Thơ Chua 

Ngồi Buồn Nghĩ Quẩn:

Họa Đáp bài thơ Quỷ Yêu Làm Người của Chàng Phạm Texas:

 

"Rác Rưởi...Nổi Trôi"

 

Tung tiền Cộng phỉ mua người

Một bầy "thông thái" vui cười chạy theo

chi bằng cấp bảng treo

danh lợi bồng đèo mới hay

Theo phường giặc đỏ đó đây

Tuyên dương công trạng tỏ bầy nhục vinh

 

C̣n đâu chính nghĩa công minh

C̣n đâu nghĩa cử dân t́nh năm xưa ???

Một thời chịu đựng gió mưa

Thuyền trôi giữa biển mây về đâu ...

Tị nạn Cộng Sản ḷng đau

Tự Do hai chữ trong câu nguyện ḷng !!!

 

Giờ đây con nước đổi gịng

Bạc Tiền trên hết thay ṿng chuyển luân

Quên đi chuyện hận căm

Quê Cha đất Mẹ chẳng cần nói năng

Chỉ cần con số hàng trăm

Vâng lời Cộng Phỉ như tằm nương dâu...

 

Trở cờ ư hợp tâm đầu

Đày dân cắt đất mưu cầu lợi danh

Ph́ da ấm cật tranh dành

Nhân nghĩa dũng trí cũng đành buông lơi

Theo lời Cộng Phỉ miệng môi

Như đám rác rưởi...nổi trôi giữa gịng ...!!!

 

       Mạc Ẩn - Phạm Gia Ninh