Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ TPB – QLVNCH

Trong Mùa Quân Lực 2012

* Nhằm cứu trợ anh em TPB/QLVNCH trong mùa Quân Lực 2012, chúng tôi nhận được sự đóng góp của các mạnh thường quân sau đây:

Tiền quỹ đầu tháng 7, 20 12 sau khi gửi tặng 9 TPB (9 TPB x $102) = $918.00) =  Qũy hụt 12 đô la.

 

Trung tuần tháng 7, 12; chúng tôi nhận được sự đóng góp của quí ân nhân:

- Cụ Trần Quốc Văn: $102.00

- Ông Hoa Đại: $204.00

- Ẩn danh Houston: $102.00

Tổng cộng Nhập qũy:  $408.00 – $12 = $396.00 - Tiền này gửi về tặng 3 TPB ở quê nhà.

Danh Sách 3 HS/TPB đă nhận tiền qua công ty LE Chuyển Tiền Nhanh

chúng tôi đă Hồi Báo ngày  20 tháng 7, 12:

1/ HS Nguyễn Lành  47/326.419  ĐĐ1/115/ĐPQ  (cụt 2 chân), Tỉnh Quảng Ngăi

2/ HS Nguyễn Duy Hải  44/221.182   ĐĐ1/118/ĐPQ/TK Quảng Ngăi  (cụt 2 chân), Tỉnh Quảng Ngăi

3/ Tr/úy  Chế văn Lập  69/133.635  DV1/QT  (cụt chân P.+mắt mờ),  Huế

 

Đă chi ra: $102 x 3TPB = $306.00

Hiện quỹ c̣n: $396 – 306 = $90.00 (Chín chục đô la chẵn)

 

Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của quí vị, đều đến tận tay anh em TPB. Xin chân thành cám ơn qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/Tạp Chí Xây Dựng, Houston, TX

Hải Lăng, Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu

 

*LTS : Tất cả các Báo Cáo đều được đăng trên trang Web:xaydunghouston.com