Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

 

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB thương tật nặng (cấp độ100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy với các Đại Nhạc Hội.

Tồn qũy: $90.00

Trong tháng 9, 2012 chúng tôi nhận:

- Hoa Trần Trí Hoàng: $200.00

- Gia binh Lệ Thanh & Bửu Điền: $102.00

- Gia đ́nh Tan Ngu & Truc Ngu: $160.00

Tổng cộng đă nhận trong tháng 9, 2012: $462.00 + $90.00  (tồn quỹ) = $552.00

Trong tháng 10, 2012, chúng tôi nhận được:

-Cụ Thái Kim Oanh: $102.00

- Lisa Phạm: $102.00

- Mindy (Mẫn): $102.00

Tổng cộng ngân khoản hiện : $ 552 + 306 =  $858.00

Số tiền này thể giúp cho 8 TPB, mỗi anh 100 đô la. Xin xem danh  sách này vào số báo kỳ tới, sau khi đă biên nhận từ công ty LE Gửi tiền nhanh.

Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

 

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi - Nguyễn Thanh Châu.