Thơ Vui

 

     Yếm Đào            

 

                                Chàng Phạm Texas


Hồi xưa hồi xửa hồi xưa

Quư nàng chơi bạo .. áo chừa cái lưng!

Yếm vải che ngực tưng tưng

Có sao để vậy, khỏi bưng, khỏi ràng

 

Mát mẻ đào tiên các nàng

Mát mắt nh́n ngắm các chàng thanh niên

Nửa kín nửa hở mọi miền

Vừa tiết kiệm vải, vừa khoe thân h́nh…

 

Chẳng hiểu là mode văn minh

Hay là ..thiếu vải mới sinh mode nầy?

Sexy hơn cả bên Tây

Đầm thấy cũng phục Thầy, bái ..

 

Hồi xưa, chớ trách ông Từ

Bỏ Chùa, bỏ Phật tương thất t́nh

Đố ai ngồi yên tụng kinh

Giữa đám tín nữ ..rung rinhYếm đào”..!?

 

Yếm đào xứ Việt đẹp sao

Giai nhân, mỹ nữ ào ào chạy theo

Bắt chước kiểu mặcnhà nghèo

Hở lưng, thiếu vải... nhưng đeo  .. hột xoàn!

 

Ngày nay phụ nữ young young

Nàng nào cũng thích lưng thon tŕnh làng

Yếm đào thấy vậy sang

Trông vào lắm kẻ bàng hoàng ngẩn ngơ ..

 

                                   Chàng Phạm Texas

 

 Yêu Hay Thương      

                                                      Minh

                                                        

Sống gần đến hết cuộc đời

người c̣n vẫn chơi vơi, màng

Yêu, Thương lẫn lộn dọc, ngang ..

Yêu, Thương vẫn cứ miên man chập chờn!

 

Thương không ghét, không hờn

không màng đến thiệt hơn với đời

ḷng mở rộng thảnh thơi

Cho người chớ chẳng ai mời, ai xin

 

Khi Thương trải rộng tim ḿnh

Khi Yêu chỉ một bóng h́nh, một nơi

T́nh thương bao la đất trời

T́nh yêu động xa rời thế nhân

 

T́nh Yêu lắm bâng khuâng
Vui, buồn, giận, ghét xoay dần tâm
T́nh Thương muôn thuở hiền từ

Bao dung, rộng mở tâm nhẹ nhàng

 

Yêu th́ ước muốn miên man

Dang tay ôm lấy thiên đàng mộng

Thương th́ không đợi không chờ

 Không vương, không bận, không thơ thẩn buồn

 

T́nh Yêu, lúc lệ tuôn

T́nh Thương, nồng ấm, t́nh luôn đậm đà

Yêu, Thương mường tượng xa

Yêu thương thật khó phân ra trong ḷng