Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng

Về Chương Trnh Yểm Trợ TPB QLVNCH

S Vng Gip TPB/VNCH Trong Dịp Lễ Tạ Ơn 2011.

Trong dịp lễ Tạ Ơn (24 thng 11, 2011), chng ti đ nhận được sự đng gp của qi đồng hương, thn hữu:

-Cụ Tự Cường: $102.00

-ng b M.V: $102.00

-Bc Trần ng Giang: $100.00

-Nha Chu Mỹ Dung: $100.00

- Trường Maxim gy qũy: $1,383.00

-ng b Ph.T.Th.: $2,000.00

Tổng cộng nhận trong tuần lễ cuối thng 11, 2011: $3,787.00

(Ba ngn bẩy trăm tm mươi bảy đ la).

Tồn qũy kỳ trước: $94.00

Tổng Cộng: $3,787.00 + $94.00 = $3,881.00

Đại diện Tổ Chức Yểm Trợ TPB/VNCH, chn thnh cảm tạ cc n nhn kể trn, đ rộng lng chia xẻ ti chnh, gp phần an ủi cho những chiến bạc phước, đang sống hẩm hiu, tủi nhục ở VN.

Mỗi TPB sẽ nhận 100 đ la giao tận nh.

Danh sch cc 38 TPB thụ hưởng sẽ phổ biến trn Xy Dựng số 722, sau khi c đủ bin nhận từ cng ty LE Gửi Tiền Nhanh, vng S.West.

Cầu xin ơn trn trả cng bội hậu đến qi vị v gia đnh.

Hải Lăng, Hong Minh Thy

Phạm Gia Khi, Nguyễn Thanh Chu