Trời Vo ng


Hoa buồn cỏ a bn song

Xanh xao giọt nắng ma đng trở về

Đng về ngọn bấc  hắt hiu

Con Quyn biếng ht em đi mịt m

Quen nhau đ mấy ma thu

Trời xanh my trắng dường như nhớ sầu

Chập chờn suốt mấy canh thu

Đn chim thước bắt cầu bay xa

Nỗi lng cch trở sơn h

Bao năm thấm mệt tnh ta mong chờ

Gi my chuyển tảỉ thơ

Gởi về qu mẹ bn bờ đại dương

My Ngn

 

 

 

 

 

 

 

Nhờ anh chị đăng  bi ny

Cm ơn nhiều

MN