Thơ Chua

 

Quỷ Yêu Làm Người

 

                             Chàng phạm Texas

 

Việt cộng mướn Ông bao nhiêu

thao thao nói những điều khó nghe

Ngày nào ông trốn lên ghe

Nửa đêm vượt biển ngày nhớ không?

Hôm nay ông đổi thay ḷng

ham danh lợi ham đồng đô la

 

Việt cộng mướn bao nhiêu

đứng hót những điều tâm

Nghe qua thiên hạ lầm bầm

Người trông thông thái ăn nhằm cái chi?

Đi tin những thằng cu li

Tiếc cho một đóa trà mi xuống bùn

 

Việt cộng mướn bao nhiêu

đứng uốn éo thân h́nh, ca ngâm

Đô la được trả mấy trăm

Mua giá đó lầm không ?

 

Nhân cách quá rẻ ..mại !

tiền mua được cả Vịt Kiều

Cái đám ểnh ểnh x́u x́u

Trở cờ đón gió quỷ yêu làm người.