Thơ Chua

 

Chng Phạm Texas

 

 

Việt Kiều & Việt Cộng?

 

Người Việt định cư nước ngoi

nhập quốc tịch đổi thay hẳn hi

Giả từ Việt-nam xa xi

Sao cn tn gọi li thi ..Việt Kiều?

 

Việt cộng chơi chữ mỹ miều

Việt Kiều, tn gọi nhiều điều theo sau ..

Việt Kiều tn gọi to lao

Nhiều người nhắm mắt o o gọi theo!

 

 

Việt Kiều Yu Nước

 

Việt Kiều yu nước l ai?

Thng tin Việt-cộng cứ hoi t son

m người viễn xứ ăn bn

Cơm của Tư Bản thờ ma gi Hồ

 

Việt Kiều yu nước ngy ng

Dễ tin, nhẹ dạ xập v bẩy nằm

u biết Việt cộng chơi thm

Dng lời ngon ngọt xi mn vất đi!

 

Việt Kiều yu nước yu chi?

Sao cứ bm vu ở l phương xa

Sao khng về lại qu nh?

Sống với Việt cộng tha hồ m yu

 

Việt Kiều yu nước yu nhiều!?

Sao cn bm sống lu bu xứ người?

Việt cộng săn đn gọi mời

Việt Kiều yu nước mọi nơi trở về

 

Việt Kiều yu nước về qu

Việt cộng mừng đn khỏi ch chỗ no

Răng đen m tấu lao xao

Biểu ngữ, cờ x đường vo lối ra

 

Việt cộng săn sc đậm đ

Mớm cho miệng ni lời ra tiếng vo

Tự do pht biểu được trao

Khỏi phải suy nghĩ cn no sướng hơn?

 

Việt kiều yu nước lơn tơn

Chi cho chật đất, lờn vờn kh coi

Về với Việt cộng cho rồi

Người Việt tị nạn chng ti vẫy cho