Thông Báo

Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ TPB – QLVNCH

Trong Mùa Quốc Hận 2012

 

* Nhằm cứu trợ anh em TPB/QLVNCh trong mùa Tưởng Niệm Quốc Hận, 2012, chúng tôi nhận được sự đóng góp của các mạnh thường quân sau đây :

- Gia binh Kim Ngân: $20.00

- Gia binh Kim Anh: $30.00

- Gia binh Kim Loan (ca Vy Loan): $30.00

- Ô. Hạnh: $102.00

- Bùi Lang: $102.00

- Tồn qũy : $76.00

 (tính đến ngày 21-4-2012), qũy $360.00

Ngày 28 tháng 4, chúng tôi nhận thêm:

- Ô.Bà Ph.T.Th. : $2,040.00

- Ngô thị Tài : $50.00

- Trần thị Hiền : $100.00

- Ô.Bà Trực-Tường An: $306.00

- 3 Thân hữu ẩn danh: $408.00

Tổng cộng trong tháng 4 năm 2012: $3,264.00

 

Thượng tuần tháng 5, chúng tôi vừa nhận được:

- Ô. Trần Thanh Hùng: $20.00

- Ô. Thế Sản: $20.00

- Ô. Trần văn Bường: $20.00

- Ca Hồng : $50.00

- Thủy Bùi: $100.00

- Ô. Trung – Loan: $110.00

- Ô. Huyền : $204.00

- Bác Hai: $102.00

- Ô. Trực-Tường An (lần thứ 2): $306.00

- Bạn của ông Phạm Gia Khôi; $100.00

Cộng: $1032.00

Tổng cộng qũy : $3,264.00 + $1,032.00 = $4,296.00

 

Thượng tuần tháng 5-2012 chúng tôi đă gửi cho 27 TPB tên sau, mỗi người $100.00 $2.00 chi phí dịch vụ (Chúng tôi đă biên nhận nhận tiền của TPB thụ hưởng)

Danh Sách 27  TPB  vừa nhận tiền trong tháng 5 năm 2012

1/ TS Nguyễn văn Vạng  SQ: 47/229.552  CK/quận B́nh Minh ( mắt P.+gẫy tay P. -  Vĩnh Long

2/ B2 Phan Thanh B́nh  SQ:  73/136.561  TĐ 1/7 SĐ 5BB  (cụt gót chân T.+) - Vĩnh Long

3/  NQV NGUYỄN VĂN ĐƯỢC  SQ:  NQ/823.833  CK/TAM B̀NH.( Cụt Chân T.) -  Vĩnh Long

4/  HS1 NGUYỄN M. HOÀNG  SQ: 67A/700.355  GĐ58/TThám  (Đùi 2 Mắt) - VĨNH LONG 

5/  NQ  Nguyễn văn   SQ:  55/M06.159  TK/Vĩnh Long  (cụt 2 chân) - Vĩnh Long

6/ HS1 Nguyễn văn Thứ  SQ:46/207.587 CK/Xuyên Mộc (gẫy tay T.+chân T.+ bể đầu gối phải - Vĩnh Long

7/  B2  Trần văn Ḥa  SQ:  55/741438   ĐV4QT  ( mắt P.+gẫy chân T.+bụng) - Vĩnh Long

8/ HS1 ĐẶNG VĂN XÉN  SQ: 38/146.263   TK/VĨNH LONG.(Đui Mắt Phải+) - Vĩnh Long

9/ NQV TRẦN VĂN NHÂM SQ: NQ/481.136 CK/TAM B̀NH.(Cụt Chân Phải + Tay P. teo ) - Vĩnh Long

 10/  B1 Khanh SQ: 67/209.924  ĐV1/QT (cụt 2 chân)  T. Quảng Ngăi

11/  TS Nguyễn văn Thọ SQ: 1943  CK/Phù Mỹ/ TK/B́nh Định ( 2 mắt + cụt 2 Tay) - Vũng Tàu

12/  TSV Trương công Quyến  SQ:1949  Thám sát tỉnh Quảng Tín KBC 3992  ( 2 mắt) - Quảng Nam.

13/  B1 Nguyễn Duy Khánh  SQ: 50/511.872  Đ Đ 1/182 ĐPQ  (cụt chân P.+liệt chân T.) - Quảng Ngăi

14/  HS Trần Thiết  SQ:  50/403.238  ĐPQ/ĐV2 QT, KBC 4168 (cụt 2 chân +) - B́nh Định

15/  HS1 Phạm văn Em  SQ: 66/400.760  ĐĐ4/TĐ21/BĐQ  (bại liệt 2 chân) Tỉnh Ninh Thuận

16/ TS Phạm văn Minh. SQ: 59/804.586 KBC 4204. Cụt chân trái+bàn chân phải bị sưng lở - Tỉnh Long An

17/ TS Nguyễn Thành Lâm. SQ: 75/128.064. TĐ443/ĐPQ. Cụt 2 chân. -  Sài G̣n.

18/  HS/ Lộc. SQ: 37/303.140 ĐPQ (cụt 2 chân tới háng) - Tỉnh B́nh thuận

19/  Văn Chính  SQ:  52/442.353,  KBC 4339  (cụt 1 tay, cụt 1 chân) - Đồng Nai

20/  BH Xuân Mến - Đồng Nai

21/  BH Châu Hính Xường (Nùng, thiểu số) - Đồng Nai

22/  BH Bạch Văn Đông Việt Nam

23/ BH Nguyễn Văn Trường TP Buôn Ma Thuột

24/ BH Trần Ṭng - TP Đà Nẵng

25/ BH Trần Tuấn -  Thừa Thiên Huế

26/ BH Nguyễn Văn Trạch,  - Đồng Nai,

27/ BH Trần A Lộc  - Sàig̣n

Chi:

-Tiền gửi: $100.00 x 27TPB = $2,700.00

-Chi phí dịch vụ: $2.00 x 27 TPB = $54.00

Tổng cộng chi: $2,700.00 + $54.00 = $2,754.00

 

Tiền c̣n tồn qũy tính đến ngày 14-5-2012

$4,296.00 - $2,754.00 = $1,542.00

(Một ngàn, năm trăm, bốn mươi hai đô la chẵn)

 

Từ lâu nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của quí vị, đều đến tận tay anh em TPB.

Xin chân thành cám ơn qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

-Xin quí vị nhớ cho ngày 19/6 (Quân Lực VNCH) sắp về, cùng nhau ta chia xẻ chút yêu thương, để anh em TPB ở quê nhà được ấm ḷng, khi họ đă cao niên sống trong sự thiếu thốn mọi bề.  . .

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/Tạp Chí Xây Dựng, Houston, TX

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu