Thơ vui

 

 

 

 

Chủ nghĩa con cầy

 

                               Chàng Phạm Texas

 

Từ Bắc Nam tay cầm cái cây                  

Tay kia cầm sợi dây để bắt con cầy”

 

Hiện tượng tháng Tư bảy lăm

Một bầy khỉ lạ tay cầm sợi dây

Tay kia chúng cầm cái cây

Đi ruồng thành phố bắt “cầy” để ăn ..

 

Khỉ nào mặt cũng dữ dằn

Đầu đội nón cối, hàm răng vàng khè

Tới đâu chúng cũng tự khoe:

-“Tớ vào giải phóng dân nè, thấy chưa?”

 

Bà Ba Xóm Củi nghe .. ừa:

-“Tụi bây giải phóng nhớ chừa chỗ tao

Đám khỉ nghe nói lao xao:

-“Ô hay, giải phóng phải nào xăm lăng?”

 

Bà Ba buột lại cái khăn

Nhai trầu móm mém:-Mấy thằng chết toi!

Ở yên ngoài Bắc cho rồi

Ai nhờ giải phóng, ḷi đầu vào đây?

Miền Nam tao sống đủ đầy

Tự do, no ấm chúng mầy biết không?

Miền Nam đâu có ai mong

Chúng mầy đem ách vào trồng cổ dân!”

 

Đám khỉ nghe nói la rân:

-“ nầy phản động, theo chân kẻ thù

Tội cải tạo thiên thu

Theo chân đế quốc, kẻ thù đảng ta ..”   

 

Ba cười:-“ Ha ha ha

Cái đồ khỉ đột ..chổi chà tao phang

Thằng nào dở thói cướp càn

Xách dao tao chém đứt ngang cái đầu!”

 

Biết xui, gặp bà già trầu…

Cả bọn khỉ đột, khỉ hầu lui binh

Bà Ba lẩm bẩm một ḿnh:

“Buồn cho đất nước điêu  linh hết thời!”