Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Công Tác Yểm Trợ TPB/VNCH

Nơi Quê Nhà (tháng 4,11)

 

-Ngày 6 tháng 4, 2011 chúng tôi đă nhận được $1,020.00 của Ô. Ph.T.Th. gửi tặng cho 10 TPB. (ông một MTQ hàng năm thường xuyên gửi về giúp TPB khoảng $4,000.00 qua Tạp Chí Xây Dựng)

-Ngày 18 tháng 4, 11 chúng tôi nhận được $100.00 của Minh Châu gửi tặng cho 1 TPB.

Tổng cộng nhận trong tháng 4, 11: $1,120.00

 

Sau đây danh sách 11 TPB đă nhận được tiền yểm trợ của ông Th. Minh Châu,

mỗi  người 100 đô la gửi đến tận nhà, qua công ty LE Chuyển Tiền vùng S.West/Houston:

 

1/HS Phan văn Ṭan SQ:  53/206.290  SĐ1/BB  (Gẫy 2 chân,+bị thương bụng)- Tỉnh Quảng Trị

2/ TS1 NGUYỄN VĂN NHỎ  61/208.496 .(Cụt chân phải+Tay trái), Quảng Nam

3/ TS1 Nguyễn Trị  SQ:  51/201.387  SĐ1/BB (Bể quai hàm+gẫy 2 xương cánh tay+gẩy xương chân Ph ải + Bụng) Tỉnh Quảng Trị

4/ NQV   SQ:  NQ/187.412  TK/QN  (cụt chân phải.+ mắt trái), Quảng Ngăi

5/  HS1 Trịnh Đ́nh Phiệt  SQ:  35/272.655  TK/QT  (cụt chân trái.+gẫy Tay phải, Mất dịch ḥan trái.) tỉnh Quảng Trị

6/ B1 Nguyễn Tích  SQ: 51/466.554  ĐĐ4/111ĐPQ/KBC 6749  (cụt 2 chân), Thành phố Huế

7/ B1 Nguyễn Lái SQ:  63/203.646  TĐ2BB   (trọng thương đầu+lủng ruột+cụt ngón tay trái+ chân  trái.) Tỉnh Quảng Trị

8/ HS Nguyễn văn Ngọc   SQ: 75/126.449 TQT/TU  (cụt 2 chân+1 tay trái.) Tỉnh B́nh Dương.

9/ B1 Trang Đức Cương SQ: 49/428.197  ĐĐ 210/ĐPQ  (liệt 2 chân), Tỉnh Kiên Giang 

10/ B1 văn Huấn  SQ: 73/213.824   SD1/BB.(CụtChân) - QUẢNG TRỊ

11/ HS Nguyễn Văn Thắng  SQ: 38/432.341 (cụt chân phải.+gẫy xương tay phải, vết thươngngực) Tỉnh Quảng Ngăi.

                                                               

Tồn Qũy: $46.00

 

Chân thành cảm tạ sự tin tưởng của qúi ân nhân đă hưởng ứng lời kêu gọi của Tạp Chí Xây Dựng từ nhiều năm qua (từ tháng 7/ năm 1992) trong công tác ư nghĩa này.

Sự chia xẻ của Qúi Vị, niềm an ủi, hạnh phúc lớn cho những mảnh đời bạc phướcquê nhà, những người đă một thời góp xương, máu để bảo vệ quê hương.

Anh em TPB ở quê nhà, rất cần sự chia xẻ vật chất, an ủi tinh thần của đồng hương Hải Ngoại.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/VNCH

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy, Nguyễn Thanh Châu, Phạm Gia Khôi.