Thông Báo Của Tạp Chí Xây Dựng

Về Qũy Cứu Trợ Thương Phế Binh QLVNCH

Tháng 11, 2012

* Mặc chương tŕnh yểm trợ TPB của chúng tôi, đă chấm dứt từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ân nhân yêu cầu chuyển giúp tiền về quê nhà. Ngân khoản rất ít, không thường xuyên,  nên chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho các TPB (đă hồ ) bị thương tật nặng (cấp đ 100%). vậy, xin bạn đọc ĐỪNG chuyển thư của thân nhân bằng hữu TPB đến chúng tôi nữa, nên gửi sang Hội Cứu Trợ TPB/VNCH  ở Cali Hội này vẫn tiếp tục hoạt động, gây qũy hằng năm  với các Đại Nhạc Hội.

Trong tuần lễ cuối tháng 10, 2012, nhận được:

-Cụ Thái Kim Oanh: $204.00,

- KQ Phạm Gia Hoan & Lệ: $200.00

*Tính đến cuối tháng 10, 2012:

Quỹ : $204.00 + $200.00 + (tồn qũy)$92.00 = $496.00

* Ngày 7 tháng 11, chúng tôi nhận được:

-Ông Phạm Gia Cầu: $100.00

-Chủ nhân Bún Kim Châu: $100.00

 

Tổng cộng nhập qũy trong tháng 11, 2012: $496.00 + $200.00 = $696.00

 

 

Số tiền này đă gửi về tặng 5 TPB tên sau đây, qua công ty LE Chuyển Tiền, mỗi anh 100 đô la:

1/  B1 NGUYỄN VĂN C̉N  61/101.792  ĐĐ7/THD/SĐ7/BB.( Liệt 2 Chân) - SÀI G̉N.

2/  B2 NGUYỄN VĂN TRUNG  56/698.690   TĐ145/ĐPQ.  (Cụt 2 Chân) - SÀI G̉N

3/  HS NGUYỄN DUY LINH 47/521.172  ĐĐ 1/115 ĐPQ/TK/Quảng Ngăi  (cụt 2 chân) Quảng Ngăi

4/  B2  ĐỖ ĐỨC LỊNH   50/326.136   TD108/DPQ.( Liệt Tứ Chi) - Quảng Ngăi

5/ HS NGUYỄN VĂN THANH   37/362.348     ĐPQ KBC 4204  cụt 2 chân - Tiền Giang 

-Đă chi: $102.00 x 5 TPB  = $510.00

Quỹ hiện c̣n: $696.00- $510.00 = $186.00

*Từ năm 1995 đến nay, mọi chi phí điều hành do chúng tôi đài thọ, tất cả tiền đóng góp của Qúi Vị, đều đến tận tay anh em Thương Phế Binh qua hệ thống gửi tiền của các công ty Chuyển Tiền.

Xin chân thành cảm tạ qúi mạnh thường quân đă chia xẻ t́nh yêu thương thiết thực nhất cho một tập thể, đă hy sinh xương máu cho quê hương, đang sống đời khổ cực tủi nhục nơi quê nhà.

Nhóm Yểm Trợ TPB/ Tạp Chí Xây Dựng Houston – Texas

Hải Lăng - Hoàng Minh Thúy

Phạm Gia Khôi, Nguyễn Thanh Châu