Thơ vui

        Già háp ..!

                                                                                                 Chàng Phạm Texas

An adorable old couple walking through the Boboli Gardens in Florence, Italy by malloryfreed.

   Tây phương năm chục ..vẫn xuân

   Người Việt năm chục ..tự dưng nghĩ Già..!?

   Cứ lo thiên hạ gần xa

   Xầm x́ bàn tán “nết na” của ḿnh …

 

   Bắt đầu .. ít nói làm thinh

   Bắt đầu trang điểm giống in Cụ Già!

   Vợ chồng ..mắc cở ngồi xa

   Không c̣n âu yếm như là khi xưa ..

 

  Ngày trước sáng chiều đón đưa

  Giờ tuổi..năm bó ..không ưa cảnh nầy!

  Xưa “Honey” giờ: “Má mầy!”

  Xưa “Anh yêu dấu” giờ đây: “Ông Già!”

 

 Sao không thân mật đậm đà

 Lời yêu ngọt mật như là thuở nao ..?

 Xưa, nay đâu khác ǵ nhau

                                                                   Chỉ là ..một chút tuổi cao thôi mà!

 

Người xưa cũng vẫn là ta

Người nay cũng vẫn cùng là người xưa 

Thương nhau biết mấy cho vừa

Cớ sao lại phải đong đưa ưỡm ờ ..?

 

Chưa Ǵa cứ ngẩn ngơ

Chưa Ǵa hồn đă giật dờ nơi đâu

Đến khi…Già thật..ngồi rầu!

Tiếc thời “Già háp” c̣n đâu bây giờ …

 

Sống vui, cứ mộng, cứ mơ…

Yêu nhau như lúc đợi chờ đón đưa

Nàng sẽ xinh đẹp như xưa

Chàng sẽ thả mắt t́nh đưa trao nàng…

 

Lầu đài hạnh phúc thênh thang

Chung nhau an hưởng bỏ hoang phí đời

Cho nhau nồng ấm đi thôi

Kẻo vài năm nữa ..chỉ ngồi nh́n nhau!

                                        

                                                          Chàng Phạm Texas