Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Công Tác Yểm Trợ TPB/VNCH

Nơi Quê Nhà

 

* Ngày 12 tháng 1, 2011, chúng tôi vừa nhận được tin vui:

 

Gia đ́nh BS Trúc - BS Thu Thủy, vừa gửi đến 3 Ngàn Đô La, để giúp cho 30 anh em Thương Phế Binh (mỗi người 100 đô la) cấp độ tàn phế nặng, ở các vùng thôn ấp xa xôi, chút quà mùa Xuân năm Tân Măo.

Được biết BS Trúc vợ BS Thu Thủy c̣n rất trẻ, sinh ra lớn lênHoa Kỳ, chưa biết Thương Phế Binh .  Nhưng mấy năm gần đây, thường nhờ báo Xây Dựng chuyển giúp Quà cho mấy bác, chú thương phế binh, nhờ vào sự góp ư khuyến khích của cha mẹ (ông Trực-Phạm Tường An). Ông Trực cựu Thiếu , Quân Lực VNCH.

BS Trúc cháu của Thủ QũyQũy Thương Phế Binh của báo Xây Dựng” (anh Phạm Gia Khôi, em của Phạm Tường An).

Nhóm Chủ Trương Tạp Chí Xây Dựng xin đại diện 30 gia đ́nh TPB ở quê nhà chân thành cám ơn ông Trực-Tường An riêng gia đ́nh hai ân nhân trẻ tuổi: BS Trúc- BS Thu Thủy.

Xin ơn trên trả công bội hậu đến gia đ́nh của qúi vị.

Uớc mong sức khỏe, tài lộc, b́nh an, hạnh phúc sẽ phủ đầy trên gia đ́nh hai họ Lê-Phạm.

* Cám ơn thân mẫu của BS Trúc Phạm Tường An đă gửi tặng 60 đô la, trả chi phí cho công ty Le Chuyển Tiền, để chuyển cho 30 TPB ở VN.

* Cũng trong tháng 1, 2011, chúng tôi nhận được từ Nhạc Linh Phương, số tiền Một Trăm Lẻ Hai Đô la, tặng cho 1 Thương Phế Binh ở VN.

- quả phụ Nguyễn văn Tịnh Chí: $100.00

- Ông Allen Feliciano: $500.00

 

Tổng cộng: trong tháng 1, 2011, chúng tôi đă nhận $3,700.00

Danh sách 37 TPB, mỗi anh 100 đô la. đă được Phạm Gia Khôi chọn trong hàng trăm hồ tồn đọng.

Chúng tôi đă nhờ Công Ty Chuyển Tiền LE, chi nhánh Bellaire, chuyển tiền trưa ngày Thứ Hai 24 tháng 1, 2011 cho 37 anh TPB tên sau đây.

 

Danh sách 37 anh TPB đă nhận tiền mang đến tận nhà:

1/ B2 PHẠM VĂN   SQ  56/836.353  ĐĐ3TĐ 508 ĐPQ. 

2/ B1 NGUYỄN VĂN TƯ SQ 69/120.383 TĐ33/LĐ5BĐQ 2 mắt+bể bụng+gẫy xuơng ống quyền.

3/ B1  NGUYỄN ĐỨC ĐI  SQ  72/208.994     ĐV1/QT   cụt chân trái. 

4/ B2  NGUYỄN H̉ANG BÁ  SQ:  73/123.883  KBC   4204  Cụt chân trái

5/ B2  TRẤN THANH LONG SQ:  73/143.250  ĐĐ399/TK An Lộc B́nh Long  cụt chân trái

6/ TS1/ LÊ MINH SƠN  SQ:   55/810.851 TĐ64/BĐQ  bại liệt chân trái  

7/ TS PHẠM VĂN TRƯỜNG  SQ: 63/515.743  ĐĐ72/TĐ2/ND  bại liệt 2 chân (viêm gan C

8/ HS  CHÂU THÀNH  SQ:  66/504.140  CĐ3/16  Thiết Kỵ   cụt chân phải.

9/ B1 CAO QUANG MINH  SQ:  75/145.228  ĐĐ31/TĐ3/ND  mắt phải+bi thương c hân trái

10/ B1  ĐẶNG KHẮC TIẾN  SQ:  73/141.304  KBC 4204  cụt chân phải

11/ B1 TRẦN VĂN ĐẶNG  SQ: 41/311.347  ĐĐ112/ĐPQ  cụt chân trái 

12/ B1 HỒ TẢN SQ:  30/403.733  KBC 4168  cụt chân phải

13/ LÊ HOÀNG MINH, SQ 53/607.116  - cụt 2 chân, đui 1 mắt

14/ B2 TRẦN VĂN LIÊM ( Sôm)  SQ: 74/006.170  TĐ2/TĐ12/SĐ7  cụt chân trái

15/  SVSQ/TB CHUNG NHỰT THINH  SQ: 63/503.745  trường BB/TĐ cụt chân phải

16/  NQ  PHẠM VĂN ĐỦ  SQ:  57/M02.117  TK/Vĩnh  Long  cụt c hân trái

17/  NQ  HÙYNH VĂN LẮM  SQ:  NQ/ 427.854  TK/Vĩnh B́nh  gẫy xương đùi phải tàn phế

18/  B2  TRẦN VĂN HÀNH  SQ: 56/865.017  TK/ Công  cụt chân trái

19/  HS  NGUYỄN VẼ  SQ:  52/213.421  ĐĐHắc Báo/SĐ1/BB    mắt phải, mắt T yếu

20/ ThS1 văn Trị  SQ: 66/100.084  TD30/BDQ. (Cụt 2 chân+què tay trái)

21/  HS NGUYỄN VĂN BỒ  sq: 68/503.044  SĐ 9 Bộ Binh.( Cụt 2 Chân)

22/  B2 TÔ VĂN B̀NH  sq: 55/712.653  TK/Biên  Ḥa.( Cụt 2 Chân.)KC

23/ B1 LÊ VĂN TRINH  sq: 52/548.562  TK/ B̀NH DƯƠNG.(Cụt 2 Chân)

24/ HS NGUYỄN VĂN SÁU  sq: 75/123.627  SD5/BB.(Cụt 2 Chân)

25/ B2 NGUYỄN VĂN   SQ: 62/119.763  TD43/BDQ. (Cụt 2 Chân, Cụt Bàn Tay Trái) KC

26/ B2 LA ĐÔNG  SQ: 75/158.632  TD 42/BDQ.( Cụt Chân Phải + Đui Mắt Trái)

27/ B1 VƠ TÂN DÂN  SQ: ?/102.923  KBC 4600.(Đui 2 Mắt)Xin giaoTiềnTận Tay

28/ HS1 PHAN NGỌC ẨN  SQ: 73/124.973  TD11/ND.(Cụt Chân Phải+Đui Mắt Trái)

29/ B2 Đoàn văn Lan  SQ: 50/313.680  SD2/BB(cụt chân phải/ mắt trái

30/ NQV Nguyễn văn Thế  SQ:  NQ/448.729  CK/Long Mỹ.(Đui 2 mắt+cụt chân phải)

31/ Ch/úy Bùi Văn Viễn SQ: 41/092.676  TK/Phong Dinh. (Cụt 2 Tay Chân Phải)

32/ B2 Nguyễn Văn Lập SQ: Không   TD3/15/SD9/BB. (Đui 2 mắt)

33/ TDT/NQ Danh Bơi  SQ:  Không   Chi Khu Kiên B́nh. (Đui 2 mắt+Cụt 2 Tay)

34/  Th/Úy  Trần văn Phú  SQ:  64/127.469  TK/Long An. (Cụt 2 chân+Đui 1 mắt)

35/  HS1 NGUYỄN VĂN THỌ  SQ: 43/747.488  T/Đ207/DPQ.(Cụt2 Tay+Đui 2 Mắt) 

36/ Nguyễn Ngọc Đức  SQ:  73/402.028  .(Cụt2 Tay+Đui 2 Mắt)

37/ B2 NGUYỄN VĂN ĐỨC  SQ: 72/101.303  SD1/BB. (Cụt 2 Chân,Đui Mắt)LH.

Biên nhận của công ty Le Biên Nhận của Thương Phế Binh sẽ trao lại cho qúi ân nhân, để yên tâm, tiền đến tay người thụ hưởng.

 

Tin vui đầu tháng 2, 2011

Chúng tôi nhận được:

- Nguyễn Bích Thuỷ: $204.00 (tặng cho 2 TPB)

-Gia đ́nh chủ nhân nhà hàng Kim Sơn: $510.00 (tặng cho 5 TPB)

-Ông Ph.T.Th. tặng $1,020 (10 TPB)

-Tiệm hủ tíu Kim Phát: tặng $102 (1 TPB)

- Trần Nguyệt Thanh-Thông Trần: tặng $510 (5 TPB)

 

Tổng cộng: 23 Thương Phế Binh đă được Công Ty LE chuyển tiền ngày 6 tháng 2, 11.

 

Sau khi nhận đầy đủ biên nhận, danh sách 23 TPB này sẽ phổ biến trên Xây Dựng số 701, phát hành ngày 26 tháng 2, 2011

Hiện tồn qũy của chúng tôi:

 -50 đô la của Pháo binh Hứa Thọ Hùng tặng.

Chân thành cảm tạ sự tin tưởng của quí ân nhân đă hưởng ứng lời kêu gọi của báo Xây Dựng từ nhiều năm qua (từ năm 1994) trong công tác ư nghĩa này.

Sự chia xẻ của quí vị, niềm an ủi, hạnh phúc lớn cho những mảnh đời bạc phướcquê nhà, những người đă một thời góp xương, máu để bảo vệ quê hương.

Anh em TPB ở quê nhà, rất cần sự chia xẻ vật chất, an ủi tinh thần của đồng hương hải ngọai, nhất trong mùa Xuân Tân Măo.

Nhóm Yểm Trợ TPB/VNCH

Hải Lăng & Hoàng Minh Thúy

Nguyễn Thanh Châu & Phạm Gia Khôi