Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng

Về Qũy Cứu Trợ

Thương Phế Binh QLVNCH

 

* Nhằm cứu trợ anh em TPB/QLVNCH đang sống cuộc đời khốn khổ nơi qu nh.

Ngy 8 thng 8 năm 1012 chng ti nhận được sự đng gp của qi n nhn:

- Nhạc Linh Phương: $102.00

Tồng qũy: $90.00

Tổng cộng $90.00 + $102.00 = $192.00

Chng ti đ gửi về cứu trợ cho 1 TPB qua cng ty gửi tiền LE (đ c giấy nhận tiền của TPB thụ hưởng) c tn sau:

NQ   Nguyễn văn Quang   NQ/927.064      KBC 4204   (cụt 2 tay + m 2 mắt + cụt chn T.) - Tiền Giang 

chi ra: $102.00

Tồn qũy: $192.00 - $102.00 = $90.00

Ngy 19-8 chng ti nhận được sự đng gp của qi n nhn:

- . Trần Tr Hong (trưởng Nhm Hoa Houston) $200.00

Tồn qũy: $90.00 + $204.00 = $294.00

Từ năm 1995 đến nay, mọi chi ph điều hnh do chng ti đi thọ, tất cả tiền đng gp của Qi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh. Xin chn thnh cảm tạ qi mạnh thường qun đ chia xẻ tnh yu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đ hy sinh xương mu cho qu hương, đang sống đời khổ cực v tủi nhục nơi qu nh.

Nhm Yểm Trợ TPB/ Tạp Ch Xy Dựng Houston Texas

Hải Lăng - Hong Minh Thy

Phạm Gia Khi - Nguyễn Thanh Chu.