Mảnh T́nh Thơ

 

                                        Songthy

 

Thơ anh viết chỉ đầy trang giấy

T́nh anh trao cao vút tầng mây

Nhớ aiḶng thao thức đêm ngày

Dệt chung mộng t́nh say thanh thoát

 

Tay nhẹ phím, em đàn anh hát

Tiếng ḥa d́u dặt hương yêu

ai!  Sao vương vấn thêm nhiều

Đừng để khổ cho nhau anh nhé

 

Bên anh thôi bóng đêm huyền ảo

Nốt nhạc buồn buông nhẹ tay em

Nghe chơi vơi khúc hát êm đềm

Tim nhỏ lệ tím hồn dang dở

 

Tiếng nhạc rơi đêm ngày xa vọng

Bài t́nh ca ru mộng yêu đương

Thơ em phổ nên khúc nghê thường

Người lữ khách đào nguyên vừa lạc lối . . .