Tin Vui Tết Nhâm Th́n (2012)

-Trong dip đầu tháng 1, 2012, đón xuân Con Rồng, chúng tôi nhận được :

-BS Nha Khoa David & Phu nhân (Nha Hải Nguyễn): $2,040.

- quả phụ Nguyễn văn Tịnh Chí : $100.00

-Ông Dương Thuận Tài : $100.00

Cộng : $100.00 + $100.00 + $2,040.00 = $2,240.00

Tồn qũy: $10.00

Tổng Cộng: $2,240.00 + $10.00 = $2,250.00

tiền này đă gửi về (ngày 10 tháng 1,2012) tặng 22 anh TPB ở quê nhà ăn Tết Nhâm Th́n, mỗi anh 100 đô la, 2 đô la chi phí dịch vụ.

Tổng cộng đă chi: $2,244 đô la                       

Tồn quỹ hiện c̣n : Sáu đô la chẵn ($6.00)

Danh sách 22 người TPB thụ hưởng phổ biến trên báo XD số này, phát hành ngày 28 tháng I, 2012,  sau khi đă nhận đủ Biên Nhận từ công ty LE GUI TIỀN NHANH, Chi Nhánh Bellaire, Houston, TX

Biên nhận sẽ gửi đến qúi ân nhân

 Xin ơn trên  trả công bội hậu đến toàn thể đại gia đ́nh quí ân nhân.

-Giờ  báo lên khuôn, chúng tôi nhận được $102.00 của Mỹ Linh Cosmetics (ca Mỹ Linh) tăng cho 1 TPB.

Xin chân thành cảm tạ qúi vị đă nhớ đến an hem thương tậtquê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/Tạp Chí Xây Dựng, Houston, TX

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu

 

Danh Sách 22 Thương Phế Binh Đă Nhận Được Tiền Cứu Trợ

Trong Dịp Xuân Nhâm Th́n (2012)

(Chúng tôi đă nhận được giấy hồi báo, sẽ chuyển đến qúi vị ân nhân để kính tường)

 

1/ B2 LÊ PHƯỚC TỨ  56/852.203  TK/SA ĐÉC.(Cụt 2 tay 2 Chân Đui Mắt Trái)     T.  AN GIANG

2/ B2  NGUYỄN VĂN THỌ 76/159.941 TD94/LD15/BDQ.   (Cụt 2 Chân)  T.  AN GIANG

3/ B1 HUỲNH VĂN BÔNG   74/147.759  TD5/TQLC. (Cụt 2 Chân) - B̀NH DƯƠNG.

4/ HS Nguyễn văn Thành   70/137.710  TĐ30/LĐ5/BĐQ  (cụt chân T.)  Saigon

5/ B2 TRẦN VĂN BÉ   40/619.398   T/Đ 414/DPQ/TK/KG.   (Đui 2 Mắt) KIÊN GIANG

6/ Tr/Úy HUỲNH T. TÂM  63/141.251  TS/LD6/BDQ. (Cụt Chân Phải+Mắt Trái) - SÀI G̉N

7/ B2 HOÀNG THẾ MINH  75/104.301  TD69/BDQ. (Cụt 2 Chân) Sài G̣n.

8/ B1 Đinh văn Tiệp  72/102.898   SD25/BB.(cụt 2 chân) Vũng tàu

9/ TS LÊ VĂN TÀI.  62/101.474  CK/ Cầu Ngang.(Cụt 2 Chân) Huyện Tân Uyên 

10/ B1 PHẠM VĂN QUANG   52/509.999  TĐ333/ĐPQ.(Cụt2chân+ĐuiMắtTrái) - LONG AN.

11/ B2 PHAN VĂN CHINH  74/131.511  SD1/BB.(Cụt 2 Chân). - CỦ CHI.     

12/ B1 TRẦN VĂN LIỆT 50/557.392  426 Địa Phương Quân. (Đui 2 Mắt) -  KIÊN GIANG

13/ B2 NGUYỄN VĂN SƠ   67/102.496   SD9/BB. ( Liệt Hạ Chi) - LONG AN.

14/ HS Phan văn    71/205.672  SD2/BB. (đui 2 mắt+cụt tay trái) -    Quảng Ngăi.

15/ HS1 NGUYỄN VĂN THỨ   46/202.587   CK/Xuyên Mộc (Đa Thương Tật 4 Chi) -   Vĩnh Long

16/ HS NGUYỄN VĂN MINH 60/500.474 Đơn vị không .(Cụt Chân Phải) - SÀI G̉N.

17/ HS NGUYỄN VĂN ĐỰC 52/772.399  TK Phước Tuy. (Cụt 2 Chân) - VŨNG TÀU.

18/ NQ PHẠM VĂN TRE NQ/701.286 CK/ B́nh Phước. (Cụt 2 Chân).  LONG AN

19/ HS LÊ VĂN BA  54/637.097   TK/  Vinh  Long.(Cụt 2 Tay+Đui mắt Phải.)VĨNH LONG

20/ B2 TRẦN VĂN TR̀.55/109.291 KBC 4204. (Cụt Tay Trái Chân Trái) VŨNG TÀU.

21/HS Nguyễn văn An  67/410.561  BTL/QĐ1/QK1 (cụt 2 chân) Quảng Ngăi

22/ B2 Nguyễn văn Ngoan  57/835.583  KBC 4204 (chấn động tủy sống D10 bại liệt 2 hạ chi) Saigon