Vit-nam, dn tộc kiu hng

 

Minh

 

Xưa T ịnh qun Tu sang đất Việt

y dn ta trăm nghn nỗi xt xa!

Kẻ ln rừng săn voi để lấy ng

Người lặn biển tm ngọc trai dng nạp

Uất ức bởi ngoại bang ch đạp

Hai B Trưng tập binh m phất cờ

uổi xm lăng quyết giữ vẹn ci bờ

Dnh độc lập ấm no cho xứ sở ..

Rồi từ đ trải qua bao binh biến

Bao anh hng gục ng, kẻ đứng ln

Chiến đấu cho qu hương được vững bền

Việt-nam no ấm, tự do, hạnh phc ..

 

Xưa qun Php một trăm năm đ hộ

ch thực dn thống trị đất qu hương

Bao sĩ phu đ gục ng lt đường

ể đất nước giương cao cờ độc lập

Từ thnh thị đến qu xa thăm thẳm

Mọi người dn thề chung quyết một lng

nh ngoại xm cng bảo vệ non sng

Khng hổ thẹn ta con Rồng chu Lạc.

 

Nay Việt-cộng giy xo dn tan tc

ảng AK bủa vy khắp nẻo đường

Cướp tự do dn chủ trn qu hương

Dn Việt-nam lưu lạc khắp bốn phương

Người ở lại chịu trăm đường khốn khổ

Ngụy quyền Việt-cộng l loi ham hố

Mang đất thing dng nộp cho giặc Tu

ng Cha ta từng lận đận lao đao

Hiến xương mu ngy no vun bồi đắp ..

Mang ging mu kiu hng của dn tộc

Chống bạo tn p bức, hại dn

Diệt tham tn bọn mi quốc vinh thn

Ton dn quyết đấu tranh v chnh nghĩa.

 

Minh