Mẹ tiếc cho con

 
Minh Vũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỡi ơi! Con M hư rồi

Uổng cng M dạy từ hồi ấu thơ

Tham danh, đn gi, trở cờ

Bưng b việt cộng, vết nhơ mun đời ...

 

Nhn con m lệ M rơi!

Tiếc cho vng đ rụng rơi xuống bn

Tiền hung hậu kiết chập chng

Hết rồi, dng mu anh hng cn đu!

 

Con ơi! Một kiếp ci đầu

Ngn năm bia miệng l cu: thấp hn,

Tập tnh đổi trắng thay đen

Phản dn hại nước ố hoen thn mnh

 

Sử xưa, những kẻ đng khinh

Vua L Chiu Thống tội tnh phản dn

Sử nay ghi chp thật gần

Cao Kỳ Tể Tướng đem thn ci ln

 

Con ơi! Nn giữ phận trn

Lm người Trung, Nghĩa, sắt son vững bền

ừng v danh lợi m qun

Nghe theo việt cộng lnh đnh một đời!

 

MV