Thông Báo Của

Tạp Chí Xây Dựng

Về Việc Yểm Trợ

Thương Phế Binh/VNCH Ở Quê Nhà.

 

Ngày 1 tháng 8, 2010, chúng tôi nhận được chi phiếu $2,040.00 (Hai ngàn Bốn Chục Đô La) của gia đ́nh  BS Nha Khoa David Vu & BS Nha Khoa Christine Hải , với lời yêu cầu tặng 20 Thương Phế Binh VNCH, cấp độ tàn phế nặng, ở VN.

Danh sách 20 TPB, mỗi người 100 đô la, đă được trao cho công ty Lẹ Chuyển Tiền Nhanh, chi nhánh Bellaire, Houston ngày 11 tháng 8, 2010.

Sau khi Hồi Báo, chúng tôi sẽ phổ biến Danh Sách tên họ của 20 TPB may mắn (Xây Dựng # 688).

Chân thành cám ơn sự tin tưởng của BS Nha Khoa David phu nhân BS Nha Khoa Christine Hải .

Đại diện cho anh em thương tậtquê nhà, chân thành cám ơn gia đ́nh BS Nha Khoa David .

Năm ngoái, 13 Tháng 6, 2009, BS David cũng đă tặng Năm Ngàn Đô La trong chương tŕnh Nhớ Người Thương Binh do chúng tôi tổ chức, tại nhà hàng Phoenix Seafood trong dịp Tạp Chí Xây Dựng kỷ niệm 25 năm sinh hoạt trong cộng đồng.

Xin ơn trên trả công bội hậu đem nhiều phúc lộc cho gia đ́nh BS Nha Khoa David , để anh em TPB/VNCH ở quê nhà được sự chia xẻ t́nh thương của nguời hải ngoại.

 

Trân trọng

Hải Lăng & Hoàng Minh Thúy

(Chủ nhiệm Tạp Chí Xây Dựng, Houston, TX)