1633280d96_o.png

 

Thông Báo Số 1

 

Thi hành các quyết định của Đại Hội Đại Diện Các Khóa ngày 20-21 thángnăm 2017, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa (BĐH-ĐDCK) nay thông báo đếncác Khóa, các Hội, Liên Hội  toàn thể các Cựu Sinh Viên  Quan Trường  Bị Quốc Gia Việt Nam, Đoàn Phụ Nữ  Lâm Viên  TĐ Thanh Thiếu Niên ĐaHiệu:

 

1. Hội Đồng Đại Diện Các Khóa của toàn thể CSVSQ  quyền lực tối thượng để điều hành Tổng Hội Cựu Sinh Viên  Quan Trường  Bị Quốc Gia Việt Nam.

 

2. Tôn trọng kết quả của Đại Hội Kỳ Thứ 20 vừa qua.

 

3. Xác định lại  Đại Hội Kỳ Thứ 21 sẽ do Hội  Bị Bắc CA tổ chức.

 

4. Yêu cầu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 minh định, bằng văn thư, vai tṛ  vị trí chính trị của Tổng Hội đối với các hội đoàn, hay tổ chứcchính trị trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.

 

5. Yêu cầu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 phải thay thế Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Đàn Tổng Hội hiện tại  không tôn trọng ư kiến xây dựngcủa các CSVSQ  cố chấp trong việc điều hành diễn đànYêu cầu hủy bỏ Bản Điều Lệ Diễn Đàn đang được áp dụng. Yêu cầu mời các CSVSQ đă bị khai trừtrở lại sinh hoạt trong Diễn Đàn Tổng Hội.

 

6. Đại Hội Đại Diện các Khóa ngày 20-21 tháng 5, 2017 quyết định để cho Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa phát hành quyển Trường  Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Ḍng Lịch Sử theo nguyện vọng của đa số các khóa trong thời gian sớm nhất.

 

7. Sau một tháng kể từ ngày công bố thông báo này, nếu Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2016-2018 không đáp ứng các yêu cầu chính đáng nêu trên, BĐH-ĐDCK sẽ  những biện pháp thích nghi.

 

Làm tại San Jose, ngày 21 tháng 5 năm 2017.

 

Trưởng Ban, Ban Điều Hành Đại Diện Các Khóa

Cựu SVSQ Lưu Xuân Phước K24                              

Thông Báo Số 2

 

Chiếu quyết định của Đại Hội Đại Diện Các Khoá ngày 20-21 tháng 5 năm 2017 tại San Jose, California; sau hạn định 30 ngày Ban Chấp Hành Tổng Hội (BCH/TH) đương nhiệm đã KHÔNG chứng tỏ thiện chí trong tình tự

Võ Bị, qua những yêu cầu trong Bản Thông Báo Số 1, hầu thay đổi phương cách sinh hoạt cho tất cả Cựu SVSQ /TVBQGVN, nay thay mặt Hội Đồng Đại Diện Các Khóa, Ban Điều Hành-Đại Diện Các Khóa (BĐH-ĐDCK) trân trọng thông báo:

 

1. Bất tín nhiệm không hợp tác với BCH/TH Hội Đồng Vấn & Giám Sát (HĐTV&GS) nhiệm kỳ 2016-2018 cho đến khi BCH/TH và HĐTV&GS mới, tôn trọng sinh hoạt Dân Chủ Tự Do - Nhân Quyền cho tất cả Cựu SVSQ /TVBQGVN, do Đại Hội Đồng của Đại Hội Kỳ Thứ 21 bầu chọn.

 

2. Xác định rằng Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29 không còn là đại diện cho toàn thể Cựu SVSQ/TVBQGVN và Cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên K19 không còn là đại diện cho HĐTV&GS của Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN.

 

3. BĐH-ĐDCK sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành sinh hoạt của các khóa kể từ ngày ra thông báo này cho đến Đại Hội Kỳ Thứ 21.

 

4. Thông báo này sẽ được công bố rộng răi trước công luận  trên báo chí để rộng đường  luận.

 

5. Yêu cầu thành viên của các Khóacác Liên Hộicác Hội nhanh chóng rút tên của ḿnh ra khỏi diễn đàn vobivietnam@yahoogroups.com vốn đang hoạt động trong một môi trường độc tàicố chấp  phản dân chủ.

 

6. Diễn đàn vobiquocgiavietnam@googlegroups.com  đă được Đại Hội ĐDCK chính thức công nhậnThành viên của các Khóa, các Liên Hộicác Hội được khuyến khích ghi danh để cùng chia sẻ và sinh hoạt chung trong truyền thống Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

 

Làm tại Texas, ngày 23 tháng 6 năm 2017.

 

Ban Điều Hànhại Diện Các Khóa/TVBQGVN:

Cựu SVSQ Lưu Xuân Phước  Đại Diện Khóa 24, Trưởng Ban.

Cựu SVSQ Huỳnh Công Kỉnh  Đại Diện Khóa 25.

Cựu SVSQ Trần Quang Thành  Đại Diện Khóa 27.

Cựu SVSQ Hồ Thanh Sơn  Đại Diện Khóa 28.

Cựu SVSQ Trần Trung Tín  Đại Diện Khóa 31.

 

Nơi nhận:

- Nhị vị Cựu CHT/TVBQGVN.

- Cựu SVSQ Tsu A Cầu K29.

- Cựu SVSQ Nguyễn Hồng Miên K19.

- Các Đại Diện Khóa.

- Các Liên Hội /Hội HVB.

- Các cơ quan truyền thông và báo chí.