Lybia được giải phóng

Chừng nào đến Việt Nam?

 

                                                              Minh Vũ

 

Lybia được giải phóng

Sau những năm dân chúng ngóng trông

Người dân Lybia chung quyết một ḷng

Cởi xiềng xích thoát ṿng kềm kẹp ..

 

Chế độ độc tài nay đi vào ngơ hẹp

Chết dần ṃn theo thời đại văn minh

Tháo gỡ đi ách thống trị tội t́nh

Đă áp đặt trên sinh linh dân tộc

 

Người dân mừng chấm dứt thời tang tóc

Chung sức nhau xây dựng lại quê hương

Nam, nữ, già, trẻ túa ra đường

Mừng ngày mới, tự do, dân chủ …

 

Muammar Gaddafi nhà độc tài thất thủ

Dân kéo lê thân xác máu đỏ ḷm

Trên vĩa hè như con vật ..,cho người ḍm

Một kết cục cuộc đời nhiều tham vọng!

 

Gương Lybia cho những người c̣n sống

Bọn Việt gian, bọn đảng trị, độc tài

Ngoảnh mặt đi, mặc dân khóc bi ai

Mất nhân tính, lương tri và bán nước ..

 

Ḷng đấu tranh không bao giờ dừng bước

Dân Việt Nam cả nước cùng chung ḷng

Quyết đứng lên giải phóng cho non sông

Thoát khỏi ách xiềng gông loài cộng sản

 

Ngày mai diệt tan tan phường đảng

Nước Việt Nam mới rạng ánh hào quang

Non gương Lybia phá tan ách bạo tàn

Xây dựng lại những hoang tàn đổ nát ./.