Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

 

1.  Mặc chương tŕnh yểm trợ cho anh em TPB /QL/VNCH do báo Xây Dựng phát động đă chấm dứt, sau khi gửi hết số tiền thu được trong Đại Nhạc Hội gây quỹ Hát Cho Người Thương Binh tổ chức ngày 13 tháng 6, 2009 tại nhà hàng Phoenix Seafood, Houston, Texas, nhưng hồ vẫn c̣n tồn đọng rất nhiều.

Số hồ này chúng tôi đă gửi qua California.

Chúng tôi xin các đọc giả nào thân nhân thương phế binh VNCH, xin nhắn anh em ĐỪNG gửi Hồ qua chúng tôi nữa, nên gửi thẳng qua Hội Cứu Trợ TPB Nhi Quả Phụ VNCH ở Cali, do Hạnh Nhân làm Hội Trưởng, Hội vẫn đang c̣n cứu xét hồ gửi tiền về VN.

Địa chỉ của Hội như sau:

Hội Cứu Trợ TPB Nhi Quả Phụ

P.O. Box 25554

Santa Ana, CA 92799

2. Trong dịp cuối năm âm lịch, (ngày 30 tháng 1,2010) một thân hữu thường xuyên giúp cho anh em TPB/VNCH ông Ph.T.Th., đă trao cho chúng tôi $2,040 đô la, nhờ chuyển cho 20 anh TPB ở quê nhà ăn Tết Canh Dần. Số tiền này, chúng tôi đă nhờ Công Ty LẸ Gửi Tiền, trên đường Bellaire, Houston, chuyển đến tận tay các anh, mỗi người 100 đô la.. (Danh sách TPB nhận tiền phổ biến trong số báo  #675, phát hành ngày 27 tháng 2 năm 2010)

3.  Ngày 10 tháng 2, 2010, chúng tôi đă nhận được sự chia xẻ của các đọc giả sau đây:

- Mai Liên: $2,200.00 nhờ trao tặng 22 anh TPB ăn Tết.

Chi phí dịch vụ cho công ty LẸ Chuyển Tiền: $44.00 được anh Nguyễn Thanh Châu đóng góp.

- Nguyễn văn Tịnh Chí: $50.00

- Hoa-Đại: $50.00

- Thuỷ Bùi: $100.00

Chi phí dịch vụ: $4.00 do Xây Dựng đóng góp.

Tổng cộng Hai Ngàn Bốn Trăm đô la này đă chuyển về cho 24 TPB thương tật nặngcác vùng , ấp ăn Tết Canh Dần (mỗi anh $100 đô la). Danh sách 24 Thương Phế Binh nhận tiền được phổ biến trên số báo này #676, phát hành ngày 13 tháng 3 năm 2010

Đại diện anh em TPB đă nhận tiền, chân thành cám ơn các đọc giả nói trên, đă tặng cho các chiến bất hạnh của chúng ta nụ cười đầu xuân thực tế ư nghĩa.

 

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy, Nguyễn Thanh Châu, Phạm Gia Khôi.

 

Danh Sách 24 TPB QLVNCH

Đă Nhận Được Tiền Cứu Trợ

Mỗi Người $100,00 Đô La

 

1/ B2 HUỲNH  VĂN  VIỆT, 51/429.591, TK/CHÂU ĐỐC  (Đui 2 Mắt)                  

2/ B2 LÊ  PHƯỚC  TỨ, 56/852.203, TK/SA ĐÉC.(Cụt 2 tay 2 Chân Đui Mắt Trái

3/ B2 NGUYỄN  VĂN  THỌ, 76/159.941, TD94/LD15/BDQ.( Cụt 2 Chân )

4/ HS NGUYỄN VĂN ĐỰC,  52/772.399, TK Phước Tuy. (Cụt 2 Chân)

5/ B2 NGUYỄN  VĂN  BÉ,    62/119.763, TD43/BDQ. (Cụt 2 Chân, Cụt Bàn Tay Trái)

6/ HS1 ĐẶNG VĂN THÀNH   50/382.240   TD/TB/TK B́nh Long.(Cụt Chân Tr+Tay T)

7/ B2 TRẦN VĂN TR̀.  55/109.291   KBC 4204.  (Cụt Tay Trái Chân Trái)

8/ NQV NGUYỄN VĂN THẾ,  NQ/448.729, CK/Long Mỹ.(Đui 2 mắt+cụt chân phải

9/ Ch/úy BÙI VĂN VIỄN, 41/092.676, TK/Phong Dinh. (Cụt 2 Tay Chân Phải)

10 /NGUYỄN THANH THẢO, 74/ 100.990, KBC 4204 (Đui 2 Măt)

11/ B2 NGUYỄN VĂN THIỆU, 53/577.720, TĐ 58 BĐQ. (Cụt Chân Trái+Liệt C Phải)

12/ Th/Úy TRẦN VĂN PHÚ, 64/127.469, TK/Long An. (Cụt 2 chân+Đui 1 mắt)

13/ B2 PHẠM THANH TÀI,  76/212.847, SD2/BB. ( liệt 2 chân+tay trái)

14/ TRẦN ĐỨC B̀NH– KBC 4204 (Cụt 2 Chân

15/ HS PHAN VĂN TÚ, 71/205.672, SD2/BB. (đui 2 mắt+cụt tay trái)

16/ PHẠM TUYẾT, 73/148.126 – KBC 4204 (Cụt 2 Chân

17/ HS NGUYỄN HỢI, 37/349.226, TK/Q.NGĂI. (Đui 2 Mắt+Cụt 2Tay)

18/ HS/DPQ SƠN CHEA.  54/581.082, cụt 2 chân + mắt trái)

19/ NGUYỄN NGỌC THU, 69/701.726 – KBC 4211 (Cụt 2 Chân

20/ HS1 NGUYỄN VĂN THỌ, 43/747.488, T/Đ207/DPQ.(Cụt2 Tay+Đui 2 Mắt)

21/ ĐOÀN NGỌC MỸ, 73/153.594 – KBC 4211 (Liệt 2 Chân

22/ Ch/Úy TRẦN VĂN NAM53/902.119, TĐ439/ĐPQ. (Đui 2 Mắt)

23/ B1 VƠ TÂN DÂN, 102.923 KBC 4600. (Đui 2 Mắt)            

24/ HS LÊ LẠI,  50/435.721, TK/ Phú Yên. ( Đui 2 Mắt )