Thông báo của Tạp Chí Xây Dựng

     Ngày 10 tháng 6, chúng tôi nhận được từ ông Ph.T.Th., số tiền 1 ngàn đô la, nhờ chuyển về VN cho 10 Phế Binh QL/VNCH thương tật nặng, ở các vùng thôn ấp xa thành phố.

     Ông Th. một trong những mạnh thường quân của Xây Dựng, thường âm thầm đóng góp những số tiền lớn trong nhiều năm qua.

     Xin chân thành cám ơn sự chia xẻ của ông với các TPB/VNCH ḷng tin tưởng dành cho Nhóm Chủ Trương Xây Dựng.

     Sau đây 10 anh TPB, chúng tôi đă gửi tiền qua công ty LE CHUYỂN TIỀN, chi nhánh tại Bellaire, Houston (trong khu Tượng đài Chiến Việt-Mỹ) sẽ gửi hồi báo hồ của các TPB  thụ hưởng đến ông .

     Kính chúc ông sức khỏe, b́nh an.

 

Nguyễn Thanh Châu & Phạm Gia Khôi

Hải Lăng & Hoàng Minh Thúy

 

Danh Sách 10 Thương Phế Binh QLVNCH

Đă nhận được tiền của Ô. Ph. T. Th.

 

1- TS1 Khanh sq 45/237.727   TĐ 235/ĐPQ    (cụt chân P)

2- Chuẩn úy Trần văn Nam  sq 53/902.119 TK/Chương Thiện  ( 2 mắt +)

3- B1 Nguyễn văn Danh sq 53/618.545  TK/ Châu Đốc  (Cụt 2 Tay)

4- TDT/NQ Nguyễn văn Tần  sq NQ/481.164 TK/Vũng Liêm   (cụt chân T)

5- TDT/NQ Đặng văn Thành  sq NQ/381.293 TK/Phước Tuy  ( liệt hạ chi)

6- B1 Nguyễn văn On sq 68/001.990  TĐ4/11-SĐ7BB  (cụt tay T.+mù   mắt T.+găy tay P.)

7- HS Đinh văn Lớn  sq 71/701.188 BTL/HQ ( mắt T.+cụt Tay T+mất xương T.)

8- NQV Hồ Phát Hưng  sq 54/N00516  CK/Cao Lănh   (  2 mắt+găy 2 chân+Nội thương)

9- HS1/ĐPQ Trần Tập sq 39/264.586  TĐ110/ĐPQ Quảng Nam  (cụt chân trái)

10- B2 Nguyễn văn B́nh sq 69/213.604  ĐĐ1/TĐ1/TĐ4/SĐ2BB  (cụt 2 chân)