Thơ chua

Đánh Mỹ cứu nước..

Rước Mỹ cứu nước

                                                                     Chàng Phạm Texas

 


Ngày xưa Việt-cộng rêu rao:

Đánh Mỹ cứu nước hởi đồng bào ơi!”

Nhân dân ta đă một thời

Chịu cảnh tang tóc tơi bời chiến chinh

 

Bắc, Nam sống trong điêu linh

Hàng triệu dân Việt hy sinh thân ḿnh

Sinh Bắc tử Nam tội t́nh

Trường-Sơn lắc lẻo gập ghềnh khó đi!

 

Chiến tranh gây cảnh phân ly

Hai miền nước Việt khóc binh đao..

Cùng chung máu thịt đồng bào

Anh, em, cha, chú bắn nhau hằng ngày!

 

Ngày nay Việt-cộng mời chào:

-“Rước Mỹ cứu nước hỡi đồng bào ơi!

Mỹ vào tạo dựng cuộc đời

Phồn vinh no ấm khắp nơi xứ ḿnh …”

 

Đô la không nói làm thinh

Nhưng dễ mến, cảm t́nh chứa chan

đô la biến thành ông Hoàng

Nhà cao cửa rộng sống sang, sống giàu..

 

Đảng tha hồ đựng hầu bao

Dép râu liệng bỏ thay vào giầy da

Tập tành hưởng thói xa hoa

Thực dân Đế quốc cho sướng thân ..

 

Nói xa không qua nói gần

Ai không thích kim ngân bạc vàng?

Đói meo mượn cớ cướp càn

Xâm lăng chiếm đất chiếm làng vét

 

Miền Nam ôi! Thật phờ

Sau khi Việt công vét mang về (Bắc)

Dân t́nh cuộc sống ủ ê

Làm thân mất nước thê kiếp nghèo.

 

Ngày xưa Việt-cộng chửi nào:

-“Người Việt di tản thành phần vất đi

Ma , đĩ điếm chỉ

Ôm chân Đế quốc .. ôm gh́ chạy theo

 

Bọn nầyphường chó heo

Đáng khinh, ghê tởm nghèo ăn xin 

Bọn nầy tội lỗi tầy đ́nh

Chết sông chết biển, chết śnh rả thây

 

Chết đi chết hết bọn bây

Đứa nào trở lại. . .phanh thây nấu hèm!”

Vượt biên, vượt biển th́ đem

Bỏ , hành hạ đă thèm mới thôi

 

Ngày nay Việt-công khua môi:

-“Khúc ruột ngàn dặmxa xôi ấy ..

Mời Ông, mời , mời

Việt-Kiềuyêu nước mang Đô la về

 

Cứu dân, cứu đảng, cứu quê

Việt-nambánh vẽ”, ăn hoài chết tươi!

Đảng ta, đảng con “Đười ươi

Nhe răng, găi đít, găi đùi, găi hông

 

Đảng ta ăn xin ḷng ṿng

Bạn, thù không kể chỉ mong tiền

Quê hương, Tổ quốc làm duyên

Chính nghĩa quyết đạt là: Tiền Đô la

 

Nói gần chớ không nói xa

-nin, Kart-max..mấy cha râu xồm

Luôn cả lăo Hồ ác ôn

Không ai.. đại đáng tôn hơn Tiền

 

Việt-nam khổ đau triền miên ..

Ngụy quyền Việt cộng bọn điên tham tàn..

Người Việt lỡ bước sang ngang

Chớ nghe dụ dỗ tàn kiếp hoa ..!