Mỏi mệt dn ngho phương trời xa

Trời lm lụt ở qu nh

Bao nhiu của cải theo dng nước

Yu ma qủy sứ haị dn ta

 

Thnh thần đu rồi cứu gip dn

Qu nh vất vả dn mi cần

Đồng bo hải ngoại hằng thương nhớ

Tnh yu nhn loại xch lại gần

 

Mỏi mệt thời gian mn mỏi chờ

Bức tranh đi khổ em b thơ

Ai đnh nhẫn tm con bỏ chợ

Thanh bnh ước vọng chỉ l

 

QU NH

 

Mệt mỏi dn ngho phương trời xa

Trời lm lụtqu nh

Bao nhiu của cải theo dng nước

Yu ma qủy sứ hạị dn ta

 

Cha Phật đu rồi cứu gip dn

Qu nh cn khổ dn cn cần

Đồng bo hải ngoại hằng thương nhớ

Tnh yu nhn loại xch lại gần

 

Mỏi mệt thời gian mn mỏi chờ

Bức tranh sầu thảm em b thơ

Ai ,nhẫn tm đem con bỏ chợ

Thanh bnh tay với chỉ l

 

My Ngn

ặng Xun Ng