Thông Báo Của

Tạp Chí Xây Dựng

   

 Ngày 10 tháng 6 - 2010, chúng tôi nhận được từ ông Ph.T.Th., số tiền 1 ngàn đô la, nhờ chuyển về VN cho 10 Phế Binh QL/VNCH thương tật nặng, ở các vùng thôn ấp xa thành phố.

     Ông Th. một trong những mạnh thường quân của Xây Dựng, thường âm thầm đóng góp những số tiền lớn trong nhiều năm qua.

     Xin chân thành cám ơn sự chia xẻ của ông với các TPB/VNCH ḷng tin tưởng dành cho Nhóm Chủ Trương Xây Dựng.

     Sau khi chọn ra 10 hồ , chúng tôi sẽ gửi tiền qua công ty LE CHUYỂN TIỀN, chi nhánh tại Bellaire, Houston (trong khu Tượng đài Chiến Việt-Mỹ) sẽ gửi hồi báo đến ông .

     Kính chúc ông sức khỏe, b́nh an.

 

Hải Lăng & Hoàng Minh Thúy

Nguyễn Thanh Châu & Phạm Gia Khôi