Thơ vui

 

Bị VC Rượt                

 

                       Chàng Phạm Texas


 54 cộng sản vào miền Bắc

Gần triệu người d́u dắt vô Nam

75 cộng sản vào miền Nam

3 triệu người bỏ quê hương “tị nạn”…

 

Từ ngày đó đồng bào ta chán ngán

Chế độ tham tàn, lần lượt rủ nhau đi

Liều ḿnh. bỏ mạng cũng v́

Tránh xa cộng sản nó “đ́” tự do

 

Cộng sản vẫn cứ ḷ ṃ

Rượt theo phá hoại, dở tṛ lưu manh

Người Việt tị nạn đất lành

“Quỉ đỏ” cũng bám loanh quanh quấy rầy …

 

Gần đây cộng sản tung bầy

Khỉ con, khỉ mẹ bứt cây động rừng

La, hét, nhảy nhót tưng tưng

Nghị quyết 36 bước từng bước qua

 

Phá hoại là ..nghề” Chàng mà!

Khủng bố, chia rẽ, gây ra nghi ngờ

Quỉ đỏ” mai phục ngồi chờ

Lợi dụng hội phất cờ tới luôn

 

Quỉ đỏquyết bám không buông

Ư đồ thống lĩnh luôn tuồng ngoài trong

Thoả ḷng tham vọng ước mong

Đưa dân tất cả vô tṛng mới thôi

 

Biết người Việt sống xa xôi

Có tiền, có của, lần hồi thu gom

Lập Đoàn, lập Hội om x̣m

Lạc quyên, cứu trợ để chôm chĩa tiền

 

Dân đen đói khổ triền miên

Bao giờ thoát ách oan khiên cộng thù

Vậy mà vẫn c̣n người “NGU”

Bưng bô cho “Quỉ”, dập trù hại dân!