Thơ vui

 

Tặng hoa

        cho Việt cộng   

 

                      Chàng Phạm Texas


 Phen nầy Việt cộng ê càng

Việt gian dáy (*) xếp hàng rút quân

Ca, nghệ sĩ diện ..lừng khừng

Bưng bô cho giặc coi chừng “xịt cay”

 

Thị Đờm” cũng tởn lần nầy

Hết làm tṛ khỉ rung cây động rừng

Mrs Lư Tống” tặng cưng

Dầu thơm đế quốc tượng trưng thôi mà ..!

 

Loại nầy “doze” nhẹ lắm nha

Để cho thần tượng lệ nḥa chút thôi

Chớ mà “doze” nặng th́ rồi

Đờm “ thành Liệt sĩ bên đồi cỏ hoang ..

 

Nghị quyết 36 sỗ sàng

Phi công Lư Tống bắn tràng đại liên

Việt cộng đang xúm nhau khiêng

Thương binh du kích về liền chiến khu

 

Quân, Dân ta quyết diệt thù

Quét sạch cộng phỉ âm mưu phá làng

Trẻ, già tư thế sẵn sàng

“Tặng hoa” việt cộng như chàng phi công.

 

Đồng bào chung quyết một ḷng

Th́ loài cộng phỉ khó mong bày tṛ

Chạy theo khuấy nhiễu, ŕnh ṃ

Thập tḥ dở thói hát ḥ gạt dân.

 

Hoan hô Lư Tống ngàn lần

Hóa thân người đẹp, hổng cần bơm mông

Cười t́nh, duyên dáng tặng bông

Cho chàng Việt cộng ..nhảy c̣ng thất kinh …

 

(*) Duyên Dáng Việt Nam