Việt cộng chạy đi đu?!                                                        

Chng Phạm Texas

 

ảng Cộng co chung, rắn mất đầu  

 ảng vin cộng sản chạy đi đu

Cu Ba, Bắc Hn hay Trung Cộng?

Củ Chi địa đạo đủ chỗ khng?

 

Cu Ba xa qu, biển mnh mong

i xuồng ba l..bơi gy hng

Bắc Hn thiếu đi cần lao động

Trung Cộng lng giềng c sẵn lng?

 

Cu M số phận chắc long đong!

Cng đường, hết chỗ để m dng

Chỉ cn c nước ..chui xuống đất

Hội ngộ gi Hồ cho thỏa lng

 

Cng an Trai Việt cộng xử thế no?

Thiến chng bằng ba hay bằng dao

Cn cng an Gi th phải xịt

Pepper spray hay thuốc trừ su?

 

Việt gian th phải tnh sao đy?

Cho vo sở th nhốt chung bầy

m khỉ đt đỏ ku khọt khẹt

Nhn vo trng thấy cũng hay hay

 

Ca, nghệ sĩ bịnh giang mai

Hay đi chng hảng, đi hng hai

m nầy mỗi đứa nằm đưa đt

Quất cho mỗi đứa 5 roi my ..