Hộp Thư

Thương Phế Binh

Của Tạp Ch Xy Dựng

 

Như thng lệ, vi thng một lần, từ mấy năm nay, chương trnh Gip TPB.QL.VNCH lun được sự chia xẻ của nhiều mạnh thường qun trong số đ c ng b Ph.T.Th.

Nhn ngy lễ Tạ Ơn 2010, ng b Ph.T. Th. đ gửi tặng anh em tn phế nặng 1,020 đ la, nhờ chuyển tặng cho 10 TPB ở qu nh.

Cũng trong dịp lễ ny, chng ti nhận được $204 đ la của một đọc giả ẩn danh (c BL.)vng S.West, nhờ chuyển tặng 2 anh TPB.

Tổng cộng 1,224 đ la, chng ti sẽ nhờ cng ty LE Chuyển Tiền/chi nhnh S.West, gửi đến tận tay 12 anh TPB ở qu nh.

Đại diện anh emqu nh, chn thnh cm ơn cc n nhn, đ khng qun những người từng gp mu gĩư qu hương.

Xin ơn trn trả cng bội hậu đến đại gia đnh của qi vị.

 

Hải Lăng & Hong Minh Thy

Phạm Gia Khi, Nguyễn Thanh Chu

 

DANH  SCH  12 TPB/QLVNCH

Nhận ược Tiền Yểm Trợ Của . B Ph.T.Th. v C BL. Qua Cng Ty chuyển tiền Lẹ, chi nhnh vng Southwest ( c bin nhận)

1/ HS   Trần Thiết   SQ 50/403.238  ĐPQ/ĐV2 QT, KBC 4168 (cụt 2 chn +) Tỉnh Bnh Định

2/ TĐT/NQ  Nguyễn Pht  SQ NQ/117.532  KBC 4534 (bại liệt 2 chn +) Tỉnh Quảng Nam

3/ HS  Nguyễn văn An    SQ 67/410.561  BTL/QĐ1/QK1 (cụt 2 chn) Tỉnh Quảng Ngi

4/B2/ĐPQ Nguyễn ngọc Minh  SQ 35/211.769 TD9140/ĐPQ/ KBC4190  (m 2 mắt) Tỉnh Quảng Ngi

5/HS Trần văn Quang  SQ 52/550.883  BTL/QĐ1/QK1 (cụt chn phải +) Quảng Ngi

6/B1 Đỗ văn Tnh    SQ 55/217.815  ĐV1 QT  (gẫy xương đi + cụt chn tri) Thừa Thin  Huế

7/B2 Nguyễn văn Cn  SQ 50B/398.104  TK-Long An, ĐĐ/155/ĐPQ ( cụt 2 chnTỉnh Tiềng Giang

8/B1 Nguyễn văn Bnh  SQ 74/106.581  D9D954/TD95/ND (cụt chn phải +)  Tỉnh Đồng Nai

9/NQ  Nguyễn văn N   SQ 55/M06.159  TK/Vĩnh Long  (cụt 2 chn) Tỉnh Vĩnh Long

10/TS Trần văn Qu    SQ 35/099.526  KBC 4204  (cụt chn tri, con bị bại liệtTỉnh An Giang

11/TS L văn Tiện      SQ 75/132.000  T/Đ334/ĐPQ. (Cụt Chn Phải+Tật Chn Tr)  - Tỉnh Tiền Giang

12/HS Phạm Hưng Trịnh  SQ  52/592.850  ĐPQ/TK/Quảng Ngi  (cụt chn phải+t liệt chn tri) - Tỉnh Quảng Nam