Thông Báo Về Việc Cứu Trợ

Thương Phế Binh VNCH Nơi Quê Nhà

 

Mặc chương tŕnh Cứu Trợ anh em Thương Phế Binh/VNCH ở Quê Nhà, do Tạp Chí Xây Dựng đă chấm dứt sau khi chúng tôi gởi về VN trên 60 ngàn đô la - kiếm được trong chương tŕnh Đại Nhạc HộiNhớ Người Thương Binhnhân dịp báo Xây Dựng tṛn 25 Năm, tổ chức tại nhà hàng Phoenix Seafood (13/6/2009), dưới sự bảo trợ của ông Jimmy Hứa (chủ nhân) tặng 30 bàn.

Tuy nhiên, trong năm nay (2010), thỉnh thoảng vẫn những tấm ḷng tưởng nghĩ đến hoàn cảnh đau thương của anh em phế tật đă hy sinh tuổi trẻ, xương máu cho quê hương, nên từ đầu năm 2010, :

1. Ông Ph..T.Th. nhờ chuyn $3,060. cho 30 TPB (tháng 1 tháng 6/2010)

2. Ông BS Nha Khoa David –BS Nha Khoa Hải Nguyễn nhờ chuyển $2,040 đô la cho 20 anh em TPB, mỗi người một trăm đô la (2 đô la cước phí). (tháng 8, 2010)

Ngân khoản này đă được công ty Lẹ Chuyển Tiền gửi.

Tưởng cũng nên nhắc lại:

-Ông Ph.T.Th một Mạnh Thường Quân thường xuyên từ nhiều  năm nay, yểm trợ các anh em TPB hàng ngàn Đô La

-Ông BS Nha Khoa David -BS Nha Khoa Hải Nguyễn đă tặng 5 ngàn đô la trong dịp chúng tôi tổ chức Đại Nhạc Hội Nhớ Người Thương Binh nhân dịp báo Xây Dựng tṛn 25 năm (13/6/2009).  

3. 20 tháng 9, 2010, chúng tôi nhận được từ Mai Liên, một độc giả của Xây Dựng nhờ chuyển $1,020, gửi tặng 10 Thương Phế Binh/VNCH, mỗi anh 100 đô la.

 Đây lần thứ II, Mai Liên nhờ chuyển trao t́nh yêu thương cho anh em phế tật. Ngày 10 tháng 2 năm 2010, Mai Liên đă gửi tặng $2,000 cho 20 TPB.

Mai Liên hiện đă dời về California, nhưng tấm ḷng vẫn để tại Houston, đại gia đ́nh vẫn c̣n sinh sống tại đây.

Số tiền của Mai Liên đă gửi về tặng cho 10 TPB cấp độ tàn tật nặng, chúng tôi đă Giấy Hồi Báo của công ty Lẹ Chuyển Tiền, chi nhánh Bellaire, Houston. Chúng tôi chỉ phổ biến tên TPB khi biết chắc họ đă nhận tiềnsau khi so lại số quân trên tờ Hồi Báo. (Danh sách 10 TPB nhận tiền đă được phổ biến trên Tạp Chí Xây Dựng số 691 phát hành ngày 9 tháng 10 năm 2010 trên Website: www. xaydunghouston.com)

4. Cuối tháng 9, 2010, chúng tôi vừa nhận được:

-204 đô la của nhạc Linh Phương nhờ chuyển tặng 2 anh TPB.

-204 đô la của một phu nhân Chu văn An ( Hoàng Dung), nhờ chuyển tặng 2 anh TPB.

Tiền đă gửi đi qua công ty Lẹ Chuyển Tiền.

Danh sách 4 Thương Phế Binh đă nhận tiền (chúng tôi đă nhận được giấy hồi báo)

1)      Nguyễn văn Sương, HS – SQ 67/194.598 - Liệt nửa người - ĐĐ3 TĐ 35 BĐQ -  Q. Vấp.

2)      Thuyền, HS – SQ 72/202.075 - Cụt  1 chân - Thiết Đoàn 11 KB - Đồng  Nai

3)      Đặng văn Tám, B1 – SQ 50/378020 - cụt 1 ch ân – KBC 4168 - B́nh Thuận

4)      Nguy ễn văn , HS – SQ 45/461.649 - cụt 2 chân – KBC 4211 - Rịa

Chân thành cám ơn các ân nhân đă tin tưởng về công tác đầy t́nh người do báo Xây Dựng tổ chức từ nhiều năm nay.

Xin ơn trên trả công bội hậu ban ơn phước lên gia đ́nh của mỗi quí vị, những ân nhân đă sẵn ḷng, chia xẻ chút t́nh yêu thương thực tế, đến các anh em TPB/QLVNCH  khốn khổquê nhà.

 

- Hải Lăng & Hoàng Minh Thúy

- Nguyễn Thanh ChâuPhạm Gia Khôi