Thông Báo Của

Tạp Chí Xây Dựng Về Việc Yểm Trợ

Thương Phế Binh VNCH/Việt Nam

 

Ngày 2 tháng 10 năm 2011 chúng tôi nhận được $100.00 của Chủ nhân tiệm Hủ Tiếu Kim Phát,

để tặng 1 Thương Phế Binh QLVNCH cấp độ tàn phế nặng nhất tại quê nhà.

- Hủ tiếu Kim Phát:             $100.00

- Qũy c̣n:                              $  76.00

Tổng cộng                              $176.00

 

Sau đó chúng tôi đă nhờ Công Ty Chuyển Tiền LE gửi về $100.00 (cộng $2.00 tiền cước phí)

cho anh TPB tên sau:

HS LÊ LẠI   50/435.721  TK/ Phú Yên. ( Đui 2 Mắt ) - PHÚ YÊN.

- Tồn qũy: $74.00

(Chúng tôi đă nhận được giấy hồi báo nhận tiền của TPB đương sự)

         

Xin trân trọng thông báo chân thành cám ơn ân nhân nói trên,

đă chia xẻ nỗi đau thương của những người chiến đang sống hẩm hiu tại quê nhà.

Hoàng Minh Thúy, Hải Lăng

Nguyễn Thanh Châu, Phạm Gia Khôi