Thơ vui

 

M.C. (master of ceremonies)

                    Chàng Phạm Texas


Gần đây thiên hạ rần rần

Tự dưng nổi hứng thích mần M.C.     

Cầm micro nói cái ǵ ǵ ?

Người nghe hổng biết cái chi, cái nào!?

 

Ông, Bà cứ nói tào lao

Sửa câu, đổi chữ tầm phào tỉnh

Ông, Bà th́ mặt trơ trơ

Điếc không sợ súng, cứ lờ tới luôn…

 

Văn chương đố khỏi than buồn

Gặp người “nghèo chữ” diễn tuồng M.C.!!

Người nghe cũng thở cái kh́

Cho nhẹ, đỡ stress, lỡ đi nhầm ngày ..

 

-“Mời Ông, Bà xuống dùm ngay!

Cho cô bác nhẹ … lỗ tai đi

Làm ơn chuẩn bị trước nha

Lần sau nếu muốn là M.C..”.

 

Khổ đời, do, bởi, tại, v́ …

Một số người thích cầm gh́ micro

con bác nh́n

Dung nhan mùa Hạ ..kẻo khô héo tàn

 

Thôi th́..ta cứ làm càn

Để cho thiên hạ xóm làng biết danh

Nói tiêu, nói tỏi, nói hành

Nói sai, nói trật, loanh quanh nói hoài