Thng Bo Của Tạp Ch Xy Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

 

* Mặc d chương trnh yểm trợ TPB của chng ti, đ chấm dứt từ lu, nhưng thỉnh thoảng vẫn c n nhn yu cầu chuyển gip tiền về qu nh. Ngn khoản rất t, khng c thường xuyn, nn chng ti chỉ dnh đặc biệt cho cc TPB c thương tật nặng (cấp độ100%). V vậy, xin bạn đọc ỪNG chuyển thư của thn nhn v bằng hữu TPB đến chng ti nữa, m nn gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH ở Cali v Hội ny vẫn tiếp tục hoạt động, gy qũy với cc ại Nhạc Hội.

Ngy 19-8, 2012 chng ti nhận được sự đng gp của qi n nhn:

- . Trần Tr Hong (trưởng Nhm Hoa Houston) $204.00

Nhập qũy: $90.00 + $204.00 = $294.00

Theo yu cầu của n nhn Trần Tr Hong, số tiền ny đ gửi qua Cng ty LE, tặng: NQ Nguyễn văn Quang NQ/927.064, KBC 4204   (cụt 2 tay + m 2 mắt + cụt chn T.) - Tiền Giang. (Trước sau, trong thng 8, anh Quang đ nhận 300 đ la, v thương tật qa nặng).

Qũy cn: 90 đ la

Cuối thng 8, 2012 chng ti nhận được của ng b P.T.Th. số tiền 2,040 để tặng cho 20 TPB, mỗi anh 100 đ la. Tồn qũy: $90 + 2.040 = 2,130.00.

 

Sau đy l Danh sch 20 TPB thụ hưởng, mỗi người 100 đ la

v 40 đ la tiền chi ph cho cng ty LE chuyển tiền Nhanh. Tổng cộng đ chi $2,040.00

1/  NQV TĂNG VĂN ON  53/C.07146  CK/Đ.BN.(Cụt 2 Tay+Đui Mắt Tri) QUẢNG NAM. 16

2/  TDT/NQ L Thnh B  NQ/327.922   TK/Phuớc Tuy  (m 2 mắt) T. B Rịa, Vũng Tu  

3/  B1 L văn Lun     72/235.347   TĐ3/4/SĐ2BB  KBC 4076  (m 2 Mắt). Quảng Ngi

4/  HS BI ĐNG  40/511.237  TK/Quảng Ngi.(Đui 2 Mắt+Cụt  Bn Chn T)  QUẢNG NGI

5/  B2 Trần Cẩm  75/206.352  ĐĐ.HB/SĐ1BB   (m 2 mắt)    Huế

6/  B2 Nguyễn văn Mai  76/108.494  Nha Kỹ Thuật/TTM  (cụt tay T. cụt chn T.) Vũng Tu

7/  TS Ng Mốc  62/411.965  TTQTTU  (bại liệtQuảng Ngi

8/  B2 H di Xun  69/213.117  SD1BB/ (m mắt P+liệt tay T.+bể xương ngực) Quảng Ngi

9/  Tr/y  L Kỷ  TĐ 37/BĐQ  ( m 2 mắt + Liệt tay phải)  T. Quảng Trị

10/ HS Nguyễn hữu Tm  68/200.290  ĐV1QT  (bại liệt Hạ chi) . Quảng Ngi

11/ TS1 Trần Bổng  56/210.651  TĐ2/TĐ5/SĐ2BB  KBC 4418 (bại liệt+cụt bn chn T.) Vũng Tu 

12/ B2 Thế Hng 74/509.448 TĐ3/15/SD9BB (cụt chn T.+gẫy chn P.+hư bn tay T.) Sign   

13/ Nguyễn Ngọc Đức     (Đui2Mắt,Cụt2Tay) BR+Vũng Tầu

14/B2 KIM MỘT SD9/BB.( Đui 2 Mắt +).B Rịa  VŨNG TU.

15/  HS Nguyễn Lượm   42/571.146  TĐ102/ĐPQ (cụt 2 chn)  T. Quảng Nam

16/  HS NGUYỄN DIN  29/273.610   TK/Quảng Tn.( Cụt 2 Chn QUẢNG NAM

17/  B1 Nguyễn Thanh Mai  TK/Long An.(cụt chn phải +m mắt .)  Vũng Tu

18/  B2  L QU.  74/206.854  S Đ 3 Bộ Binh.      (Cụt 2 Chn +)  QUẢNG NAM.

19/  BH  Phng Văn Din - Quận Thanh KhĐNẵng  

20/  BH  L Thi Cao - Sơn Tr Đ Nẵng

 

Trong thng 9, 2012 chng ti nhận:

- Hoa Trần Tr Hong: $200.00

- Gia binh Lệ Thanh & Bửu iền: $102.00

- Gia đnh Tan Ngu & Truc Ngu: $160.00

Tổng cộng đ nhận trong thng 9, 2012: $462.00 + $90.00 (tồn quỹ) = $552.00

 

Từ năm 1995 đến nay, mọi chi ph điều hnh do chng ti đi thọ, tất cả tiền đng gp của Qi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh.

Xin chn thnh cảm tạ qi mạnh thường qun đ chia xẻ tnh yu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đ hy sinh xương mu cho qu hương, đang sống đời khổ cực v tủi nhục nơi qu nh.

 

Nhm Yểm Trợ TPB/ Tạp Ch Xy Dựng Houston Texas

Hải Lăng - Hong Minh Thy

Phạm Gia Khi - Nguyễn Thanh Chu.