Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Công Tác Yểm Trợ TPB/VNCH

Nơi Quê Nhà (tháng 11, 2011)

 

-Ngày 4 tháng 11, 2011 chúng tôi đă nhận được:

-Ô. La Minh Trí (chủ nhân Nhà Hàng Kim Sơn): $510.00

-Luật Phạm Thiên Tráng: $210.00

-Bác Phạm Tường Mai Khôi: $100.00

- M. Trần: $100.00

-Bạn của anh Phạm Gia Khôi: $100.00

- Gia binh Mai Khôi: $20.00

     -Tồn qũy kỳ trước: $74.00

* Tổng cộng: $1,114.00

 

Sau đây danh sách 10 TPB đă nhận được tiền yểm trợ ngày 11-11-2011

mỗi  người 100 đô la gửi đến tận nhà, qua công ty LE Chuyển Tiền vùng S.West/Houston

(đă giấy hồi báo nhận được tiền của các TPB đương sự)

1/ B2 Trần Thanh Xuân   74/105.458  ĐĐ 81/TĐ 8/ND  .(cụt chân trái +Lao phổi)

2/ TS văn Ưu   69/503.910  Tr.Đ 15/BB  (cụt 2 chân)

3/ TĐT/NQ Đặng văn Thành  NQ/381.293  CK Đất Đỏ/TK Phước Tuy (liệt 2 chân)

4/ HS Đ̣an văn Chí   60/190.783  ĐĐ 63/TĐ 3/ND  ( mắt T.+ mắt P. thị lực 1/20)

5/ HS/DPQ Đ́nh Thiểu   50/467.266  DV1/QT  (cụt 2 chân)  

6/ B2 Phát An   66/510.380  93 Pháo Binh/SĐ 9/BB  .(cụt chân trái)

7/ Th/úy Trần Hữu Hưng   66/206.250  DV1/QT  (cụt chân P.+gẫy 2 xương chân trái.)

8/ B2 Bùi văn Ấn  70/120.169  KBC 4204  (cụt chân T.+miểng ghim ống chân phải.+cụt 3 ngón tay trái.)

9/ Tr/úy  Kỷ  62/000.018  TĐ 37/BĐQ   ( mắt phải+mắt trái. mờ + liệt tay P)      

10/ Hạ Trần Thanh Hùng SQ 70/216.495 - Đại Đội Hắc Báo - SĐ 1 BB - cụt hai tay

          Chi:

          - Tiền gửi: $100.00 x 10TPB  = $1,000.00

            - Chi phí: $2.00 x 10 = $20.00

          - Tổng số chi: $1,020.00

         

* Tồn qũy: $1,114.00 - $1,020.00 = $94.00

 

Chân thành cảm tạ sự tin tưởng của qúi ân nhân đă hưởng ứng lời kêu gọi của Tạp Chí Xây Dựng từ nhiều năm qua (từ tháng 7/ năm 1992) trong công tác ư nghĩa này.

Sự chia xẻ của Qúi Vị, niềm an ủi, hạnh phúc lớn cho những mảnh đời bạc phướcquê nhà, những người đă một thời góp xương, máu để bảo vệ quê hương.

Anh em TPB ở quê nhà, rất cần sự chia xẻ vật chất, an ủi tinh thần của đồng hương Hải Ngoại.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/VNCH

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy, Nguyễn Thanh Châu, Phạm Gia Khôi.