Thông Báo

Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ TPB – QLVNCH

Trong Mùa Quốc Hận 2012

 

* Nhằm cứu trợ anh em TPB/QLVNCh trong mùa Tưởng Niệm Quốc Hận, 2012, chúng tôi nhận được sự đóng góp của các mạnh thường quân sau đây :

- Gia binh Kim Ngân : $20.00

- Gia binh Kim Anh : $30.00

- Gia binh Kim Loan (ca Vy Loan): $30.00

- Ô. Hạnh: $102.00

- Bùi Lang: $102.00

- Tồn qũy : $76.00

 (tính đến ngày 21-4-2012), qũy $360.00

 

Ngày 28 tháng 4, chúng tôi nhận thêm:

- Ô.Bà Ph.T.Th. : $2,040.00

- Ngô thị Tài : $50.00

- Trần thị Hiền : $100.00

- Ô.Bà Trực-Tường An: $306.00

- 3 Thân hữu ẩn danh: $408.00

Tổng cộng trong tháng 4 năm 2012: $3,264.00

 

Số tiền này sẽ gửi về VN giúp được 32 TPB, mỗi anh 100 đô la 2 đô la chi phí cho dịch vụ ($102 x 30 = $3,264.00)

Danh sách TPB thụ hưởng sẽ thông báo trên Xây Dựng số 733, phát hành ngày 19 tháng 5, 12.

Từ lâu nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của quí vị, đều đến tận tay anh em TPB.

Xin chân thành cám ơn qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

-Xin quí vị nhớ cho ngày 19/6 (Quân Lực VNCH) sắp về, cùng nhau ta chia xẻ chút yêu thương, để anh em TPB ở quê nhà được ấm ḷng, khi họ đă cao niên sống trong sự thiếu thốn mọi bề.  . .

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/Tạp Chí Xây Dựng, Houston, TX

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu