Ngày về Việt Nam
không c̣n cộng sản
 
                                                      Minh Vũ

 

Ta dắt nhau cùng về lại

Việt Nam nay không cờ đỏ sao vàng

Bắc-Trung-Nam toàn dân hết lầm than

Mừng hớn hở, lật sang trang sử mới

 

Người dân Việt thấy ḷng ḿnh phơi phới

Chung sức nhau xây đấp nước non nhà

Lấy lại rừng, ranh giới, hải đảo ta

Quyết không để tấc đất nhà bị mất

 

Đàn chim Việt bốn phương trên trái đất

Cùng bay về tổ ấm đất quê hương

Tha về quê tinh hoa khắp bốn phương

Vun sới đất trổ màu hoa muôn sắc

 

Đường phố cũ không c̣n tên lạ hoắc

Nghĩa trang xưa tu sửa để ghi ân

Những anh hùng đă vị quốc vong thân

Cho xứ sở được tự do hạnh phúc

 

Người lính cũ nghe ḷng ḿnh thôi thúc

Như những ngày ra chiến trân xông pha

Như  đâu đây có tiếng nhạc quân ca

Rừng chân bước từ ngàn xa vọng lại ..