Thông Báo

Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ

TPB – QLVNCH

Trong Mùa Quân Lực 2012

 

* Nhằm cứu trợ anh em TPB/QLVNCH trong mùa Quân Lực 2012, chúng tôi nhận được sự đóng góp của các mạnh thường quân sau đây:

- Ngày 3 tháng 6, 2012 Hội Trại Gia Binh tổ chức Văn Nghệ Đấu Tranh, dùng cơm, mừng sinh nhật 1 năm, sau khi chi phí, c̣n 800 đô la, gửi về Việt Nam tặng cho 8 anh TPB.

- Ngày 15-6, nhận 100 đô la của chị Cindy Minh Châu,

Tổng cộng Qũy hiện : $900 đô la + $6.00 (tồn qũy kỳ trước) $906.00 (Chín trăm lẻ sáu đô la).

 

 Danh Sách 9 HS/TPB  nhận tiền trong đầu tháng 7 năm 2012. Chúng tôi đă Biên Nhận từ Công ty LE Gửi tiền, chi nhánh Bellaire, Houston,Texas.

1/  T/U TRẦN QUANG TRUNG  73/147.626  SD9/BB/ (Cụt Tay Phải +..) Sài G̣n.

2/  B1  Đào vĩnh   75/118.342  ĐĐTS/LĐ1/ND.  KBC 4276 (cụt 2 tay + mắt T.) Sàig̣n  

3/  HS Phan văn Bi     37/331.346.   TK/Gia Định.(Cụt Tay Trái +...) Sài G̣n

4/  BKQ Trần Chiu  1948  Đồn La-Reo, Khe Sanh/QT  (cụt chân trái+gẫy xương chân P.) Đồng Nai    

5/  HS  Mạc Đặng   42/541.893  TĐ207/ĐPQ/TK/B́nh Định  (cụt chân P. +…) B́nh Định

6/  TĐT Đoàn Quang  NQ/181.491 TK Quảng Tín. (Cụt 2 ChânQUẢNG NAM.

7/  Th/úy  văn Tỵ 73/146.819  TĐ136/ ĐPQ/TK/QN KBC 7466  (cụt chân P.+mắt mờ) B́nh Dương 

8/  B2  Quang Triết  76/125.890  TĐ1/TĐ2/SĐ3/BB  (cụt chân T.+…) Sàig̣n  

9/ Biệt Hải Thanh Tất  - Tiền Giang (gửi yểm trợ theo yêu cầu của ân nhân).

Tiền quỹ sau khi gửi tiền (9 TPB x $102) = $918.00) =  Qũy hụt 12 đô la.

 

Trung tuần tháng  7, 12; chúng tôi nhận được sự đóng góp của quí ân nhân:

- Cụ Trần Quốc Văn: $102.00

- Ông Hoa Đại: $204.00

- Ẩn danh Houston: $102.

Tổng cộng Nhập qũy:  $408.00 – $12 = $396.00

Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của quí vị, đều đến tận tay anh em TPB. Xin chân thành cám ơn qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/Tạp Chí Xây Dựng, Houston, TX

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu